Så här berättar Cecilia om sin 66-åriga pappa: ”Redan för några år sedan märkte vi att pappa inte kunde hänga med i samtalet när hela familjen samlades vid middagar. Han blev som ensam på sin kant och om han sa något så blev det lite ”god dag yxskaft”. Cecilia hjälpte sin pappa till en bättre hörsel. Gör som Cecilia och hjälp din närstående.

Hörseln försämras med åldern och vid 65 års ålder har så många som en av tre nedsatt hörsel. Att ha en nära anhörig som börjar höra dåligt är något många känner igen.  Hjälp din pappa till en bättre hörsel.

Hörseln försämras med åldern och vid 65 års ålder har så många som en av tre nedsatt hörsel. Att ha en nära anhörig som börjar höra dåligt är något många känner igen. Det positiva är att det finns hjälp att få och att du som anhörig kan hjälpa till. Läs mer nedan om hur Cecilia hjälpte sin pappa.

Hur fick Cecilia sin pappa att kolla sin hörsel?

Tecken på nedsatt hörsel

Hörseln är en viktig del av hälsan och en obehandlad hörselnedsättning kan få sociala, mentala och psykologiska konsekvenser. En tidigare social person kanske börjar dra sig undan när hörseln försämras. Ett annat tecken kan vara ökad trötthet på grund av att hjärnan måste anstränga sig mer för att höra. 

Familjemedlemmar och nära vänner är oftast de som först märker en försämrad hörsel. Och när en närstående väljer att behandla sin hörselnedsättning, till exempel genom att prova ut en hörapparat, är det bra för hela familjen.

- Som anhörig är det kanske viktigaste att vara stöttande, säger Henrik, legitimerad audionom. Första steget till en bättre hörsel är ju att boka ett hörseltest, men redan det kan kännas övermäktigt för många.

Fokus på livskvalitén

Henrik ger rådet att du som anhörig ska försöka beskriva hur du upplever personens försämrade hörsel och förklara hur den kan påverka personens livskvalitet. Det är också viktigt att poängtera att det finns hjälp att få. Ta även hjälp av andra i omgivningen – ju fler olika perspektiv, desto bättre.

Att acceptera en hörselnedsättning och behovet av en hörapparat är ett stort steg i sig. Många lever även i tron att hörapparater fungerar dåligt, men det har hänt mycket med teknikutvecklingen. Moderna hörapparater är både smarta och smidiga.

Inför ett hörseltest kan det vara bra att som anhörig läsa på och ta reda på information om hörapparater och hörselvård. Ju mer du känner till, desto bättre kan du hjälpa till.
Cecilia säger så här om pappans hörseltest:

”Det bästa var att jag fick följa med på hörseltestet. Då kunde jag också ställa frågor till audionomen och pappa behövde inte känna att han skulle ta in allt direkt. Det är mycket information på en gång och dessutom beslut att fatta.”

Goda vanor underlättar

Oavsett om hörseltestet resulterar i en hörapparat eller inte kan du som anhörig underlätta kommunikationen. 

- Vänd dig alltid mot den du pratar med, tala tydligt med naturlig hastighet och skrik inte. Försök att inte tala med mat i munnen och om ni är många, försök att låta bli att avbryta varandra. Det är också viktigt att undvika bakgrundsljud, råder Henrik.

Hur gick det då för Cecilias pappa? Jo, han provade ut en hörapparat och kan nu åter ta aktiv del i samtalen med familj och vänner kring middagsbordet.

Hur kan man gå tillväga för att få hjälp med hörseln? Vart ska man vända sig och vart ligger närmsta hörselklinik?