​Audika diskuterar framtidens hörselvård i Almedalen

Av Audika
2019-06-25

Audika finns på plats under Almedalsveckan och arrangerar två seminarier på temat framtidens hörselvård, onsdagen den 3 juli. Audikas legitimerade audionomer finns dessutom på plats och det finns möjlighet att göra hörselkoll under hela dagen.

Under det första seminariet, som äger rum kl. 09.30–10.30, möts experter och politiker för att prata om konsekvenser av en obehandlad hörselnedsättning, och hur problemen kan komma tillrätta.

En obehandlad hörselnedsättning kan bland annat leda till social isolering och depression med stora kostnader för såväl individen som regionen, och är enligt forskningen även den största riskfaktorn för att utveckla demens. Kan obligatoriska hörselundersökningar vid en viss ålder vara lösningen?

Medverkar gör Jonas Brännström, leg. audionom och docent i audiologi vid Lunds universitet, Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, Mona Boström, f.d. landstingsdirektör, Christer Jonsson (C), regionråd i Region Kalmar, Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götlandsregionen, samt Per Einarsson (KD), regionråd i Region Skåne.

Det andra seminariet äger rum kl. 11.00–12.00 och behandlar ämnet framtidens digitala hörselvård. Utvecklingen av digitala vårdmöten har gått fort de senaste åren. Tekniken öppnar upp nya möjligheter även för mötet mellan audionom och patient. Olika villkor gäller i olika delar av landet där en allt äldre befolknings hörselbehov ska tillgodoses. Är digitala audionombesök svaret på hur en jämlik hörselvård kan uppnås i Sverige?

Medverkar under seminariet gör Mårten Blix, fil. dr. i nationalekonomi och forskare vid IFN, Martin Lindman, vd Doktor.se, Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Värmland och ledamot i SKL:s digitaliseringsberedning samt Eva Halén, vd Audika.

Både seminarierna och hörseltestet äger rum vid Arena för erfarna tankar, Strandvägen, plats H538, och modereras av Artur Ringart.

Varmt välkommen!

Läs mer om våra event på almedalsveckan:

Seminarium 1: Slå inte dövörat till

Seminarium 2: Framtidens digitala hörselvård

Hörseltält med hörseltest

0 kommentarer