Bild på resultat av online hörseltest som visar normal hörsel och kvinna med hörlurar.
Ditt resultat

Normal hörsel

Resultatet av Audikas online hörseltest visar inga tecken nedsatt hörsel. Du fick rätt på majoriteten av frågorna vilket visar på att du kan höra vad som sägs i normala och komplexa ljudmiljöer. Det är viktigt att du fortsätter att ta hand om din hörsel. Därför är vår rekommendation att du testar din hörsel en gång om året.

Det händer på ditt hörseltest

Bild på en person som pratar med din audionom
15 minuter

1. Samtal om hur du upplever din hörsel, dina behov och din livsstil.

Bild på en audionom som undersöker en persons hörsel
5 minuter

2. Undersökning av ditt öra och hörselgång. 

Bild på en person som tar en person som gör ett hörseltest
20 minuter

3. Genomförande av olika hörselmätningar (ton- och taltest). 

Bild på en audionom och en patient som pratar
15 minuter

4. Genomgång av resultat och rekommendation av lösningar för dig. 

Det här får du under ett hörseltest

 • Undersökning av dina öron och öronstatus.
 • Utförlig hörselundersökning (taltest och tontest).
 • Förklaring av din hörselkurva och vilka frekvenser du kan och inte kan höra. 
 • Individanpassad rådgivning av legitimerad audionom.
 • Information om olika hörapparater och hörselhjälpmedel. 
 • Kommunikationstips för dig och dina nära.

Boka hörseltest

Bild på en man som gör ett hörseltest efter att ha gjort ett online hörseltest

Fakta om hörselnedsättning

En hörselnedsättning är vanligare än man tror

Bild på ett stapeldiagram med markering på 3
Hörselnedsättning är det tredje vanligaste hälsotillståndet bland vuxna.
Bild på fem personer och en är blå för 1 av 5 vuxna har en hörselnedsättning
Runt 1 av 5 vuxna har en hörselnedsättning.
Bild på en ikon med texten 7-10 år för det är hur lång tid många väntar med att söka hjälp för sin hörselnedsättning
I genomsnitt tar det 7-10 år innan personer söker hjälp för sin hörselnedsättning.
Bild på en icon med 80% procent för andelen personer som inte använder en hörapparat trots att de har användning för en
80% av personer i åldern 55-74 med hörselnedsättning använder inte hörapparater trots att de kan ha användning för dem.

Michael är en av våra experter

Hos Audika jobbar legitimerade audionomer som är experter på hörsel och hjälper dig att nå din fulla hörselpotential.

Din hörsel är lika unik som dina fingeravtryck och vårt fokus är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska kunna höra det som är viktigast för just dig. Vi kan hjälpa dig till en ökad livskvalitet. 

Med över 30-tal hörselkliniker och cirka 110 legitimerade audionomer hjälper vi 10 000-tals människor varje år till en bättre hörsel.

Om Audika

  En av våra audionomer Michaela berättar om resultatet av ett online hörseltest,

  Varför är det viktigt att rehabilitera en hörselnedsättning snabbt?

  Din hörsel är sammankopplad med din allmänna hälsa. Människor med hörselnedsättning har ofta svårigheter med socialt umgänge då man tyvärr begränsa av sin nedsatt hörsel. Socialt umgänge är viktigt för att stimulera hjärnan och minska risken för kognitiv försämring. Det pågår forskning om alla möjliga kopplingar mellan hörsel och hälsa.

  Boka hörseltest Rehabilitera hörselnedsättning

  Bild på en en man och ett ansikte som visar vikten av att rehabiltera sin hörsel. Första steget är ett online hörseltest

  Källor:

  1 hearinghealthfoundation.org/hearing-loss-tinnitus-statistics

  2 Collins, J. G. (1997). Prevalence of selected chronic conditions: United States 1990–1992. Vital and Health Statistics, 10(194). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. Cited at www.asha.org/Articles/Untreated-Hearing-Loss-in-Adults/ Accessed September 16, 2019.

  3 who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss