audika_banner_sandra_1920x700px

Vad är nedsatt hörsel?

När någon har problem med att förstå tal eller höra vissa ljud säger vi att han eller hon har nedsatt hörsel. En del föds med nedsatt hörsel, men de flesta som lider av nedsatt hörsel har märkt att deras problem utvecklas med tiden. Eftersom det är ett av våra mest betydelsefulla sinnen som påverkas är det oerhört viktigt att söka effektiv behandling.

Har du nedsatt hörsel?

Testa din hörsel genom att svara på fem enkla frågor om vardagssituationer, och få en omedelbar fingervisning.
Starta testet
 • Fråga 1/5

  Upplever du att människor omkring dig mumlar eller talar tyst?
  Ja Nej
 • Fråga 2/5

  Behöver du skruva upp volymen för att höra tv:n?
  Ja Nej
 • Fråga 3/5

  Ber du ofta dina familjemedlemmar och dina vänner att upprepa vad de just sagt?
  Ja Nej
 • Fragå 4/5

  Måste du titta rakt på människor för att förstå vad de säger?
  Ja Nej
 • Fråga 5/5

  Tycker du att det är svårt att hänga med i samtalet på stökiga platser som restauranger och kaféer?
  Ja Nej

De som lider av nedsatt hörsel brukar tycka att det är besvärligt att vistas i miljöer med bakgrundsljud, särskilt restauranger och offentliga platser. De har ofta svårt att höra ljusa ljud. På grund av detta har personer med nedsatt hörsel svårt att höra ljuden s, f och sje- eller tje. Detta gör att man blir trött av samtal. Nedsatt hörsel är därför en av orsakerna till att folk drar sig undan sociala sammanhang.

Fakta om nedsatt hörsel

Man får vanligtvis diagnosen nedsatt hörsel om man inte kan höra 25 decibel i minst ett öra under ett hörseltest. Dövhet klassificeras vanligtvis som mycket gravt nedsatt hörsel. Den lägsta ljudnivå som folk med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB.

Många upplever att de hör bättre på det ena örat än på det andra. När man har nedsatt hörsel på ena örat brukar man säga att man har en ensidig hörselnedsättning. Cirka 69 procent av alla som använder hörapparat i Europa har två apparater

 • Siffror om nedsatt hörsel

 • Ungefär en av sex har nedsatt hörsel (ungefär 1,1 miljarder människor).

 • Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.

 • Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.

 • I genomsnitt väntar folk i åtta år innan de söker hjälp.

Boka ett hörseltest

Olika typer av hörselnedsättningar

Man kan ha en lätt, måttlig, grav eller mycket grav hörselnedsättning. Många som klassificeras som ”döva” har en mycket grav hörselnedsättning, vilket innebär att man hör mycket litet eller ingenting alls. Det är möjligt att utveckla hörselnedsättning i ett öra, men vanligtvis påverkas båda öronen. Beroende på orsaken kan hörselnedsättningen vara mild eller grav, tillfällig eller permanent. En plötslig hörselnedsättning uppstår vanligtvis på grund av att man utsatts för ett högt ljud.

Fysiskt sett finns det två typer av hörselnedsättning: sensorineural hörselnedsättning och ledningsfel.

Vad är tinnitus?

Människor med eller utan nedsatt hörsel hör att det susar eller ringer i öronen. Tinnitus är besläktat med nedsatt hörsel, och en hörapparat kan ge en del personer viss lindring mot tinnitus. Det går inte att bota tinnitus, men diverse tinnitusbehandlingar kan hjälpa till att lindra symptomen och de problem som förknippas med dem.

Att göra någonting åt sin nedsatta hörselaring loss – träffa en audionom

Detta första steg är kritiskt. Men när du väl bokat ett besök hos en audionom, vet du vad du ska göra? En viktig rekommendation är att du helst inte ska gå dit själv. När någon har nedsatt hörsel är det ofta människorna i deras omgivning som märker det mer än personen själv. Andra människor kan bidra med mer insikter – och ju mer information audionomen får, desto lättare blir det att hitta en effektiv behandling.

Kontakta oss

*
*
*
*
*

Orsaker till nedsatt hörsel

Många upplever att deras hörsel försämras gradvis när de blir äldre. Bullerskador beror på upprepad exponering mot höga ljud, som till exempel maskiner eller hög musik. En plötslig hörselnedsättning kan uppstå om man utsätts för mycket höga ljud. Bullerskador beror ofta på skador på hårcellerna i hörselsnäckan som förlorat sin känslighet. Andra orsaker till hörselnedsättningar är mediciner, sjukdomar och fysiska trauman.

Hur är det att leva med nedsatt hörsel?

Man måste vänja sig vid att leva ned nedsatt hörsel, men med moderna behandlingar och hörapparater kan man ändå leva ett rikt och aktivt liv. Det finns små osynliga hörapparater som sitter så långt inne i hörselgången att de inte märks, och de sitter inte heller i vägen när man skall göra saker – så du kan fortsätta leva ett aktivt liv och glömma bort att du har dem på dig. Förutom hörapparater finns det några små saker som kan hjälpa dig att vänja dig.

map_sweeden_v2

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik