Nedsatt hörsel kan behandlas med hörapparat. Gör ett hörseltest hos Audika. Du behöver ingen remiss.

Vad är nedsatt hörsel?

Har du svårt att höra vad andra säger och behöver ofta fråga om? Det kan vara ett av många tecken på att det kan finnas en hörselnedsättning. En del föds med nedsatt hörsel, men vanligast är att hörseln försämras med åren. Oavsett orsak, är hörseln viktig att ta hand om. Den är ett av våra viktigaste sinnen. Det är hörseln som förenar oss med andra.

Hur hör du idag?

Gör vårt digitala hörseltest genom att svara på fem enkla frågor om hur du hör i olika vardagssituationer och få en förståelse för din hörsel.
Starta testet
 • Fråga 1/5

  Upplever du att människor omkring dig mumlar eller talar tyst?
  Ja Nej
 • Fråga 2/5

  Behöver du skruva upp volymen för att höra tv:n?
  Ja Nej
 • Fråga 3/5

  Ber du ofta dina familjemedlemmar och dina vänner att upprepa vad de just sagt?
  Ja Nej
 • Fragå 4/5

  Måste du titta på människor för att förstå vad de säger?
  Ja Nej
 • Fråga 5/5

  Har du upptäckt att du inte längre hör vissa vardagliga ljud, som fågelsång, fotsteg och ljudet från blinkersen i bilen?
  Ja Nej
Nedsatt hörsel märks oftast om du har svårt att höra vad andra säger, svårt att följa med i konversationer och ofta säger vad sa du?

Upplever du att det kan vara svårt att höra i situationer med mycket bakgrundsljud? Kan det vara svårt att föra en konversation på restaurangen eller i bilen? Behöver du ibland be dina vänner eller anhöriga att upprepa sig? Det brukar vara tecken på att det kan finnas en hörselnedsättning. Om du svarar ja på alla frågor ovan rekommenderar vi dig att boka ett hörseltest. Du kan antingen ringa 0200-11 14 50 eller klicka för att boka. 

Fakta om nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel brukar graderas som lätt, måttlig eller grav. Om du upplever att du har nedsatt hörsel och det visar sig att du har svårt att höra ljud mellan 25 till 40 decibel kan det innebära att du har en lätt hörselnedsättning. Vid måttligt nedsatt hörsel har du svårt att höra mellan 41 till 70 dB och om du har en grav hörselnedsättning hör du inte ljud mellan 71 till 90 dB. Den lägsta ljudnivå som personer med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB.

69 % av alla som använder hörapparat i Europa är hjälpt av två hörapparater. Om du upplever att du hör bättre på det ena örat än på det andra kallas det att man har en ensidig hörselnedsättning. Då är du oftast hjälpt av en hörapparat.

 • Siffror om nedsatt hörsel

 • Ungefär en av sex har nedsatt hörsel (ungefär 1,1 miljarder människor).

 • Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.

 • Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.

 • I genomsnitt väntar folk i åtta år innan de söker hjälp.

Boka ett hörseltest

Hörselnedsättningar kan utvecklas av olika orsaker. Åldersrelaterad hörselnedsättning är den allra vanligaste.

Olika typer av hörselnedsättningar

Nedsatt hörsel kan utvecklas av olika anledningar. Den vanligaste hörselnedsättningen är den som är åldersrelaterad. Med åren förändras hörseln och det kan bli svårare och svårare att höra höga frekvenser. Oftast är det svårast att höra de ljusaste ljuden, speciellt i bullriga miljöer. En hörselnedsättning kan också var medfödd eller plötsligt uppstå om örat utsätts för mycket högt ljud. Oavsett orsak till en hörselnedsättning är det viktigt att ta hand om sin hörsel. Många kan bli hjälpta av en eller två hörapparater. 

Läs mer om de olika typerna av hörselnedsättningar. Oftast pratar man om två olika typer: sensorineural hörselnedsättning och ledningsfel.

 • Upplever du att du har nedsatt hörsel? Boka ett hörseltest.

  Tror du att din hörsel har försämrats?

  Om du märker att du har svårt för att följa med i konversationer när många pratar samtidigt och ofta svarar fel på frågor som ställs till dig kan det vara tecken på att din hörsel har försämrats. Läs mer om kännetecken för nedsatt hörsel och hur du kan gå tillväga för att boka ett hörseltest.

 • Oftast märker du som anhörig eller vän att en person har nedsatt hörsel. Hjälp till genom att boka ett hörseltest.

  Misstänker du att någon i din närhet har nedsatt hörsel?

  Ofta upptäcker vänner eller familjemedlemmar att någon har nedsatt hörsel innan de själva märkt något. Lär dig mer om vad du som anhörig eller vän kan göra för att hjälpa till. 

Tinnitus är ljud bara uppstår utan koppling till en ljudkälla. Det kan upplevas som pip, brus, tjut eller visslande. Tinnitus kan i vissa fall behandlas med hjälp av vissa hörapparater.

Vad är tinnitus?

Personer med eller utan nedsatt hörsel kan höra att det susar eller ringer i öronen. Oftast hör vi ljuden efter att vi har varit utsatta för mycket höga ljud, exempelvis efter en konsert. Ljudet brukar försvinna efter några dagar men i vissa fall finns ljudet kvar. Det kan vara tecken på tinnitus. Personer som har tinnitus har ofta också nedsatt hörsel. Det går inte att bota tinnitus men vissa hörapparater kan hjälpa till att lindra och reducera bakgrundsljuden. 

hearing-loss-taking-action

Att göra någonting åt sin nedsatta hörsel – träffa en audionom

Detta första steg är kritiskt. Men när du väl bokat ett besök hos en audionom, vet du vad du ska göra? En viktig rekommendation är att du helst inte ska gå dit själv. När någon har nedsatt hörsel är det ofta människorna i deras omgivning som märker det mer än personen själv. Andra människor kan bidra med mer insikter – och ju mer information audionomen får, desto lättare blir det att hitta en effektiv behandling.

Kontakta oss

*
*
*
*
*
hearing-loss-causes

Orsaker till nedsatt hörsel

Många upplever att deras hörsel försämras gradvis när de blir äldre. Bullerskador beror på upprepad exponering mot höga ljud, som till exempel maskiner eller hög musik. En plötslig hörselnedsättning kan uppstå om man utsätts för mycket höga ljud. Bullerskador beror ofta på skador på hårcellerna i hörselsnäckan som förlorat sin känslighet. Andra orsaker till hörselnedsättningar är mediciner, sjukdomar och fysiska trauman.

hearing-loss-living-with-hearing-loss

Hur är det att leva med nedsatt hörsel?

Man måste vänja sig vid att leva ned nedsatt hörsel, men med moderna behandlingar och hörapparater kan man ändå leva ett rikt och aktivt liv. Det finns små osynliga hörapparater som sitter så långt inne i hörselgången att de inte märks, och de sitter inte heller i vägen när man skall göra saker – så du kan fortsätta leva ett aktivt liv och glömma bort att du har dem på dig. Förutom hörapparater finns det några små saker som kan hjälpa dig att vänja dig.

Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik