Om du känner någon med nedsatt hörsel

Det är inte bara den hörselskadade som påverkas av nedsatt hörsel – även makar, familjemedlemmar och vänner påverkas. När en hörselnedsättning behandlas är det bra för hela familjen. Ge din närstående en omtänksam knuff i riktning mot hörselkliniken och stötta honom eller henne under processen.

När någon du känner lider av en obehandlad hörselnedsättning märker du antagligen också att hans eller hennes sociala beteende förändrats. Personen ifråga kanske drar sig undan från socialt umgänge och känner skam, skuld eller ilska. Han eller hon blir kanske mer självkritisk, frustrerad eller deprimerad. Detta beteende påverkar troligtvis hela familjen.

Den hörselskadade är inte alltid medveten om sin nedsatta hörsel. Eller så vägrar han eller hon helt enkelt att acceptera faktum. I sådana fall kan det krävas litet mod, tålamod, ihärdighet och målmedvetenhet att övertyga den närstående om att han eller hon har nedsatt hörsel. Men det är mödan värt, eftersom en hörselnedsättning inte bara påverkar den person som lider av den – den påverkar även makar, familjemedlemmar och vänner.

Om du lever med en person som har en obehandlad hörselnedsättning eller tillbringar mycket tid med någon som har det märker du antagligen att du vid behov får upprepa dig, förklara och tala högre. Du har, så att säga, blivit den hörselskadades öron. Han eller hon kanske orkar med det – samtidigt som du antagligen känner dig helt utmattad i slutet på dagen.

Att bli medveten om allt du gör för att hjälpa till och ”översätta” saker kan vara det första och viktigaste steget mot behandling. Insikten om hur ditt eget liv påverkas av hörselnedsättningen och det stöd du måste ge – ofta både dag och natt – kan ge dig den kraft du behöver för att agera.

Boka ett hörseltest

Ett steg i taget – mot bättre livskvalitet

Även om tecknen på nedsatt hörsel kan tyckas uppenbara är många människor inte själva medvetna om problemet, eller så vägrar de inse fakta. Oviljan att acceptera att man har en hörselnedsättning kan kopplas till gammaldags föreställningar om hörselskadade och hörapparater. Men med dagens teknik och design är hörapparater små och diskreta – nästan osynliga. Och hörapparater har fler fördelar än att återge det ljud man inte längre hör.

För att öka medvetenheten om en hörselnedsättning kan man behöva ta ett steg i taget och vara medkännande, stöttande och förstående. Du kan läsa mer om hörselnedsättningar på vår webbplats – för ju mer du känner till, desto bättre kan du hjälpa till. Berätta för din närstående om fördelarna med hörselvård och uppmuntra honom eller henne att ta ett hörseltest, helt utan krav och bara som en start. När ni sedan får en grafisk medicinsk bild över hans eller hennes hörselnedsättning finns det inte längre så stora möjligheter till förnekelse. Behandlingen och framstegen kan börja.

Har någon av dina nära och kära nedsatt hörsel?

våra audionomer är redo att ge dig och din närstående bästa möjliga hjälp och vägledning.

Boka ett hörseltest Be oss ringa upp dig

Eller ring: 0200-111450

Sök hjälp från vänner och familj

Fast ibland räcker det inte med medkänsla och uppmuntran. Om din närstående byggt upp en mur av förnekelse kan den vara för stark för brytas ned av en enda person. Om du känner dig helt slut efter att ha försökt på egen hand, be resten av familjen om stöd. De kan hjälpa till att förklara hur den hörselskadade påverkar familjen och det dagliga livet. De kan låta bli att ”stå ut” och ”möjliggöra” – och låta bli att repetera och förklara saker när de blir ombedda att göra det

Vänner och familj kan hjälpas åt att påminna din närstående om hörselnedsättningen på ett vänligt sätt varje gång de behöver ”översätta” eller upprepa någonting. De kan också uppmuntra den hörselskadade att besöka en hörselklinik.

Sju goda kommunikationsvanor

Det finns ett antal saker du kan göra för att hjälpa din närstående och göra det lättare för honom eller henne att lyssna och kommunicera – både under tiden du försöker uppmana din närstående att ta ett hörseltest och efter att han eller hon fått sin hörapparat. Det är inte säkert att de räcker till för att alla samtal ska bli lyckade

  • Se till att personen som du pratar med är vänd mot dig så att de lättare kan fokusera på vad du säger.

  • Tala tydligt och med naturlig hastighet – skrik inte.
  • Rör dig närmare och sitt så att ljuset faller på ditt ansikte, så att det blir lätt att tyda ditt ansiktsuttryck.
  • Försök att inte tala med mat i mun eller samtidigt som du röker, och dölj inte din mun eller haka när du talar.

  • Dämpa bakgrundsljud, vrid ned volymen på musiken eller tv:n eller hitta en tystare plats för ert samtal.

  • Om ni befinner er i en grupp, försök låta bli att avbryta varandra.

  • Istället för att upprepa dig, försök formulera om meningen.

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik