Orsaker till nedsatt hörsel

Även om man kan få nedsatt hörsel i alla åldrar uppstår hörselnedsättningar oftast efter 65 års ålder. En hörselnedsättning kan också vara medfödd eller orsakas av infektioner eller skador. Oavsett orsak så blir de flesta hjälpta av att använda hörapparat.

Boka ett hörseltest

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Åldern är den enskilt största orsaken till hörselnedsättningar. Hörseln försämras gradvis för de flesta av oss när vi åldras, på grund av det dagliga slitaget på våra hörselsystem. När din hörsel börjar försämras blir det allt svårare att höra svaga röster och högfrekventa ljud, exempelvis barn- och kvinnoröster. Man kan också få svårare att höra när det är mycket bakgrundsljud

Eftersom hörseln försämras gradvis är det inte säkert att du inser att du förlorat en del av din förmåga att höra. Åldersrelaterade hörselnedsättningar upptäcks ofta av familjemedlemmar innan den hörselskadade själv blivit medveten om det.

Bullerskador

Upprepad exponering mot höga ljudnivåer är en annan vanlig orsak till hörselnedsättningar – detta brukar kallas bullerskador. När man utsätts för alltför högt ljud under alltför lång tid skadas de känsliga hårcellerna i innerörat och dör. När antalet hårceller minskar förlorar du förmågan att höra.

Militärer, musiker, förskolelärare, fabriksarbetare, byggnadsarbetare – för att nämna några – löper större risk för att utveckla bullerskador. Men du kan också få hörselskador från livespelningar eller om du lyssnar på musik i hörlurar med hög volym. Vi rekommenderar därför att du bär hörselskydd när du utsätts för riktigt högt ljud – och att du vrider ned volymen när du använder hörlurar.

Olika typer av hörselnedsättning

Det finns olika typer av hörselnedsättning. Oavsett vilken typ du drabbats av kan vi förmodligen hjälpa dig. Våra audionomer har djup kunskap om alla former av nedsättningar, och vi har ett stort urval hörapparater för lätta, måttliga och grava hörselnedsättningar.

Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselsnedsättning är den vanligaste formen av hörselnedsättning och den är vanligtvis permanent. Den orsakas oftast av den naturliga åldrandeprocessen, men den kan även uppstå på grund av alltför stor exponering mot buller. Den kan påverka ljudets klarhet och förstärkning och göra att röster förvrängs eller låter otydliga.

Mer om sensorineural hörselnedsättning

  • De vanligaste orsakerna till sensorineural hörselnedsättning:

  • Frekvent exponering mot höga ljud

  • Naturligt åldrande

  • Ärftliga faktorer

  • Sjukdomar och infektioner

Medfödd hörselnedsättning

I de flesta fall visar sig en medfödd hörselnedsättning redan vid födseln, och den kan bero på ärftliga eller icke ärftliga faktorer. Man tror att över 50 procent av alla hörselnedsättningar beror på genetiska faktorer. Hörselnedsättningar på grund av genetiska defekter kan vara medfödda eller uppstå senare i livet. Icke-genetiska orsaker kan bero på låg födelsevikt eller en sjukdom eller infektion hos modern under graviditeten, exempelvis mässling eller herpes simplex-virus.

Skydda dina öron

Var rädd om din hörsel – var uppmärksam i dessa situationer och försök undvika dem för att skydda dina öron.

  • Miljöer där du måste skrika för att göra dig hörd över bakgrundsljudet.

  • Platser där det är så bullrigt att du får ont eller upplever att det ringer i öronen

  • Platser och situationer som gör att du hör dåligt under flera timmar efteråt

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik