Tecken på nedsatt hörsel

Människoörat är ett av våra mest avancerade och mest detaljrika sinnesorgan. Men precis som andra delar av våra kroppar påverkas även örat av åldrande och dagligt slitage– och vi kanske ser tecken på nedsatt hörsel. Som tur är finns det en hel del hjälp att få hos Audika.

Boka ett hörseltest

Tecknen på nedsatt hörsel kan vara vaga och utvecklas långsamt, men de kan också vara tydliga och uppstå plötsligt. Oavsett vilket så blir det svårare att höra vissa stavelser och ljud. Du hör att andra talar men kan inte urskilja vad de säger. Du ber ofta folk upprepa vad de sagt, och du tycker att det är svårt att höra i miljöer med mycket buller, exempelvis på konferenser, på restauranger, i shoppingcentra eller i fullsatta mötesrum. Detta kan göra dig frustrerad och orsaka att du drar dig undan sociala aktiviteter och blir deprimerad, isolerad och ensam. Om du känner igen dessa tecken rekommenderar vi därför starkt att du söker hjälp och tar ett hörseltest. Vi kan hjälpa dig.

Har du nedsatt hörsel?

Testa din hörsel genom att svara på fem enkla frågor om vardagssituationer, och få en omedelbar fingervisning.
Starta testet
 • Fråga 1/5

  Upplever du att människor omkring dig mumlar eller talar tyst?
  Ja Nej
 • Fråga 2/5

  Missar du ofta vad som sägs när du talar i telefon? Måste du höja ljudet på radion eller tv:n?
  Ja Nej
 • Fråga 3/5

  Ber du ofta familjemedlemmar eller vänner att upprepa sig?
  Ja Nej
 • Fragå 4/5

  Måste du titta rakt på människor för att förstå vad de säger?
  Ja Nej
 • Fråga 5/5

  Har du upptäckt att du inte längre hör vissa vardagliga ljud, som fågelsång, fotsteg och ljudet från blinkersen i bilen?
  Ja Nej

Vi kan hjälpa dig

Om du – eller en närstående – känner igen tecknen på nedsatt hörsel är det viktigt att söka hjälp. Boka ett gratis hörseltest med en av våra audionomer. Vi kan hjälpa dig.

Boka ett hörseltest

Bekymmer som rör nedsatt hörsel

Det kan vara svårt och bekymmersamt att acceptera att man har fått nedsatt hörsel. Men om en hörselnedsättning inte behandlas kan det påverka din livskvalitet, eftersom det blir ansträngande att umgås med andra när man inte förstår och kan kommunicera ordentligt. Det är lätt att bli irriterad, pessimistisk, ilsken, stressad och deprimerad när det går åt så mycket mer energi att föra ett vanligt samtal. Det kan även påverka dina studie- och arbetsprestationer, din medvetenhet och öka risken för din personliga säkerhet.

Ofta märker familjemedlemmar en hörselnedsättning innan den hörselskadade själv störs så mycket av den. Om du – eller någon av dina närstående – känner igen dessa bekymmer som rör nedsatt hörsel rekommenderar vi därför att du söker hjälp. När du väl fått hjälp med hörselvård kommer du att känna dig mindre trött och frustrerad och få energi över så att du kan njuta av och delta i livet runt dig.

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik