Olika typer av hörselnedsättning

De flesta former av nedsatt hörsel kan behandlas. Hörselskadade barn och människor med åldersrelaterad hörselnedsättning eller tinnitus brukar ha nytta av hörapparat.

Orsaker och egenskaper

Vi kan dela in hörselnedsättningar i olika typer beroende på när den inträffade, om den är permanent eller tillfällig och vilken del som påverkats.

  • När den
   inträffade

   Medfödd:
   fanns redan vid födseln. Orsakad av ärftliga eller genetiska faktorer, omständigheter som till exempel hälsoproblem hos modern eller en förlossningsskada.uppstod efter födseln.


   Förvärvad:
   uppstod efter födseln

  • Om den bara är tillfällig

   Medicinsk orsak:
   exempelvis vaxpropp


   Bullerskada:
   Orsakad av exponering mot mycket starka ljud.

  • Vilken del av örat som påverkats

   Ledningshinder:
   beror vanligtvis på en mekanisk störning av ljudet från ytter- eller mellanörat till innerörat.


   Sensorineural:
   uppstår vid skador på de ömtåliga nervfibrerna i innerörat.

  Tinnitus 

  Tinnitus är ett symptom som kan ha enorm påverkan på människors liv. 80 procent av de som har tinnitus har även en viss grad av hörselnedsättning utan att de är medvetna om det, och de kan därför ofta ha nytta av hörapparat.

  Läs mer om Tinnitus

  Sensorineural hörselnedsättning

  Sensorineural hörselsnedsättning är den vanligaste formen av hörselnedsättning och den är vanligtvis permanent. Den orsakas oftast av den naturliga åldrandeprocessen, men den kan även uppstå på grund av alltför stor exponering mot buller. Den kan påverka ljudets klarhet och förstärkning och göra att röster förvrängs eller låter otydliga.

  Lär dig mer om sensorineural hörselnedsättning

  Medfödd hörselnedsättning

  En medfödd hörselnedsättning finns redan vid födseln och beror på antingen ärftliga eller genetiska faktorer. Ett barn som behandlas så tidigt som möjligt har bättre chans att utveckla sin kommunikationsförmåga.

  Kontakta oss

  *
  *
  *
  *
  *

  Hitta din närmsta
  hörselklinik

  Hitta hörselklinik