Audikas yttrande på Hjälmedelsutredningens betänkande SOU 2017:43

31 oktober 2017

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Audika har skickat in sitt remissvar på betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. Audika delar inte Hjälpmedelsutredningens slutsats att det inte är lämpligt att utvidga Fritt val i sin nuvarande form. Vårdval och Fritt val av hörselhjälpmedel i Stockholm har lett till ökad tillgänglighet för brukarna och gett brukarna ökade möjligheter att få sina upplevda behov och preferenser tillgodosedda.

Remissvar

audika-pos_pay_off_rgb_blogg