Hörselquiz: Snabbkoll av din hörsel!

Svara på 4 frågor och få indikation om om det är dags för en hörselundersökning.
Testet riktar sig till dig som inte har hörapparater sedan tidigare.

Har du svårt att följa med i konversationer med fler än 3 personer?
Har du svårt att följa med i konversationer med fler än 3 personer?
Har du svårt att följa med i konversationer med bakgrundsljud?
Har du börjat att höja volymen på radio och tv?
Har du svårt att höra vilken riktning ljud kommer ifrån?

Du är strax klar, fyll i formuläret för att ta del av ditt resultat. 

Ditt resultat indikerar inte på att du har nedsatt hörsel

Testet är ger bara en indikation på hur du hör, upplever du att din hörsel har förändrats eller vill du kontrollera din hörsel rekommenderar vi dig att boka ett hörseltest hos en av våra legitimerade audionomer. Har du redan hörapparater? Läs mer om när det kan vara dags att prova ut nya hörapparater

Boka ett hörseltest  Vanliga tecken på nedsatt hörsel

Steg 1 av 4

Din hörsel är unik och en central del av ditt vardagliga liv

En hörselnedsättning kommer ofta smygande och kan vara svår att uppmärksamma själv. Det är ofta personer i ens omgivning som först reagerar när man börjar att höra sämre.

Börja älska dina öron med oss - starta testet och få en direkt indikation på hur du hör.

Starta test

Har du hörapparater sedan tidigare? 

Vår quiz riktar sig till dig som inte har testat din hörsel tidigare eller har hörapparater idag. Har du hörapparater idag men upplever att de inte hjälper dig tillräckligt kan det vara dags att prova ut nya hörapparater. Hitta mer information nedan: 

Nya hörapparater

Boka hörseltest

Hörapparatsanvändare

Vanliga tecken på nedsatt hörsel

Det finns olika tecken på nedsatt hörsel. Känner du igen dig på något av tecken kan det vara dags att testa hörseln. 


Bild på man som har svårt att följa med ett samtal som är ett tecken på nedsatt hörsel
1. Svårt att följa med i samtal
Det är svårt att följa med i samtal med flera deltagare, speciellt med bakgrundsljud.
Bild på en man som har svårt att prata i telefon vilket är ett tecken på nedsatt hörsel
2. Svårt att prata i telefon
Det är svårt att ha samtal i telefon (både på lugna och bullriga platser).
Bild en tjej som har handen bakom handen för att höra vad hon uppfattar som mummel som är ett tecken på nedsatt hörsel.
3. Människor verkar mumla
Du ber ofta personer att upprepa sig och tycker att människor mumlar.
Bild på en kvinna som försöker lokalisera vad ljudet kommer ifrån vilket är ett tecken på nedsatt hörsel
4. Svårt att lokalisera ljud
Du har svårt att lokalisera varifrån ljud kommer.
Bild på en kvinna som har ringande öron som kan vara ett tecken på nedsatt hörsel
5. Susande öron
Du upplever susande eller pipande ljud i öronen (kallas tinnitus).
Bild på ett äldre par som höjer volymen på sin tv vilket är ett tecken på nedsatt hörsel
6. Höjer volymen på TV:n för mycket
Din familj och vänner tycker att du höjer volymen på TV:n för mycket.