Bild på ett audiogram som visar hur en hörselnedsättning kan se ut
Blogginlägg

Vad är ett audiogram?

Skriven av: Audika

2023-08-31 00:00:00

När du gör ett hörseltest hos en legitimerad audionom får du göra olika tester som visar hur du hör och resultatet får du på ett audiogram. 

Hur får man ett audiogram? 

Under ett hörseltest får du bland annat göra olika hörselmätningar – tonaudiometri och talaudiometri. Testen görs på båda öronen var för sig. 

Syftet med tonaudiometrin är att ta reda på hur du uppfattar ljud på olika frekvensnivåer. Du kommer att få höra olika toner, höga som låga och din uppgift är att trycka på en knapp när du hör ett ljud. Genom det testet får din audionom reda på hur stark en ton måste var för att du ska höra den.

Syftet med talaudiometrin är att få information om hur din hjärna tolkar det ljud som öronen tar emot, det mäter alltså dina örons förmåga att uppfatta tal-ljud. 

Är du mer intresserad av att läsa om hur ett hörseltest går till, hittar du mer information på vår sida hörseltest.

Hur läser man ett audiogram? 

Ett audiogram är en tabell/diagram som visar hur du hör. Audiogrammet har en X-axel och en Y-axel. 

  • X-axeln visar ljudfrekvensen (tonläget uppmätt i Hertz, Hz). Ju längre till höger på X-axeln desto högre hertz. Det kan jämföras med ett piano, spelar du på höger sidan av pianot får du ett ljusare ljud. 
  • Y-axeln visar ljudstyrkan och det börjar från toppen på -10 decibel (dB) och ökar nedåt i diagrammet. 

Bild på ett audiogram som visar resultatet av ett hörseltest

Resultatet visas på audiogrammet: De röda cirklarna visar hörseln på höger öra och de blå kryssen visar hörseln på vänster öra.

Decibel 

Ljudnivån mäts i decibel (dB). Decibel är en enhet som beskriver förhållandet mellan två värden. En ökning av ljudnivån med ett visst värde är inte konstant. Ett dB-värde beror på respektive innehåll och hörselnivå varierar mellan olika frekvenser. 

Frekvenser 

Tonfrekvens är antalet svängningar i en ljudvåg per sekund och mäts i Hertz (Hz). Ett högre värde ger en ljusare tonfrekvens. Svängningar som är mellan 20 och 20 000 Hz uppfattar som ljud av en normalhörande person. 

 

Vill du få ditt eget audiogram - boka hörseltest

Fyll i formuläret nedan för att boka din tid hos oss på Audika

Steg 1 av 4