Välkommen till Audikas blogg!

Välkommen till Audikas blogg!

Här sprider vi kunskap om hörsel och informerar om Audikas olika aktiviteter och evenemang.  

Henrik på bilden är en av Audikas legitimerade audionomer.