Audika ger dig 3 tips på vad du kan göra för att komma igång med din hörapparat. Få bland annat hjälp med hur du kan vänja dig vid hörapparaten - ta del av tipsen här
Blogginlägg

Vi ger dig tre tips på hur du kommer igång med dina hörapparater

Skriven av:Audika

2018-05-28 00:00:00 • 2 minut att läsa

Tags • Hörapparater

Att behandla sin hörselnedsättning med hjälp av hörapparat är ett steg mot en bättre hörsel. Det kan ta lite tid att vänja sig vid att använda hörapparat – vi ger dig 3 tips för att komma igång.

1. Hjärnan behöver vänja sig – hur kan du hjälpa till?

Hörseln försämras oftast gradvis. Det betyder att vi kan ha svårt att märka när och hur mycket den faktiskt har försämrats. Det kanske du först märker när du väl har börjat behandla nedsättningen – börjat använda hörapparat och det kan bli en omställning.

Vi hör med hjärnan. Våra öron fångar upp och tar emot ljud, men det är vår hjärna som tolkar ljuden och ger dem mening. Hjärnan behöver tid för att vänja sig vid och lära sig att tolka alla nya ljud som du nu kanske hör. Hjälp hjärnan att vänja sig – använd din hörapparat regelbundet i alla tänkbara miljöer, även när du är hemma i en tyst miljö.

2. Ta hand om dina hörapparater

Se dina hörapparater som en värdehandling – var rädd om dem. Vår rekommendation är att du förvarar dem i asken som du får när du provar ut dina hörapparater under tiden när du inte använder dem. Förvara hörapparaterna gärna oåtkomligt för barn och husdjur samt från utrymmen som kan vara fuktiga eller dammiga.  

3. Gå på ditt uppföljningsbesök

Efter några veckor har du fått prova dina hörapparater och vår rekommendation är att du kommer på ditt inplanerade uppföljningsbesök. Det kan vara så att du tycker att du hör bra i vissa situationer men att det kan vara svårt att höra i andra – det kan vara så att hörapparaterna behöver justeras lite. Det kan din legitimerade audionom hjälpa dig med.

Om du tycker att allting fungerar bra rekommenderar vi dig ändå att komma på ditt uppföljningsbesök, varför då? För att vi vill med säkerhet veta att du trivs med dina hörapparater och att vi har kunnat hjälpa dig till en bättre hörsel. Vi gör också ett taltest och visar dig hur du sköter samt rengör dina hörapparater.

Innan du kommer till uppföljningsbesöket kan det vara bra att tänka genom vilka saker du upplever om bra och mindre bra med dina hörapparater så att du är förbered inför att träffa din audionom. Skriv gärna dagbok över saker som har fungerat bra och mindre bra.

Hur kan Audika hjälpa dig?