Bild på en audionom som berättar tecken på nedsatt hörsel

Tecken på nedsatt hörsel

Det finns flera olika tecken på nedsatt hörsel. Vi har samlat information om de allra vanligaste, hur du lär dig att känna igen dem och hur du kan få hjälp.

6 vanliga tecken på nedsatt hörsel

Det finns olika tecken på nedsatt hörsel. Att vara medveten om vilka tecken som visar på nedsatt hörsel är ett första steg mot en bättre hörsel. Vi har samlat de allra vanligaste:


Bild på man som har svårt att följa med ett samtal som är ett tecken på nedsatt hörsel
1. Svårt att följa med i samtal
Det är svårt att följa med i samtal med flera deltagare, speciellt med bakgrundsljud.
Bild på en man som har svårt att prata i telefon vilket är ett tecken på nedsatt hörsel
2. Svårt att prata i telefon
Det är svårt att ha samtal i telefon (både på lugna och bullriga platser).
Bild en tjej som har handen bakom handen för att höra vad hon uppfattar som mummel som är ett tecken på nedsatt hörsel.
3. Människor verkar mumla
Du ber ofta personer att upprepa sig och tycker att människor mumlar.
Bild på en kvinna som försöker lokalisera vad ljudet kommer ifrån vilket är ett tecken på nedsatt hörsel
4. Svårt att lokalisera ljud
Du har svårt att lokalisera varifrån ljud kommer.
Bild på en kvinna som har ringande öron som kan vara ett tecken på nedsatt hörsel
5. Susande öron
Du upplever susande eller pipande ljud i öronen (kallas tinnitus).
Bild på ett äldre par som höjer volymen på sin tv vilket är ett tecken på nedsatt hörsel
6. Höjer volymen på TV:n för mycket
Din familj och vänner tycker att du höjer volymen på TV:n för mycket.
Bild på en kvinna som gör ett hörseltest efter att ha visat tecken på nedsatt hörsel

Boka ett hörseltest

Känner du igen något tecken? Boka ett hörseltest redan nu!
Ett hörseltest är första steget till bättre hörsel.

Fyll i formuläret för att slutföra din bokning!

Fråga 1 av 2
Har du svårt att följa med i samtal?
Fråga 2 av 2
Har du börjat höja volymen på din TV?

Steg 1 av 4

Var uppmärksam på tidiga tecken på nedsatt hörsel

Eftersom nedsatt hörsel oftast sker gradvis kan det själv vara svårt att lägga märke till att du hör sämre än tidigare. I många fall är det vänner och familj som märker det först. 

Det är viktigt att du är observant på tecken på nedsatt hörsel och att du söker hjälp direkt när du förstår att du inte hör lika bra som tidigare. Det finns många risker med att leva med en obehandlad hörselnedsättning.

Går vårt quiz och testa dig själv för att se om du har tecken på nedsatt hörsel. Du kan också testa hörseln online för att få en indikation på hur du hör: gratis online hörseltest

Få hjälp med nedsatt hörsel av en expert

Om du väntar med att rehabilitera din hörsel kan det påverka din livskvalitet på olika sätt. Du kan bli tröttare, dra dig undan från sociala sammanhang och till och med isolera dig. Ditt aktiva och sociala liv påverkas helt enkelt negativt av din obehandlade hörselnedsättning.

När du söker hjälp hos oss på Audika får du göra ett hörseltest hos en legitimerade audionom (exempelvis Henrik på bilden) och om resultatet visar på nedsatt hörsel kommer din audionom att lägga upp en individuellt anpassad rehabiliteringsplan baserat på dina unika behov.

Boka ett hörseltest

Vår audionom Henrik berättar om tecken på nedsatt hörsel.
En kvinna som tittar ut från ett fönster som har tecken på nedsatt hörsel och vill åtgärda det

Tidiga åtgärder kan förbättra din livskvalitet

Du kan aldrig återfå din hörsel men ju tidigare du söker hjälp desto snabbare kan du fortsätta att njuta av alla fantastiska ljud som livet har att erbjuda. Om du söker hjälp minskar även riskerna för vad en obehandlad hörselnedsättning kan medföra: 

  • Missförstånd
  • En känsla av utanförskap i sociala miljöer
  • En känsla av isolering eller depression 
  • Ökad ansträngning för hjärnan
  • Ökad trötthet
Obehandlad hörselnedsättning

Tecken och symptom på olika typer av hörselnedsättningar:

Det finns flera olika typer av hörselnedsättningar. Den vanligaste hörselnedsättningen heter sensorineural hörselnedsättning och orsakas oftast av naturligt åldrande eller överexponering av höga ljud.

Lär dig mer: sensorineural hörselnedsättning eller fler typer av hörselnedsättningar.

Grader av nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel mäts i decibel (dB) och ger information om hur starka ljuden måste vara för att du ska höra dem. Se en överblick nedan över olika grader av nedsatt hörsel eller läs mer på sidan: grader av hörselnedsättning.

Bild på ett ljusblått öra som visar normal hörsel och inga tecken på nedsatt hörsel
Normal hörsel (≤25 dB)
Inga symptom på nedsatt hörsel.
Bild på ett mörkrött öra som tecken på mild nedsatt hörsel
Mild hörselnedsättning (26-40 dB):
Svårighet att höra låga röster, särskilt i bullriga miljöer.
Bild på ett mörkrött öra som tecken på måttligt nedsatt hörsel
Måttlig hörselnedsättning (41-60 dB):
Svårt att följa med i samtal i bullriga miljöer eller med många deltagande.
Bild på ett rött öra som visar tecken på gravt nedsatt hörsel.
Mycket grav hörselnedsättning (61-80 dB):
Andra måste tala högt för att du ska höra.
Bild på ett mörkrött öra som tecken på mycket gravt nedsatt hörsel.
Grav hörselnedsättning (81< dB):
Svårt att höra i de flesta situationer.
Bild på en man och en kvinna med tecken på nedsatt hörsel som får rådgivning av rehabilitering av hörselnedsättning

Rehabiliteringsalternativ för nedsatt hörsel

Det finns många olika rehabiliteringsalternativ för alla typer av hörselnedsättningar.

Det allra vanligaste rehabiliteringsalternativet är hörapparater. I vissa fall kan cochleaimplantat (CI) eller benförankrad hörapparat (BAHA) rekommenderas.

Oavsett vilket alternativ som är bäst för dig är det viktigt att söka hjälp i tid. 

Boka ett hörseltest Rehabilitering av hörselnedsättning

Få hjälp med nedsatt hörsel: 5 steg

Bild på en ikon på ett öra för att lära känna tecken på hörselnedsättning som ett steg för bättre hörsel
1. Lär dig tecken på nedsatt hörsel och sök hjälp.
Känn igen tecken
Bild på en kalenderikon för bokning av test när man har tecken på nedsatt hörsel.
2. Boka ett hörseltest. Ingen remiss krävs och frikort gäller.
Boka ett hörseltest
Bild på hjälpmedel att använda för att rehabilitera tecken på nedsatt hörsel.
3. Välj hörapparat ur brett sortiment och testa i 30 dagar.
30-dagars testperiod
Bild på ikon av hand med pengar som visar olika betalningsmetoder för rehabilitering av nedsatt hörsel.
4. Lär dig vad en hörapparat kostar och olika bidrag.
Kostnad och bidrag
Bild på en sköld som visar audikas kunderbjudande som du med nedsatt hörsel får ta del av
5. Service, garanti och rabatt på hörselhjälpmedel.
Kunderbjudande

Vanliga frågor om tecken på nedsatt hörsel

Bild på audionom som jobbar på audika
Dr. Nishat Fatima, audionom och internationell kursledare

Dr. Nishat Fatima är audionom och har en doktorsexamen i audiologi från University of Colorado-Boulder och en kandidatexamen från Texas A&M University. Hon har arbetat inom den privata och offentliga sektorn inom förstärkning, rehabilitering, tinnitusbehandling och säkerhet på arbetsplatsen.