Bild på konsert och man som jobbar i bullrig miljö och har hörselskydd.

Hörselskydd som skyddar din hörsel

Det är viktigt att skydda sin hörsel. Vi på Audika erbjuder flera olika typer av hörselskydd för olika situationer. Hos oss kan du bland annat prova ut individanpassade hörselskydd eller köpa bra öronproppar.

Varför ska du använda hörselskydd 2024?

Vår audionom Sandra förklarar varför det är viktigt att skydda sin hörsel med hörselskydd.

Om ljuden vi exponeras för har för hög volym eller är väldigt intensiva (så som plötsligt kraftigt buller) kan vår hörsel skadas. När hörseln skadas kan våra fina hårceller förstöras eller sluta fungera vilket leder till att vi får en hörselnedsättning. 

Den generella rekommendationen är att alltid bära hörselskydd i situationer som överstiger en ljudvolym på 80 dB.

Individanpassade hörselskydd Öronproppar

Vår audionom Sandra berättar om vikten av att skydda sin hörsel med hörselskydd.

Tips: testa ljudvolymen i din vardag

Om du är osäker på hur hög volym och hur mycket buller du dagligen utsätter din hörsel för kan du snabbt göra en scanning av din omgivning. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om appen och ladda ned den.

Om hörselskydd

Hörselskydd skyddar din hörsel och bör bäras i situationer som präglas av mycket buller eller högt ljud. Det finns i regel två olika typer av hörselskydd:

  • Individanpassade hörselskydd, även kallade formgjutna hörselskydd, är lämpliga för dig som ofta utsätts för höga ljudvolymer eller som önskar maximalt skydd. Du kanske arbetar i bullriga miljöer, är musiker eller jagar. 
  • Riktigt bra öronproppar är lämpliga för dig som behöver vid ett specifikt tillfälle. Du kanske ska gå på konsert eller behöver det extra tyst när du ska sova. 

Välj den typen av hörselskydd som passar dig och dina behov bäst. 

Bild på två audionomer som pratar om att skydda hörseln.

Att välja hörselskydd 2024

Det är viktigt att du utgår från dina behov när du väljer typ av hörselskydd.

Om du behöver hörselskydd i ditt arbete är det viktigt att du väljer hörselskydd som är bekväma, täta, och har rätt ljuddämpning som är anpassade efter just din arbetsmiljö.

Nyttan med hörselskydd minskar om du som jobbar i bullriga miljöer bara använder hörselskydden under delar av hela arbetsdagen. 

Är du osäker och behöver råd? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Individanpassade hörselskydd

Hörselskydd som passar dig som önskar maximalt skydd

Individanpassade hörselskydd (även kallade formgjutna hörselskydd) formgjuts efter din hörselgång och ger din hörsel maximalt skydd i miljöer som präglas av hög volym eller mycket buller.

Hörselskydden är täta, har bästa möjliga plattform och anses därför ofta som bekväma. Hörselskydden släpper genom tal men reducerar andra bakgrundsljud. Det betyder att du kan kommunicera med andra personer i stökiga ljudmiljöer och samtidigt du skyddar din hörsel.

Främsta fördelarna med individanpassade hörselskydd:

  • Ger maximalt möjligt skydd
  • Har bra passform och upplevs som bekväma
  • Dämpar bakgrundsljud men släpper genom tal
  • Rätt ljuddämpning som passar just din situation

Så går det till att prova ut individanpassade hörselskydd.

Kvalitet & garanti av individanpassade hörselskydd

Alla individanpassade hörselskydd som erbjuds hos Audika är CE-märkta. Det betyder att alla hörselskydd uppfyller kraven för europeisk standard. Vi erbjuder också en hållbarhetsgaranti på 4 år och passformsgaranti på 6 månader för individanpassade hörselskydd.

Så går det till att prova ut hörselskydd

1

Besök hos audionom
Besöket inleds med en genomgång av ditt öra och sedan görs ett avtryck av din hörselgång. 

2

Hörselskydden tillverkas
Avtrycken skickas för tillverkning och ditt hörselskydd tillverkas.

3

Klara för hämtning
Några veckor senare är dina hörselskydd klara och redo för att hämtas på din klinik.
Bild på Anna som berättar om hur det går till att prova ut hörselskydd.

Kostnad för individanpassade hörselskydd

Besöket hos legitimerad audionom för avtryckstagning på hörselklinik kostar 0-275 kr beroende på var i Sverige du bor. Du behöver ingen remiss för att boka en tid. Hörselskydden är skräddarsydda efter ditt behov och kostnaden skiljer sig åt beroende på vilket hörselskydd du väljer.

Audika finns i Uppsala, Stockholm, Nyköping, Jönköping, Östergötland, Skåne, Kalmar, Karlskrona, Eskilstuna, Göteborg, Gävle, Örebro och Västerås.

Vardagliga hörselskydd

Riktigt bra öronproppar

Har du ett behov av att hitta hörselskydd eller öronproppar som du kan använda en kortare tid och/eller vid enstaka tillfällen?

Vi erbjuder en rad olika varianter av hörselskydd som skyddar din hörsel när du exempelvis är på konsert, flyger, sover eller befinner dig i större folksamlingar. Vår rekommendation är att köpa hörselskydd som är av hög kvalitet. 

Du kan köpa hörselskydden och filter till individanpassade hörselskydd på våra hörselkliniker eller i vår webshop hörselbutik.se.

Vanliga frågor om hörselskydd