Tinnitus: orsaker och behandling

Par och audionom som pratar om tinnitus - vad som orsakar tinnitus, hur man behandlar tinnitus och symptom.

Om tinnitus

Bland annat kan susande och tjutande ljud i öronen och huvudet vara tecken på tinnitus, det kan uppstå i alla åldrar. Ljudet uppstår i ditt huvud och ofta är det bara du som hör det. Ljudet kan uppfattas olika från person till person och variera hos en och samma person, det är därför väldigt individuellt hur det upplevs. Tinnitus är inte en sjukdom, det är symtom på ett underliggande tillstånd som till exempel en hörselnedsättning eller öronskada.

Tinnitus är vanligt och ungefär 10-15% av befolkningen upplever tinnitus.

Lär dig mer: symtomorsakerbehandling, förebygg tinnitus, så kan Audika hjälpa dig och frågor och svar.

80% av personer med tinnitus har även en hörselnedsättning

Forskning visar att personer med tinnitus ofta har någon grad av hörselnedsättning utan att de är medvetna om det. Därför kan hörapparater vara ett alternativ för behandling av tinnitus.

Vad är symtomen på tinnitus?

Det finns flera tecken och symtom på tinnitus. Det kan låta tjutande, brummande, surrande och variera i tonhöjd och hur du upplever det. Symtomen kan variera beroende på den underliggande orsaken till din tinnitus. Du kan ha tillfällig tinnitus eller konstant, i vissa fall kan andra höra ljudet. Det finns olika typer av tinnitus:

Subjektiv tinnitus - När bara du hör tinnitusljudet
Objektiv tinnitus - Du och andra kan hör tinnitusljudet
Pulserande tinnitus - Du (och ibland din läkare) kan höra ljud som är synkroniserade med dina hjärtslag

Symtom på tinnitus Orsaker till tinnitus

Bild på man som har hörapparat för att behandla symptom av tinnitus.

Orsaker till tinnitus

Det finns flera olika orsaker till varför man får tinnitus. Den vanligaste orsaken till tinnitus är överdriven exponering av höga ljud som skadar de små hårcellerna i innerörat. Tinnitusljud uppkommer till resultat av att din hjärna försöker kompensera för förlusten av hårceller.

Vanliga orsaker till tinnitus:

 • Exponering för höga ljud
 • Naturligt åldrande
 • Infektioner i mellanörat
 • Känslomässig påfrestning
 • Negativa reaktioner till läkemedel
 • Nack- och huvudskador
Orsaker till tinnitus 

Tinnitustest online

Ta vårt onlinetest och få en indikation om om du har tinnitus eller nedsatt hörsel. Vi hjälper dig med hörapparater eller vidare rehabilitering.

Fråga 1 – Ringande eller surrande ljud
Upplever du någon gång ringande eller surrande ljud i dina öron när inget externt ljud är närvarande?
Har du ofta svårt att somna eller koncentrera dig på grund av ringande eller surrande öron?
Har du ibland svårt att följa med i samtal för att du inte hör ordentligt?
Måste du ibland höja volymen på TV:n eller radion högre än normalt?

Ditt resultat:

Tecken på tinnitus och hörselnedsättning

 

Dina svar visar tecken på tinnitus och hörselnedsättning. Vi rekommenderar ett besök på någon av våra kliniker. Det finns hörapparater som kan behandla din hörselnedsättning och ge lindring mot tinnitus.*


Boka ett GRATIS hörseltest i en klinik nära dig

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Ditt resultat:

Tecken på hörselnedsättning

 

Dina svar indikerar en grad av hörselnedsättning men inga tecken på tinnitus. Vi rekommenderar att du besöker någon av våra kliniker för att undersöka om du har en hörselnedsättning som bör behandlas.*

Boka ett GRATIS hörseltest i en klinik nära dig

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Ditt resultat:

Tinnitussymptom

 

Dina svar indikerar att du upplever tinnitussymptom. Vi rekommenderar att du läser om behandlingsalternativ för hantering och lindring av tinnitus.

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Ditt resultat:

Inga tecken på tinnitus eller hörselnedsättning

 

Dina svar visar tecken på tinnitus, eller att du har ej besvärande tinnitus som för närvarande inte påverkar dina rutiner. Om du upplever symtom på tinnitus i framtiden rekommenderar vi att du besöker din lokala vårdgivare.

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Steg 1 av 4

Söka vård och behandling för tinnitus

Om du har fått tinnitus är det viktigt att söka vård. Det finns flera olika behandlingsmetoder för att behandla besvären. Vilken behandlingsmetod som passar bäst för dig beror på orsaken till din tinnitus och dina unika behov. Hör du normalt kan vi på Audika tyvärr inte hjälpa dig utan hänvisar dig att ta kontakt med relevant vårdgivare för att få hjälp, förslagsvis via 1177.

Har du tinnitus och nedsatt hörsel är hörapparater ett effektivt sätt att behandla tinnitusbesvär.

Fler behandlingsmetoder Hörapparater och tinnitus

Bild på en kvinna som har ett par hörapparater i handen som hon använder som en behandling för sin tinnitus

Hörapparat och tinnitus

Om du har tinnitusbesvär och nedsatt hörsel kan du vara hjälpt av hörapparat. Med hörapparater får din hjärna tillgång till andra ljud som gör att din tinnitus inte blir lika närvarande. 

Hörapparaterna maskerar tinnitusljudet genom att förstärka andra ljud omkring dig. Det kan leda till en minskad lyssningsansträngning, en känsla av att tinnitusljudet minskar och en förbättrad kommunikationsförmåga.

Hörapparat och tinnitus Testa hörapparat

Fler behandlingsmetoder som kan lindra din tinnitus

Lindra ljudet med muskelavslappning

Tinnitus kan orsakas och förvärras av olika typer av smärttillstånd. Det är ofta vanligt att tinnitus ökar om man har spänningar i nacke, huvudet eller käkarna. Då kan massage eller annan typ av muskelavslappnande behandling hjälpa till att lindra dina besvär.

Minska ljudet med kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. Med KBT kan du lära dig olika metoder för hur du kan minska besvären som din tinnitus kan medföra.

Minska negativa reaktioner på tinnitusbesvär med Tinnitus retraining therapy

Tinnitus retraining therapy (TRT) är en behandlingsmetod som syftar till att reducera de negativa reaktioner (exempelvis starka känslor så som irritation) som kan framkallas av tinnitusljudet. Behandlingen innehåller både strukturerade samtal (patienten lär sig om samspelet mellan tinnitus, hjärnan och hörseln och får hjälp med olika tankesätt) och ljudterapi (patienten lyssnar på ett speciellt brus från en brusapparat). Målet är att få hjärnan att vänja sig vid tinnitusljuden så att du inte längre aktivt hör dem utan de är snarare en del av ditt vardagliga bakgrundsljud.

Behandling av tinnitus

Man som tar sig för örat på grund av tinnitusljud och symptom på tinnitus.

Konsekvenser av obehandlad tinnitus

Vissa personer med tinnitus är känsliga för platser med konstant prat eller hög musik. Det kan resultera i att de börjar undvika sådana situationer helt och hållet. För andra kan tillståndet orsaka sömnproblem. Obehandlad tinnitus kan få följande konsekvenser:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Isolering
 • Depression
 • Känslighet för platser med mycket prat eller hög musik
 • Sömnproblem, insomnia

Vissa personer kan mestadels ignorera sin tinnitus men vissa kan få negativa effekter på sin livskvalitet.

Behandling av tinnitus Symtom på tinnitus

Sus i öronen - vad är det?

En av våra digitala föreläsningar om hörsel handlade om det susande, tjutande och surrande ljud som du ibland kan höra och hur du kan få hjälp. 

Föreläsningen hölls av vår legitimerade audionom Henrik Lindgren. 

Se föreläsningen bredvid.

 

Förebygg tinnitus och minska dina tinnitusbesvär på egen hand

Det finns saker som du kan göra för att försöka minska risken för att få tinnitus och för att besvären ska minska. Här är några tips på hur du tar hand om dig och din hörsel: 

Så kan Audika hjälpa dig med din tinnitus

Hos oss på Audika kan du få hjälp med att lindra tinnitus om du har nedsatt hörsel i kombination med tinnitus. Vi kan även remittera dig vidare till relevant vårdgivare om så behövs.

Audika jobbar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Skåne och Östergötland samt driver helt privata kliniker i Kalmar, Karlskrona, Västerås, Örebro, Gävle, Nyköping, Jönköping, Eskilstuna, Uppsala och Göteborg.

Om du har tinnitus och normal hörsel hänvisar vi dig att ta kontakt med relevant vårdgivare, förslagsvis via 1177.

Starta vårt tinnitustest Om Audika

Bild på audionom som kan behandla och lindra tinnitusljud.

Vanliga frågor och svar om tinnitus

Audionom som kan lindra och behandla tinnitus och tinnitusljud.
Bobae Veronica Kim, audionom och internationell kursledare

Bobae Veronica Kim är legitimerad audionom och internationell kursledare. Hon har en forskartjänst på läkarhögskolan vid University of Melbourne och en hedersforskartjänst vid University of Adelaide.

Bobae har en BSc Economics från University of Sheffield, Storbritannien. Hon har även en BSc Health Sciences i farmakologi från University of Adelaide och en MSc i klinisk audiologi från Flinders University.

Källor:

1. Al-Swiahb, J., & Park, S. N. (2016). Characterization of tinnitus in different age groups: A retrospective review. Noise & health, 18(83), 214–219. https://doi.org/10.4103/1463-1741.189240

2. Beck D.L. (2012) British Academy of Audiology. Podium presentation.