Integritetspolicy


Hur behandlar Audika dina personuppgifter? Här kan du läsa mer om det. 

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter i kraft: GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

Audikas användning av dina personuppgifter 

Audika behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via formulär på hemsidan så som namn, telefonnummer, e-postadress, information som du delger i formuläret. Om du godkänner att Audika får lov att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan personuppgifterna användas till det. Annars kommer personuppgifterna endast sparas i vårt kundregister för att kunna utföra den nödvändiga vården. Notera att vissa uppgifter är Audika skyldiga att spara i enlighet med rådande lagar i Sverige så som Patientdatalagen. Audika använder dina personuppgifter om du delgivit ditt samtycke till marknadsföring eller för att fullfölja vårduppdraget enligt lagstadgade skyldigheter, för att:

 • Informera om dina besök hos Audika

 • Informera om Audikas produkter och/eller tjänster

 • Informera om Audikas erbjudanden

 • Fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av Audika

 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig

 • Säkerställa din identitet och ålder

 • Kunna hantera frågor och funderingar som du delger Audika

 

Godkännande av personuppgifter

Om du vill att Audika ska få lov att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan du göra det i samband med att du fyller i något av våra olika formulär. Du kryssar då i checkrutan: ”Jag godkänner att Audika använder mina personuppgifter i marknadsföringssyfte.” Om du inte vill att Audika ska få lov att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kryssar du ej i rutan. Checkrutan är varken förifylld eller obligatorisk. Samma rutin gäller för externa formulär, exempelvis formulär på Facebook. 

Däremot kommer dina personuppgifter att användas i kundvårds- och informationssyfte om du är patient hos oss för att efterleva rådande lagstiftning. 

Om du inte vill ge ditt godkännande digitalt kan du ringa oss på 0200-111450 eller svara med svarstalong på ett eventuellt brevutskick alternativt också skicka ett mail till oss: kundservice@audika.se

 

Vilka personuppgifter samlas in? 

Vi behandlar exempelvis person- och kontaktinformation och betalningsinformation om dig i samband med att du använder dig av våra tjänster härunder bokningar och beställningar.

 • Ditt för- och efternamn

 • Ditt telefon- och mobilnummer

 • Din mailadress

 • Din postadress

 • Informationen du delger i formulären

Om du godkänner att Audika får lov att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kommer personuppgifterna att användas till det. Annars kommer personuppgifterna endast sparas i vårt kundregister så länge det är nödvändigt enligt rådande lagstiftning.

 

Lagring av personuppgifter

Audika lagrar dina personuppgifter om du aktivt delgivit dig av dem så länge som det är nödvändigt, dvs så länge du är i behov av Audikas tjänster och/eller produkter. Audika hämtar löpande uppdaterade uppgifter om dig via Statens Personadressregister (SPAR) för att kunna tillhandahålla våra tjänster, så att rätt uppgifter om dig finns tillgängliga. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Notera att radering av personuppgifter inte påverkar Audikas skyldighet som vårdgivare att föra journal eller behandla personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen. Tycker du att dina personuppgifter behöver uppdateras? Kontakta oss på 0200-111450 eller skicka ett mail till kundservice@audika.se

 

Tredjepart 

Underleverantörer som behandlar data för vår räkning:
För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till din information eller till viss information om dig som kund. Våra underleverantörer får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen skall alltid ske på de villkor som vi anger. 

 

Viktigt att tänka på

Audika gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Vi använder olika säkerhetssystem för att i största möjliga mån skydda dina personuppgifter. Vi kan inte garantera att våra system skyddar dina personuppgifter till 100% eller att information om dig överförs genom avlyssning eller liknande via internet. Om dina personuppgifter blir avlyssnade på internet, tar vi inte ansvar för det. Att använda internet är en eget val och görs på egen risk. Vi har ingen kontroll över en tredjepart, varken innehållet på deras sidor eller deras informationshantering. Vi tar inget ansvar för deras integritetspolicys eller eventuella risker med att använda deras hemsidor.

 

Uppdatering av vår integritetspolicy

Vi gör regelbundna uppdateringar av vår integritetspolicy. Genom att använda vår hemsida före och efter uppdateringarna, godkänner du vår integritetspolicy.

Har du frågor? Kontakta vår kundservice på kundservice@audika.se

 

 

Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik