Integritetspolicy

Genom att ge oss dina personuppgifter, samtycker du till att Audika får lov att behandla och överföra dina personuppgifter som du väljer att dela med dig på www.audika.se. Inga personuppgifter samlas in eller sparas utan ditt samtycke. 

Audikas användning av dina personuppgifter 

 • För att förbättra Audikas tjänster och produkter
 • Inga personuppgifter om dig samlas in via vår hemsida om du inte ger ditt samtycke 
 • Personuppgifter sparas hos Audika så länge du är i behov av Audikas tjänster eller produkter


Om du upplever att dina personuppgifter samlas in utan ditt samtycke via vår hemsida, ber vi dig att kontakta oss. Du delger ditt samtycke när du väljer att fylla i våra kontaktformulär, bokningsformulär, beställningsformulär, synpunktsformulär, när du väljer att bli prenumerant på Audikas digitala nyhetsbrev eller ber om att få resultatet av ditt digitala hörseltest skickat till dig.


Tredjepart 

 • Audika delger aldrig information om dig till någon annan. Endast om du delgett ditt samtycke 
 • Audika ser till att inga andra aktörer som Audika har samarbete med har tillgång till dina personuppgifter
 • Du kan alltid be oss att ta bort personuppgifter genom att kontakta oss

Viktigt!

Audika gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Vi använder olika säkerhetssystem för att i största möjliga mån skydda dina personuppgifter. Vi kan inte garantera att våra system skyddar dina personuppgifter till 100% eller att information om dig överförs genom avlyssning via internt. Om dina personuppgifter blir avlyssnade på internet, tar vi inte ansvar för det. Att använda internet är en eget val och görs på egen risk. Vi har ingen kontroll över en tredjepart, varken innehållet på deras sidor eller deras informationshantering. Vi tar inget ansvar för deras integritetspolicys eller eventuella risker med att använda deras hemsidor. 

Uppdatering av vår integritetspolicy

Vi gör regelbundna uppdateringar av vår integritetspolicy och uppdateringarna kommer att kommuniceras på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida före och efter uppdateringarna, godkänner du vår integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du ger ditt samtycke, samlas följande personuppgifter in via våra formulär:

 • Ditt namn
 • Telefonnummer
 • Mailadress och postadress
 • Information som du delger när du fyller i något av våra formulär som finns på hemsidan
   

Lagring av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL);

Uppgifter om namn, personnummer samt kontaktinformation lagras elektroniskt i vårt kundregister för att underlätta framtida uppföljning och kallelser samt för utskick av information och erbjudanden. Vi ber dig att vänligen meddela oss om du vill avstå sådan information.

Har du frågor? Kontakta vår kundservice på kundservice@audika.se

Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik