Bild på patient och audionom som pratar om olika typer av hörselnedsättningar

Olika typer av hörselnedsättningar

Det finns i huvudsak tre olika typer av hörselnedsättningar: sensorineural, konduktiv och blandad hörselnedsättning. Lär dig om skillnaderna mellan de olika hörselnedsättningarna och vilken rehabiliteringsmetod som är bäst lämpad för respektive nedsättning.

De vanligaste typerna av hörselnedsättningarna

De allra vanligaste typerna av hörselnedsättningar är:

  • Sensorineural hörselnedsättning orsakas främst av skador på innerörat eller hörselnerven. Det hindrar det skadade området från att överföra ljud från hjärnan på rätt sätt. 
  • Konduktiv hörselnedsättning orsakas av skador i det yttre delen av örat eller mellanörat, det är i de flesta fall behandlingsbart. 
  • Blandad hörselnedsättning är en kombination av både sensorineural och konduktiv hörselnedsättning.  
Bild på ett hjärta som visar de vanligaste typerna av hörselnedsättningarna
Kvinna som gör ett hörseltest hos Audika. Hon har hörlurar på sig.

Testa dig själv: Behöver du göra ett hörseltest?

Svara på de 4 frågorna nedan för att veta om du behöver göra ett hörseltest.

Fråga 1 - Samtal
Har du svårigheter att följa med i samtal med 4 eller fler personer?
Har din familj eller vänner föreslagit att du gör ett hörseltest?
Har du ibland svårt att förstå vad folk säger för att du inte hör dem ordentligt?
Skruvar du ibland upp volymen på TV:n eller radion högre än vad som behövs för andra närvarande?

Ditt resultat:

Du bör göra ett hörseltest

Dina svar visar indikation på nedsatt hörsel. Vi rekommenderar att du gör ett hörseltest på någon av våra kliniker.

Resultatet är en indikation. Ett hörseltest på en av våra kliniker kan bekräfta om du har en hörselnedsättning eller inte.Boka ett hörseltest

Audika jobbar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland samt driver helt privata kliniker i Kalmar, Karlskrona, Västerås och Göteborg.

Ditt resultat:

Du bör göra ett hörseltest

Dina svar visar indikation på nedsatt hörsel. Vi rekommenderar att du gör ett hörseltest på någon av våra kliniker.

Resultatet är en indikation. Ett hörseltest på en av våra kliniker kan bekräfta om du har en hörselnedsättning eller inte.Boka ett hörseltest

Audika jobbar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland samt driver helt privata kliniker i Kalmar, Karlskrona, Västerås och Göteborg.

Ditt resultat:

Du verkar höra bra

Dina svar visar inga tecken på nedsatt hörsel. Om du ändå upplever hörselsvårigheter är vår rekommendation du bokar ett hörseltest på någon av våra kliniker.

Resultatet är en indikation. Ett hörseltest på en av våra kliniker kan bekräfta om du har en hörselnedsättning eller inte.
Boka ett hörseltest

Audika jobbar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland samt driver helt privata kliniker i Kalmar, Karlskrona, Västerås och Göteborg.

Steg 1 av 4

Sensorineural hörselnedsättning

Den vanligaste typen av hörselnedsättning är sensorineural hörselnedsättning. Personer med sensorineural hörselnedsättning kan uppleva att ljud är otydliga eller svåra att höra. Tal kan låta förvrängt och det kan låta som att människor mumlar när de pratar. 

Orsaker till sensorineural hörslnedsättning:

Rehabilitering av sensorineural hörselnedsättning:
Den här typen av hörselnedsättning kan i de allra flesta fall rehabiliteras med hörapparater.

Sensorineural hörselnedsättning

Bild på en man som har typen sensorineural hörselnedsättning

Konduktiv hörselnedsättning

Konduktiv hörselnedsättning beror vanligtvis på en störning av ljudets väg mellan ytter-/mellanörat och innerörat. 

Orsaker till konduktiv hörselnedsättning:
Den här typen av hörselnedsättning kan orsakas av ett hinder i hörselgången exempelvis öronvax eller vätska som hindrar ljudets färd till trumhinnan. 

Rehabilitering av konduktiv hörselnedsättning:
Rehabilitering av den är typen av hörselnedsättning inkluderar borttagning av vaxpropp, läkemedel, kirurgiskt ingrepp och i vissa fall hörapparater.  

Konduktiv hörselnedsättning

Bild på en kvinna som har typen konduktiv hörselnedsättning

Andra typer av hörselnedsättningar

Nedan är exempel på andra typer av hörselnedsättningar: 

Hörselnedsättning på höga eller låga frekvenser: 
Du har svårt att höra höga och låga frekvenser. När du har svårt att höra höga frekvenser betyder att du inte kan höra höga tonlägen och när du har svårt att höra låga frekvenser har du svårt att höra låga tonlägen. 

Hörselnedsättning på höga frekvenser 
Hörselnedsättning på låga frekvenser

Bilateral eller Unilateral hörselnedsättning:
Bilateral hörselnedsättning är när du hör sämre på båda öronen och unilateral hörselnedsättning är när du hör sämre på ett öra.

Bilateral hörselnedsättning
Unilateral hörselnedsättning

Progressiv eller plötslig hörselnedsättning: 
Progressiv hörselnedsättning är när din hörsel förändras gradvis och plötslig hörselnedsättning inträffar plötsligt. 

Medfödd eller förvärvad hörselnedsättning: 
Medfödd hörselnedsättning föds man med och en förvärvad hörselnedsättning utvecklas senare i livet. 

Bild på gravid kvinna som har en typ av hörselnedsättning
Bild på en man som har tinnitus som tar sig för örat

Tinnitus: sus i öronen

Tinnitus är ett ringande, susande, visslande, brusande eller väsande ljud i örat som bara du kan höra. 15-20% av alla människor har tinnitus.

Den vanligaste orsaken till tinnitus är exponering av höga ljud som skadar de små hårcellerna i innerörat. Tinnitusljud uppkommer till resultat av att din hjärna försöker kompensera för förlusten av hårceller. 

Tinnitus kan också utvecklas av andra orsaker så som stress eller infektioner. Tinnitus är ett symptom på ett underliggande tillstånd.

Tinnitus
Bild på en av audikas audionomer
Anne-Marie Caron, audionom

Anne-Marie har en magisterexamen i audiologopedi (tal-, språk- och hörselvetenskap). Hon har arbetat både inom den privata och offentliga sektorn och har erfarenhet inom hörapparatsutprovning och hörselrådgivning. På sin nuvarande tjänst som audionom testar hon hörapparater i utvecklingsfasen. 

Källor:

1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tinnitus/symptoms-causes/syc-20350156 

2. David M Baguley, Mechanisms of tinnitus, British Medical Bulletin, Volume 63, Issue 1, October 2002, Pages 195–212, https://doi.org/10.1093/bmb/63.1.195