Hörselnedsättning på låga frekvenser

Bild på en man och en kvinna som har hörselnedsättning på låga frekvenser

Vad är en hörselnedsättning på låga frekvenser?

Personer med hörselnedsättning på låga frekvenser har svårt att höra ljud med låga tonlägen (under 2 000 Hz). Exempel på låga frekvenser är mansröster och basljud i musik. I vilken utsträckning du har svårt att höra dessa ljud beror på din grad av hörselnedsättning på låga frekvenser. 

Den här formen av hörselnedsättning påverkar främst volymen av låga ljud och ljud på låga frekvenser kan verka lägre än vad de faktiskt är. 

Gratis hörseltest online

Bild på ett öra som visar vart hörselnedsättning på låga frekvenser sitter

Sensorineural hörselnedsättning på låga frekvenser

En sensorineural hörselnedsättning kan resultera i hörselnedsättning på låga frekvenser som orsakas av skador på hårcellerna i innerörat. 

Eftersom det är hårcellernas roll att se till att ljud går från ytterörat till hjärnan kan skador på hårcellerna påverka din hörsel. 

Obehandlad hörselnedsättning  Sensorineural hörselnedsättning

Bild på en man som gör ett hörseltest för att se om han har en hörselnedsättning på låga frekvenser

Boka ett hörseltest

Boka ett hörseltest för att veta om du har hörselnedsättning på låga frekvenser. Direkt resultat - Frikort gäller - Du behöver ingen remiss.
Fråga 1 av 2
Har du gjort hörseltest tidigare?
Fråga 2 av 2
Har du ett hörselhjälpmedel idag?

Steg 1 av 4

Vad orsakar en hörselnedsättning på låga frekvenser?

En hörselnedsättning på låga frekvenser kan uppstå vid både sensorineural och konduktiv hörselnedsättning. Orsakerna kan vara genetiska eller på grund av en barnsjukdom.

Vanliga orsaker till hörselnedsättning på låga frekvenser:

  • En mutation av Wolframs syndrom
  • Ménières sjukdom
  • Mondini-dysplasi
  • Plötslig hörselnedsättning

Tips från en audionom

En hörselnedsättning på låga frekvenser är mindre vanligt än en hörselnedsättning på höga frekvenser. Det är därför viktigt att veta vilka symptom och tecken som indikerar på en hörselnedsättning på låga frekvenser för att få rätt hjälp. 

Det kan dock vara svårt att själv identifiera en hörselnedsättning på låga frekvenser eftersom många symptom liknar andra typer av hörselnedsättningar. Genom att lära dig tecken på hörselnedsättning och veta när du ska söka hjälp främjar du din allmänna hälsa. 

Tecken på nedsatt hörsel

Tecken på hörselnedsättning på låga frekvenser

En hörselnedsättning på låga frekvenser kanske inte verkar så allvarligt eller påverka dig så mycket men du kommer sannolikt att börja gå miste om viktiga ljud vilket påverkar din livskvalitet. Exempel på tecken på att du har en hörselnedsättning på låga frekvenser:  

Bild på en grupp med hörselnedsättning på låga frekvenser som har svårt att höra varandra i grupp
1. Du har svårt att följa med i samtal med många deltagare (särskilt med bakgrundsljud).
Bild på en man som har hörselnedsättning på låga frekvenser och har svårt att prata i telefon
2. Du kan få svårt att prata i telefon och ber ofta att folk ska upprepa sig.
Bild på en kvinna som har svårt att höra låga ljud på grund av hörselnedsättning på låga frekvenser
3. Du har svårt att höra ljud med lägre frekvenser (t.ex. mansröster).
Bild på en audionom hos Audikas som rehabiliterar hörselnedsättning på låga frekvenser

Rehabilitering av hörselnedsättning på låga frekvenser

Hörapparater kan vara till stor hjälp för personer med hörselnedsättning på låga frekvenser.

Det första steget är alltid ett hörseltest hos en Leg. Audionom. Det är viktigt att boka ett hörseltest så snart du märker att din hörsel har ändrats så du inte går miste om viktiga ljud.

Boka ett hörseltest Rehabilitering

Bild på audionom på Audikas hörselklinik
Dr. Husmita Ratanjee-Vanmali, chefsaudionom - Audika Global

Husmita har avlagt sin doktorsexamen i audiologi med inriktning på hybridmodeller för hörselvård. Hon har haft olika roller inom audiologisektorn, från klinisk audionom, forskare, kursledare inom hörapparats- och anslutningsprodukter till arbete inom den offentliga och privata hörselvårdssektorn. Hon är engagerad i att hjälpa fler människor att höra bättre via personcentrerade vårdprinciper.

Källor:

1. Niskar AS, Kieszak SM, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of Hearing Loss Among Children 6 to 19 Years of Age: The Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 1998;279(14):1071–1075. doi:10.1001/jama.279.14.1071

2. Parving A, Sakihara Y, Christensen B. Inherited sensorineural low-frequency hearing impairment: some aspects of phenotype and epidemiology. Audiology. 2000 Jan-Feb;39(1):50-60. doi: 10,3109/00206090009073054. PMID: 10749071.

3. MarkeTrak 10, Marketing Research, Inc.