Bilateral hörselnedsättning

Bild på en kvinna som har en bilateral hörselnedsättning på båda öronen

Vad är bilateral hörselnedsättning?

En hörselnedsättning i båda öronen kallas bilateral hörselnedsättning. En bilateral hörselnedsättning sker ofta gradvis men den kan i sällsynta fall uppstå plötsligt. 

Upplevelsen av en bilateral hörselnedsättning kan variera från person till person, därför är det viktigt att du låter en legitimerad audionom undersöka din hörselnedsättning. En audionom ser till att du får rätt rehabilitering för din bilaterala hörselnedsättning. För att ta reda på om du har en hörselnedsättning på båda öronen rekommenderar vi att du gör ett hörseltest. 

Boka ett hörseltest

Bild på en man som har två kors för båda öronen som förklarar vad en bilateral hörselnedsättning är för något
Bild på kvinna som gör ett hörseltest för bilateral hörselnedsättning

Boka hörseltest för bilateral hörselnedsättning

Med ett hörseltest kan du få reda på om du har en bilateral hörselnedsättning. Ingen remiss krävs och frikort gäller.
Fråga 1 av 2
Har du gjort ett hörseltest förut?
Fråga 2 av 2
Har du ett hörselhjälpmedel idag?

Steg 1 av 4

Vad orsakar bilateral hörselnedsättning?

Det finns olika orsaker till att man får en bilateral hörselnedsättning: 

Bild på en bebis som är född med bilateral hörselnedsättning
Medfödda faktorer
En bilateral hörselnedsättning kan vara medfödd. Benägenheten att utveckla en hörselnedsättning kan ärvas från en eller båda föräldrarna.
Bild på en läkemedelsburk med läkemedel som kan orsaka bilateral hörselnedsättning
Läkemedel
Vissa läkemedel, både receptfria och med recept, kan orsaka skador på öronen. De kallas för ototoxiska läkemedel.
Bild på en man som står på en arbetsplats med högt ljud som kan orsaka bilateral hörselnedsättning
Exponering för höga ljud
Att utsättas för höga ljud, exempelvis konserter och byggarbetsplatser kan orsaka en tillfällig och långvarig bilateral hörselnedsättning.
Bild på en tjej som har fått en skada på örat som kan orsaka bilateral hörselnedsättning
Fysiska skador
En bilateral hörselnedsättning kan orsakas av fysiska skador på hörselorganen exempelvis en spräckt trumhinna eller vaxpropp.
Bild på en pappa och dotter som har öroninfektion som kan orsaka bilateral hörselnedsättning
Öroninfektioner
Öroninfektioner kan orsaka blockeringar eller strukturella skador på öronen och hörselorganen som på sikt kan orsaka till bilateral hörselnedsättning.
Bild på ett kompisgäng som har bilateral hörselnedsättning  som är den vanligaste formen av hörselnedsättning
Vanligaste formen
Bilateral hörselnedsättning är den vanligaste formen av hörselnedsättning och ca 89 % har bilateral hörselnedsättning.

Tecken på en bilateral hörselnedsättning

En bilateral hörselnedsättning sker ofta gradvis och det kan vara svårt att identifiera symtomen. Oavsett om tecknen på hörselnedsättning är uppenbara eller otydligare är det bra att söka professionell rådgivning även om förändringen är minimal. Desto tidigare du söker hjälp ju tidigare kan du nå din fulla hörselpotential. Alla symptom kan vara tecken på mild, måttlig, grav eller mycket grav hörselnedsättning.

Vanliga symtom på en bilateral hörselnedsättning:

  • Svårighet att förstå tal, speciellt i bullriga miljöer
  • Du höjer TV:ns volym mer än vanligt
  • Du ber andra att upprepa sig
  • Du förlitar dig på läppläsning för att förstå vad folk säger

En bilateral hörselnedsättning kan vara svårare att upptäcka än en unilateral hörselnedsättning, eftersom en bilateral hörselnedsättning sitter i båda öronen tillskillnad från unilateral hörselnedsättning där man endast har en hörselnedsättning på ett öra.

Bild på audikas audionom som hjälper dig med rehabilitering av bilateral hörselnedsättning

Rehabilitering av en bilateral hörselnedsättning

Det främsta sättet att rehabilitera en bilateral hörselnedsättning är använda hörapparater. Moderna hörapparater ger en mer naturlig hörupplevelse. De skickar detaljerade ljudsignaler till hjärnan för bättre hörsel med mindre ansträngning. 

Våra legitimerade audionomer är experter på hörsel och hjälper dig med individanpassning rådgivning.

Boka ett hörseltest Rehabilitering av hörselnedsättning

Olika typer av bilateral hörselnedsättning

Det finns två olika typer av bilateral hörselnedsättning: sensorineural eller konduktiv. Läs mer om de olika typerna av bilateral hörselnedsättning nedan: 

Bilateral konduktiv hörselnedsättning

En bilateral konduktiv hörselnedsättning uppstår i ytter- eller mellanörat där ljud omvandlas till vibrationer och skickas till innerörat. En konduktiv bilateral hörselnedsättning leder till att det uppstår problem vid överföringen av ljudvågor (på grund av en blockering eller annat hinder). För mycket öronvax, en sprucken trumhinna eller öroninflammation kan leda till konduktiv hörselnedsättning.  

Konduktiv hörselnedsättning

Bild på ett öra som visar bilateral konduktiv hörselnedsättning

Bilateral sensorineural hörselnedsättning

En sensorineural bilateral hörselnedsättning innebär att de små hårcellerna i innerörat eller hörselnerven (som ansvarar för överföring av ljud till hjärnan) är skadade. Detta orsakas oftast av den naturligt åldrande eller exponering för höga ljud. Använd hörselskydd för att förebygga bilateral hörselnedsättning orsakad av höga ljud. 

Sensorineural hörselnedsättning

Bild på ett öra som visar bilateral sensorineural hörselnedsättning
Bild på audionom på Audikas hörselklinik
Dr. Husmita Ratanjee-Vanmali, chefsaudionom - Audika Global

Husmita har avlagt sin doktorsexamen i audiologi med inriktning på hybridmodeller för hörselvård. Hon har haft olika roller inom audiologisektorn, från klinisk audionom, forskare, kursledare inom hörapparats- och anslutningsprodukter till arbete inom den offentliga och privata hörselvårdssektorn. Hon är engagerad i att hjälpa fler människor att höra bättre via personcentrerade vårdprinciper.

Källor:

1. Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.

2. EEG testing with MoreSound Intelligence in on vs off setting, from Santurette et al.

3. https://www.oticon.com/solutions/more-hearing-aids

4. https://wdh02.azureedge.net/-/media/oticon-us/main/download-center---myoticon---product-literature/whitepapers/15500-0635---oticon-more-clinical-evidence-whitepaper.pdf?rev=C108&la=en