Bild på kollegor som använder arbetshjälpmedel på arbetet för att höra varandra

Arbetshjälpmedel

Även det roligaste arbete kan bli ansträngande om man inte hör tillräckligt bra. Med små och smarta arbetshjälpmedel kan du höra bättre i arbetsrelaterade situationer.

Audikas legitimerade audionomer hjälper dig med hela processen - från val av arbetsplatshjälpmedel till ansökan av bidrag hos Försäkringskassan.

Ansök om arbetshjälpmedel Populära länkar

Bild på en hand som tar emot pengar som är bidrag för arbetshjälpmedel
Bidrag från
försäkringskassan
Bild på två händer som skakar hand som visar hur Audika vägleder genom hela processen av arbetshjälpmedel
Vägledning 
genom hela processen

Om arbetshjälpmedel

Hör bättre på ditt arbete
Vi är måna om att du ska nå din fulla hörselpotential – både i privata sammanhang och på ditt arbete. 

Med små, smarta arbetshjälpmedel kan vi förbättra situationer som vanligtvis kan skapa problem, så som i möten, telefonsamtal, Skype-samtal, på konferenser eller tjänsteresor. När hörseln kräver mindre ansträngning presterar du oftast bättre. Du kan lyssna på ett avslappnat sätt och fokusera på det viktigaste, utan att bli trött.

Med hjälp av arbetsplatshjälpmedel har du möjlighet att vara ditt bästa jag på arbetet, varje dag. Låt våra legitimerade audionomer hjälpa dig.

Ansök om arbetshjälpmedel Så går det till

Bild på en man som ansökt om arbetshjälpmedel för att höra på jobbet

Ansök om att testa arbetshjälpmedel

Fyll i dina kontaktuppgifter för att testa revolutionerande arbetshjälpmedel
Fråga 1 av 3
Har du en nuvarande anställning?
Fråga 2 av 3
Har du svårt att höra på jobbet?
Fråga 3 av 3
Har du hörapparat?

Steg 1 av 4

Våra vanligaste arbetshjälpmedel

Nedan har vi skrivit om några av våra vanligaste arbetshjälpmedel Roger On och Roger Table Mic ll. Är du intresserad av att prova någon av dessa eller få rådgivning om vilket arbetshjälpmedel som passar dig bäst? Ansök om att testa arbetshjälpmedel

Roger On

Roger On är en mikrofon skapad för samtal i bullriga/stimmiga miljöer samt samtal på längre avstånd. Den växlar helt automatiskt mellan olika mikrofonlägen beroende på om den ligger på ett bord, sitter fast i kläderna eller hålls i handen.

En mycket mångsidig mikrofon som kräver minimalt med förberedelse för att användas.

Ansök om att testa Roger On

Bild på Roger On som är ett arbetshjälpmedel som du kan prova ut hos Audika

Roger Table Mic ll

Roger Table Mic II är en mikrofon som har anpassats särskilt för vuxna i arbetslivet som deltar i olika möten och större sammanträden.

Den väljer personen som talar och växlar automatiskt mellan mötesdeltagarna. Flera Roger Table Mic II-mikrofoner kan anslutas i ett nätverk, vilket är perfekt för stora möten. Den kan även överföra ljudet från multimediaenheter, t ex en dator.

Med batteritid på 16 timmar håller den hela arbetsdagen.

Ansök om att testa Roger Table Mic ll

Bild på Roger Table mic ll som är ett arbetshjälpmedel som du kan prova ut hos Audika
Bild på två personer som använder sina arbetshjälpmedel som de har fått hjälp med på Audika

3 steg till arbetsplatshjälpmedel

1

Testa i arbetsmiljö
Vi börjar med att träffas och gå genom vad du behöver. Om du vill, tittar vi närmare på din arbetsplats. Vi föreslår en lösning som du får möjlighet att testa i din arbetsmiljö.

2

Vi hjälper dig med din ansökan
Är du yngre än 68 år och har en fast anställning (som du har haft i minst 1 år) har du möjlighet att göra en ansökan om bidrag för hörselhjälpmedel till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan beviljar din ansökan behöver du inte betala något själv. Vi hjälper dig med din ansökan.

3

Hjälpmedel och kontroll
Du får dina hjälpmedel och vi kontrollerar att allting fungerar som det ska.
Ansök om att testa arbetshjälpmedel Om arbetshjälpmedel
Bild på kollegor som använder arbetshjälpmedel på arbetet för att höra varandra

Kostnad för att prova ut arbetshjälpmedel

Om du är berättigad arbetsplatshjälpmedel och om Försäkringskassan beviljar din ansökan behöver du inte betala något för dina arbetsplatshjälpmedel.

Besöket är kostnadsfritt. Om det skulle tillkomma någon avgift får du information om det av din legitimerade audionom under processens gång.

Ansök om att testa arbetshjälpmedel