Lotta som är audionom förklarar hur det går till med att ansöka om arbetsplatshjälpmedel.

Hör på arbetet med arbetsplatshjälpmedel

Även det roligaste arbete kan bli ansträngande om man inte hör tillräckligt bra. Med små och smarta arbetshjälpmedel kan du höra bättre i arbetsrelaterade situationer.

Audikas legitimerade audionomer hjälper dig med hela processen - från val av arbetsplatshjälpmedel till ansökan av bidrag hos Försäkringskassan.

Ikon av en informationssymbol som visar att du kan få information om arbetsplatshjälpmedel hos Audika.
Bidrag från Försäkringskassan
Ikon av två händer som skakar hand som visar att Audika hjälper dig med arbetsplatshjälpmedel.
Vägledning genom hela processen

Om arbetsplatshjälpmedel

3 olika arbetsplatshjälpmedel som finns att prova ut hos Audika.

Hör bättre på ditt arbete

Vi är måna om att du ska nå din fulla hörselpotential – både i privata sammanhang och på ditt arbete. 

Med små, smarta arbetshjälpmedel kan vi förbättra situationer som vanligtvis kan skapa problem, så som i möten, telefonsamtal, Skype-samtal, på konferenser eller tjänsteresor. När hörseln kräver mindre ansträngning presterar du oftast bättre. Du kan lyssna på ett avslappnat sätt och fokusera på det viktigaste, utan att bli trött.

Med hjälp av arbetsplatshjälpmedel har du möjlighet att vara ditt bästa jag på arbetet, varje dag. Låt våra legitimerade audionomer hjälpa dig.

Så går det till

Telefonhjälpmedel

Ett ConnectClip/SoundClip är ett hörselhjälpmedel som kan hjälpa dig i flera olika arbetsrelaterade situationer:

  • Du förvandla dina hörapparater till ett trådlöst headset och få ljudet från ett telefonsamtal direkt in i dina hörapparater.
  • Du kan koppla ihop dina hörapparater med din dator och få ljudet från ett Skype-samtal direkt in i dina hörapparater.
  • Du kan höra ännu bättre i komplexa ljudmiljöer då clippet fungerar som en talarmikrofon och ger dig bättre talförståelse i ljudmiljöer med mycket bakgrundsljud. Det betyder att du får bättre möjlighet att höra en talare på avstånd.

Är du intresserad av att veta mer om ConnectClip/SoundClip?

Kontakta oss för hjälp 

 

 

Bild på ett arbetshjälpmedel som heter ConnectClip.

ConnectClip/SoundClip är kompatibelt med hörapparater från Oticon/Bernafon som är utrustade med Bluetooth teknik.

 

Bild på en Edumic som kan användas i arbete med personer som har hörapparater

EduMic fungerar med kompatibla Oticon/Bernafon hörapparater.

Talarmikrofon

EduMic är en trådlös mikrofon för personer med hörselnedsättning när avstånd, brus och resonans påverkar lyssnande och lärande.

EduMic överför trådlöst högkvalitativt ljud till dina hörapparater vilket ger en direkt tillgång till den som pratar och en förbättrad talförståelse. EduMic använder innovativ teknik för att analysera, balansera och ta bort buller.

EduMic återger talarens röst stabilt och tydligt genom att kontinuerligt övervaka ljudmiljön och avlägsna oönskat buller – även mellan ord. Är du intresserad av att veta mer om EduMic?

Kontakta oss för hjälp

Arbetsplatshjälpmedel för mötessituationer

Ju längre ifrån du är en talare desto svårare blir det att höra vad talaren säger, även om du har hörapparat. Hörapparaten fungerar som bäst på 1,5-2 meters avstånd och därefter försvagas ljudet från talaren.

Om du ofta deltar i möten där du är längre ifrån talaren och där flera olika personer förväntas tala, kan ett konferenssystem vara till stor hjälp. Konferenssystemet består av olika produkter som kan hjälpa dig på olika sätt.

Bild på ikoner av personer som sitter runt ett bord och talar med hjälp av ett arbetshjälpmedel

Alla produkter samverkar och ansluts helt trådlöst till dina hörapparater om de är kompatibla. Nedan finner du exempel på olika produkter som ingår i konferenssystemet och hur dem kan hjälpa dig.

  • Bordsmikrofoner placeras på mötesbordet och hjälper till att förlänga ditt hörande så att du kan uppfatta talet från alla deltagare, oavsett vart de sitter.
  • Extern mikrofon placeras på eller nära presentatören och hjälper dig att uppfatta talet från presentatören även om personen befinner sig långt ifrån dig. 

Är du intresserad av att veta mer om arbetsplatshjälpmedel för mötessituationer?

Kontakta oss för hjälp

Två audionomer som hjälper dig med arbetsplatshjälpmedel och höra bättre på arbetet.

3 steg till arbetsplatshjälpmedel

1

Testa i din arbetsmiljö
Vi börjar med att träffas och gå genom vad du behöver. Om du vill, tittar vi närmare på din arbetsplats. Vi föreslår en lösning som du får möjlighet att testa i din arbetsmiljö.

2

Vi hjälper dig med din ansökan
Är du yngre än 68 år och har en fast anställning (som du har haft i minst 1 år) har du möjlighet att göra en ansökan om bidrag för hörselhjälpmedel till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan beviljar din ansökan behöver du inte betala något själv. Vi hjälper dig med din ansökan.

3

Hjälpmedel och vi kontrollerar
Du får dina hjälpmedel och vi kontrollerar att allting fungerar som det ska.
Kontakta oss för hjälp

Kostnad att prova ut arbetsplatshjälpmedel

Om du är berättigad arbetsplatshjälpmedel och om Försäkringskassan beviljar din ansökan behöver du inte betala något för dina arbetsplatshjälpmedel.

Besöket är kostnadsfritt. Om det skulle tillkomma någon avgift får du information om det av din legitimerade audionom under processens gång.

Kontakta oss för hjälp

Bild på en man och en kvinna som använder arbetshjälpmedel
Bild på audionom och kvinna som pratar om arbetsplatshjälpmedel.

Kontakta oss för att få hjälp med arbetsplatshjälpmedel

Vill du ha hjälp med arbetsplatsanpassning? Fyll i kontaktformuläret nedan så får du kontakt med våra legitimerade audionomer.

Steg 1 av 4