Sensorineural hörselnedsättning

bild på en man i en trädgård som har en sensorineural hörselnedsättning

Vad är en sensorineural hörselnedsättning?

Sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste typen av hörselnedsättning 2023.

En sensorineural hörselnedsättning innebär att de små hårcellerna i innerörat eller hörselnerven (som ansvarar för överföringen av ljud till hjärnan) är skadade. Det orsakas oftast av det naturliga åldrandet eller exponering för höga ljud. 

Läs om andra typer av hörselnedsättningar: Olika typer av hörselnedsättningar.

Bild på vad en sensorineral hörselnedsättning är och vad den sitter i örat
Bild på en kvinna med sensorineural hörselnedsättning som gör ett hörseltest

Testa din hörsel för sensorineural hörselnedsättning

Ingen remiss krävs - frikort gäller - på uppdrag av regioner. Få resultat direkt om du har en sensorineural hörselnedsättning.
Fråga 1 av 2
Har du gjort ett hörseltest tidigare?
Fråga 2 av 2
Har du ett hörselhjälpmedel idag?

Steg 1 av 4

Orsaker till sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning uppstår genom skador på de små hårcellerna i innerörat eller hörselnerven. Detta kan ha flera orsaker, exempelvis:

Naturligt åldrande 
Den vanligaste formen av sensorineural hörselnedsättning är på grund av ålder vilket även kallas åldersrelaterad hörselnedsättning. 

Exponering för höga ljud
Exempel är en enstaka explosion eller kontinuerlig exponering för höga ljud. 

Vissa läkemedel eller mediciner
En sensorineural hörselnedsättning kan komma efter att man ätit mediciner eller annat läkemedel.

Genetik eller födelsekomplikationer
Dina gener kan orsaka en sensorineral hörselnedsättning, likaså om det uppstår komplikationer vid förlossning.

Vad är plötslig sensorineural hörselnedsättning?

En plötslig sensorineural hörselnedsättning (SSNHL) - även kallad plötslig dövhet - är en oförklarlig, plötslig hörselförlust som uppstår på en gång. Den inträffar oftast bara på ena örat. 

I vissa fall kan en plötslig hörselnedsättning botas med medicinsk behandling. Om du upplever plötslig hörselnedsättning, sök medicinsk rådgivning.

6 vanliga tecken på sensorineural hörselnedsättning

Det kan vara svårt identifiera tecken och symptom på sensorineural hörselnedsättning. Sex vanliga tecken på sensorineural hörselnedsättning 2023:

Bild på en en grupp som har ett samtal med bakgrundmusik där en har svårt att följa med på grund av sensorineural hörselnedsättning
1. Det är svårt att följa med i samtal med många deltagare (speciellt med bakgrundsljud).
Bild på en kvinna som skålar på restaurang där hon har svårt att höra på grund av sensorineural hörselnedsättning
2. Det är svårt att förstå tal i bullrigare miljöer (t.ex. restauranger eller trafikerade gator).
Bild på en man som som har svårt att tala i telefon på grund av sensorineural hörselnedsättning
3. Det är svårt att höra och tala i telefon.
Bild på en kvinna som försöker tyda ljud på grund av sensorineural hörselnedsättning
4. Ljud låter otydliga och det låter som att personer mumlar.
Bild på ett barn och en pappa som har svårt att höra sitt barn röst på grund av hög frekventa ljud
5. Det är svårt att höra högfrekventa ljud (t.ex barnröster).
Bild på en kvinna som hör ringande ljud från sin sensorineurala hörselnedsättning
6. Ringande eller susande ljud öron (kallas tinnitus).
Bild på en kvinna som rehabiliterar sin sensorineurala hörselnedsättning

Hur rehabiliteras en sensoreneural hörselnedsättning 2023?

En sensorineural hörselnedsättning kan oftast rehabiliteras med hörapparater. Vi erbjuder ett brett sortiment för alla behov och livsstilar.  

Det bästa sättet för att du ska få en optimal rehabilitering är boka ett hörseltest hos en legitimerad audionom. På så sätt kan du få en rehabiliteringsplan baserat på dina behov och din livsstil. 

Boka ett hörseltest Rehabilitering av hörselnedsättning

Förebygg sensorinerual hörselnedsättning innan den påverkar dig

Även om du för närvarande inte har några symptom på en sensorineural hörselnedsättning kan du vidta åtgärder för att aktivt skydda din hörsel. Att använda någon form av hörselskydd är ett effektivt sätt att förebygga hörselnedsättning. Hörselskydd skyddar dina öron från särskilt höga ljud, exempelvis: 

  • Trädgårdsredskap som gräsklippare och lövblåsare.
  • Träbearbetningsmaskiner.
  • Högljudda apparater.
  • Arbetsrelaterad exponering, exempelvis fabriker och byggarbetsplatser.
  • Snö- och vattenskotrar.
  • Musik både live och i hörlurar.

Exponering för mycket höga ljud dagligen, både hemma och på jobbet är inte bra. Det är därför en bra idé att investera i ett hörselskydd, att undvika höga ljud och minska exponeringen för ljud. 

Förebygg nedsatt hörsel

Bild på en audionom från Audika
Carsten Ahlbom, Senior International Trainer

Carsten Ahlbom är elektronikingenjör och har över 40 års erfarenhet inom hörselbranschen. Han har varit med och utvecklat hörsellösningar som hörapparater, anpassningsmetoder och rådgivning. Han har undervisat i audiologi vid universiteten i Warszawa och Köpenhamn.

Han har rest till över 70 länder och utbildat audionomer på universitet samt offentliga och privata kliniker i anpassning, hörapparater, öroninsatser m.m.