Bullerrelaterad hörselnedsättning

Bild på en elsåg som gör ett högt ljud som kan orsak bullerrelaterad hörselnedsättning

Vad är en bullerrelaterad hörselnedsättning?

En bullerrelaterad hörselnedsättning uppstår när hårcellerna i hörselorganet (cochlea) skadas på grund av exponering av högre ljudnivåer än normalt. När antalet hårceller minskar förlorar du förmågan att höra. 

Vanligtvis inträffar en bullerrelaterad hörselnedsättning i båda öronen och kännetecknas av att man inte kan höra ljud mellan 3000 och 6000 hz. 

Vissa yrkesgrupper löper en större risk för att utveckla bullerrelaterad hörselnedsättning t.ex förskolelärare, fabriksarbetare, militärer, musiker och byggnadsarbetare. Du kan också få bullerrelaterad hörselnedsättning av konserter och av att lyssna på musik i hörlurar med hög volym. 

Olika typer av hörselnedsättning

Bild på var bullerrelaterad hörselnedsättning uppstår i örat
Bild på en man som gör ett test för bullerrelaterad hörselnedsättning

Boka ett hörseltest för bullerrelaterad hörselnedsättning

Boka ett hörseltest för att veta om du har en bullerrelaterad hörselnedsättning. Direkt resultat - Frikort gäller - Ingen remiss krävs.
Fråga 1 av 2
Har du gjort ett hörseltest tidigare?
Fråga 2 av 2
Har du ett hörselhjälpmedel idag?

Steg 1 av 4

Vad orsakar en bullerrelaterad hörselnedsättning?

Den främsta orsaken till en bullerrelaterad hörselnedsättning är långvarig exponering för höga ljud (över 70 dB). Musiker, fabriksarbetare, förskolelärare, militärer och byggnadsarbetare har större risk att få en bullerrelaterad hörselnedsättning och om du går på konserter eller lyssnar på musik med högvolym. 

Hörselnedsättningens omfattning beror på ett antal faktorer, exempelvis:

  • Exponeringens varaktighet
  • Ljudstyrka och närhet
  • Vilken typ av hörselskydd som har använts (om det har använts något)

Boka ett hörseltest

4 vanliga tecken på bullerrelaterad hörselnedsättning

De huvudsakliga symptomen på bullerrelaterad hörselnedsättning försvinner ofta efter att exponeringen för bullret upphör. Om bullerexponeringen upprepas och fler celler förstörs kan du utveckla bestående hörselnedsättning. 

Bild på en kvinna som känner tryck i örat på grund av bulllerrelaterad hörselnedsättning
1. En känsla av tryck eller igentäppning i örat.
Bild på en tjej som har handen bakom örat för att höra mumlande på grund av bullerrelaterad hörselnedsättning
2. Ljud låter otydliga/det låter som att personer mumlar.
Bild på bin som symboliserar surrande ljud som är ett tecken på bullerrelaterad hörselnedsättning
3. Susande eller surrande ljud i öronen (kallas tinnitus).
Bild på en fågel som ger ifrån sig en ljust ljud som kan vara svårt att höra med en bullerrelaterad hörselnedsättning
4. Svårighet att höra högfrekventa ljud.

Hur förebygger man en bullerrelaterad hörselnedsättning?

En bullerrelaterad hörselnedsättning kan förebyggas genom att använda hörselskydd när du exponeras för höga ljud. Det finns många olika typer av hörselskydd som skyddar öronen från nervskador genom att dämpa ljudvolymen. 

Olika typer av hörselskydd: 

  • Individanpassade hörselskydd - Formgjuts efter din hörselgång och ger din hörsel maximalt skydd i miljöer som präglas av hög volym eller mycket buller.
  • Skumproppar - Skumproppar är det enklaste hörselskyddet som formar sig efter örat, men inte det som skyddar mest. Det går att köpa skumproppar på apoteket, konserter och festivaler. 
  • Gummiproppar - Liknar skumpropparna, men har en styvare struktur, vilket innebär att de kanske inte passar alla hörselgångar. 
  • Hörselkåpor - De ser ut som vanliga hörlurar men har en ljuddämpande effekt och skyddar din öron mot höga ljudvolymer.

Individanpassade hörselskydd  Förebygg nedsatt hörsel

Bild på audionom hos Audika som rehabiliterar bullerrelaterad hörselnedsättning

Rehabilitering av bullerrelaterad hörselnedsättning

En bullerrelaterad hörselnedsättning kan oftast rehabiliteras med hörapparater. Din audionom hjälper dig att rehabilitera din bullerrelaterade hörselnedsättning genom att ge dig individanpassad rådgivning baserad på dina behov och din livsstil.

Hörapparater kan hjälpa dig att nå din fulla hörselpotential och förbättra din förmåga att höra ljud och samtal omkring dig. 

Boka ett hörseltest Rehabilitering av hörselnedsättning

Bild på en av audikas audionomer
Anne-Marie Caron, audionom

Anne-Marie har en magisterexamen i audiologopedi (tal-, språk- och hörselvetenskap). Hon har arbetat både inom den privata och offentliga sektorn och har erfarenhet inom hörapparatsutprovning och hörselrådgivning. På sin nuvarande tjänst som audionom testar hon hörapparater i utvecklingsfasen.