Hörselnedsättning på höga frekvenser

Bild på ett barn som talar i örat på en kvinna som har hörselnedsättning på höga frekvenser

Vad är hörselnedsättning på höga frekvenser?

Personer med hörselnedsättning på höga frekvenser har svårt att höra höga tonlägen. Ett exempel är att konsonanter kan vara svårt att höra och det kan verka som att andra personer mumlar. 

Hörselnedsättning på höga frekvenser orsakas ofta av åldersrelaterad hörselnedsättning och bullerrelaterad hörselnedsättning.

Bild på ett öra som visar var en hörselnedsättning på höga frekvenser sitter
Bild på en kvinna som gör ett test för hörselnedsättning på höga frekvenser

Boka hörseltest för hörselnedsättning på höga frekvenser

Första steget för att veta om du har hörselnedsättning på höga frekvenser är att göra ett hörseltest. Hörseltest med direkt resultat - Ingen remiss krävs - Frikort gäller.
Fråga 1 av 2
Har du gjort ett hörseltest tidigare?
Fråga 2 av 2
Har du ett hörselhjälpmedel idag?

Steg 1 av 4

Vad orsakar en hörselnedsättning på höga frekvenser?

Det finns många olika hälso- och livsstilsbetingade faktorer som kan orsaka hörselnedsättning på höga frekvenser, exempelvis: 

  • Naturligt åldrande
  • Arvsanlag
  • Vissa droger
  • Syndrom
  • Sjukdomar
  • Buller

Läs mer om motsatsen till hörselnedsättning på höga frekvenser: Hörselnedsättning på låga frekvenser

Förebyggande av hörselnedsättning på höga frekvenser

Det finns ett flertal olika åtgärder som kan förebygga att du utvecklar hörselnedsättning på höga frekvenser. 

Att använda hörselskydd i högljudda miljöer är den främsta förebyggande åtgärden du kan ta till för att minska risken att utveckla hörselnedsättning på höga frekvenser. 

Läs mer: Förebygg hörselnedsättning

Tecken på hörselnedsättning på höga frekvenser

Att ha svårt att följa med i samtal med flera och höra ljusa röster är vanliga tecken på hörselnedsättning på höga frekvenser.  Andra tecken på hörselnedsättning på höga frekvenser är: 

Bild på en grupp av människor som har svårt att höra samtal på grund av hörselnedsättning på höga frekvenser
1. Det kan vara svårt att följa med i samtal när det är mycket bakgrundsljud, exempelvis på ett event.
Bild på en man med hörselnedsättning på höga frekvenser som har svårt att tala i telefon
2. Det är svårt att tala i telefon både på lugna och bullriga platser.
Bild på äldre kvinna som har handen bakom örat för att höra mummel på grund av hörselnedsättning på höga frekvenser
3. Du behöver be andra att upprepa sig. Ljud låter otydliga och som att människor mumlar.
Bild på en kvinna som har svårt att lokalisera ljudet på grund av hörselnedsättning på höga frekvenser
4. Du har svårt att lokalisera varifrån ljud kommer.
Bild på en kvinna som har surrande öron på grund av hörselnedsättning på höga frekvenser
5. Du upplever ringande eller surrande ljud i öronen (kallas tinnitus).
Bild på ett äldre par som sitter med fjärrkontroll som höjer volymen på grund av hörselnedsättning på höga frekvenser
6. Dina vänner och familj säger att de tycker att du höjer TV-volymen för högt.
Bild på Audikas audionom som rehabiliterar hörselnedsättning på höga frekvenser

Rehabilitering av hörselnedsättning på höga frekvenser

Hörapparater är det vanligaste rehabiliteringsalternativ för hörselnedsättning på höga frekvenser. Mer specifikt kan hörapparater programmeras så att de fokuserar på att förstärka ljud på höga frekvenser för att användaren kan höra de igen. 

Första steget är alltid ett hörseltest och rådgivning av leg. audionom.

Boka ett hörseltest Rehabilitering

Bild på audionom på Audikas hörselklinik
Dr. Husmita Ratanjee-Vanmali, chefsaudionom - Audika Global

Husmita har avlagt sin doktorsexamen i audiologi med inriktning på hybridmodeller för hörselvård. Hon har haft olika roller inom audiologisektorn, från klinisk audionom, forskare, kursledare inom hörapparats- och anslutningsprodukter till arbete inom den offentliga och privata hörselvårdssektorn. Hon är engagerad i att hjälpa fler människor att höra bättre via personcentrerade vårdprinciper.