Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

horapparater-horapparat-horselapparat-horselapparater-audika-oticon-opn

Hörapparater

Dagens hörapparater är inte bara digitala, små och smidiga. Hörapparaterna är både avancerade och smarta. Audika har ett privat sortiment med avancerade hörapparater och erbjuder även hörapparater från landstingets/regionens sortiment. På den här sidan hittar du all information om hörapparater. Scrolla eller använd länkarna för att hitta informationen du söker:

Vad är en hörapparat? Hörapparater är små ljudanläggningar som hjälper dig att höra bättre. Prova en hörapparat eller två hörapparater.

En hörapparat är en avancerad ljudanläggning i miniatyr som fungerar som ett hjälpmedel för dig som har nedsatt hörsel. Hörapparaten placeras bakom eller inuti örat och hjälper till att fånga in och förstärka ljudet i din omgivning.

Hur fungerar en hörapparat? Hörapparater hjälper dig att höra bättre. Lär dig mer om en hörapparat på vår sida om hörapparater.

Hörapparatens främsta komponenter är en mikrofon, en dator, en högtalare, en förstärkare och en batterilucka. Ljudet i omgivningen fångas in av hörapparatens mikrofon och förs sedan vidare till hörapparatens resterande komponenter där ljudet behandlas samt förstärks. Till slut kommer ljudet fram till vår hjärna och det är först då vi förstår vad vi hör.

Olika typer av hörapparater

Det finns olika typer av hörapparater. Det finns hörapparater som du placerar bakom örat och hörapparater som du placerar inuti hörselgången. Vilken typ av hörapparat som passar dig och din hörselgång beror på din hörselnedsättning. Vill du läsa mer och prova de olika typerna? Klicka på länkarna nedan.

 

Olika modeller av hörapparater

Du kan välja mellan en rad olika modeller av hörapparater. Det finns olika modeller av bakom-örat-hörapparater och av allt-i-örat-hörapparater. Oavsett modell, ser hörapparaterna nästan likadana ut till utseendet och designen, men tekniken i hörapparaterna skiljer hörapparaterna åt. 

Hörapparaterna är utrustade med olika tekniska funktioner, exempelvis är vissa hörapparater internetuppkopplade. Hörapparaternas förmåga att fånga upp, förstärka och hjälpa dig att tolka ljud skiljer sig också åt beroende på vilken teknik hörapparaten är utvecklade med. 

 • Välj en hörapparat eller två hörapparater. Hörapparater finns i olika modeller. Välj den hörapparat som passar dig bäst.
Prova en hörapparat eller två hörapparater som hjälper dig på bästa sätt. Hörapparater hjälper dig att höra bättre.

Dagens hörapparater är utvecklade med avancerad teknik och har smarta funktioner. Hörapparaterna fångar inte bara in och förstärker ljud. Den allra smartaste hörapparaten från Oticon är utrustad med helt unik teknik som möjliggör för talförståelse i nivå med normal hörsel, utan risk för återkoppling.

Oticon Opn S

Hörapparater som är traditionella ger en begränsad hörupplevelse. Prova en hörapparat eller två hörapparater som kan hjälpa dig att höra det du vill höra.

Traditionella hörapparater fokuserar på en ljudkälla i taget. När ljudkällorna är flera, som till exempel när många pratar samtidigt, dämpar traditionella hörapparater alla ljud förutom orden som personen precis framför dig säger. Du kan då ha svårt att höra andra konversationer eller bakgrundsljud. Det leder till att du får en mycket begränsad hörupplevelse av situationen.  

Om du är intresserad av att prova en hörapparat eller behöver hjälp med din befintliga hörapparat är du varmt välkommen att kontakta oss. Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig.

*
*
*

Vill du se filmer istället för att läsa om hörapparater? Vi erbjuder olika inspirationsfilmer och instruktionsfilmer om hörapparater. Du kan bland annat se inspirationsfilmer som beskriver varför det är viktigt att använda hörapparater och instruktionsfilmer som förklarar hur du byter batterier på hörapparater.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/JombHe-DdsQ?rel=0&controls=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen][/iframe]
Hörapparater är viktiga att använda. En hörapparat kan förbättra din livskvalitet. Prova en hörapparat eller två hörapparater hos oss.
[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/dzyzS4izFOg?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen][/iframe]
Film om hörapparater - så byter du batteri på en hörapparat. Se fler filmer om hörapparater, exempelvis om hur hörapparater fungerar.
 • Oftast kan två hörapparater hjälpa dig bättre än en hörapparat. Det vanligaste är att ha en hörselnedsättning på båda öronen, men även om man inte har det så kan man vara hjälpt av två hörapparater för att kunna uppfatta varifrån ljudet kommer.

 • Med hörapparater kan du behandla din hörselnedsättning. Det är viktigt att behandla en hörselnedsättning och använda hörapparat eftersom en obehandlad hörselnedsättning kan medföra allvarliga konsekvenser så om kommunikationssvårigheter, trötthet och social isolering. Att använda hörapparater medför en rad olika fördelar, bland annat:

  • Du kan enklare höra vad andra säger och enklare kommunicera med personer i din omgivning.
  • Du kan lättare delta i sociala sammanhang och föra konversationer i miljöer med mycket bakgrundsljud utan att anstränga dig lika mycket. 
  • Du kan använda tekniken likt alla andra: titta på tv och prata i telefon utan några direkta svårigheter.
  • Du riskerar inte att påverkas av negativa konsekvenser som en obehandlad hörselnedsättning kan medföra.


  Hörapparater hjälper dig med nedsatt hörsel till en bättre hörsel och en ökad livskvalitet.

 • Det finns olika typer, märken och modeller av hörapparater. Vilken hörapparat som passar dig beror på vilken typ av hörselnedsättning du har, men också på några andra faktorer:

  • Ditt behov, din livsstil och dina önskemål: vad vill du uppnå med din hörsel?
  • Din hörselgång: vissa typer av hörapparater kan vara svåra att använda om din hörselgång är för trång.
  • Ditt öra: hur örat ser ut påverkar också val av hörapparat.


  Hos Audika kan du prova ut hörapparat ur Audikas privata sortiment av hörapparater eller ur landstingets/regionens sortiment av hörapparater. Utprovning och val av hörapparat görs i samråd med din legitimerade audionom. Audionomen utgår alltid din individuella situation i sina rekommendationer. Det slutgiltiga beslutet om vilken hörapparat du vill prova ut, görs alltid av dig. Läs mer om hur det går till att prova ut en hörapparat på vår sida som beskriver hela hörselprocessen.

Källor

* Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper
För personer med vanlig hörselnedsättning och välanpassade hörapparater i bullriga miljöer

**Den minsta modellen av Oticon Opn allt-i-örat är osynlig i örat för 8 av 10 användare.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik