Bild på en kvinna som gör ett gratis hörseltest online

Gratis hörseltest online

Börja vårt hörseltest med att svara på några frågor om hur du själv upplever din hörsel

Konversationer
Har du svårt att följa med i konversationer när det är fler än 4 personer med?
Har någon i din familj eller en vän påpekat att du borde testa din hörsel?
Har du svårt att förstå vad andra säger för att du inte hör de tillräckligt bra?
Har du svårt att höra vilken riktning ljud kommer ifrån?

Dina svar indikerar på att du kan ha en hörselnedsättning.

Vi rekommenderar dig att boka ett hörseltest direkt på en av våra hörselkliniker. 

Vill du boka ett komplett hörseltest på klinik? Klicka på knappen nedan. 

Boka ett hörseltest

Fortsätt vårt hörseltest online genom att fylla i formuläret nedan

Ett hörseltest online ersätter inte ett hörseltest hos legitimerad audionom. Ett hörseltest online ger bara en indikation på hörselnedsättning.

Dina svar indikerar på att du kan ha en hörselnedsättning.

Vi rekommenderar dig att boka ett hörseltest direkt på en av våra hörselkliniker. 

Boka ett hörseltest

Fortsätt vårt hörseltest online genom att fylla i formuläret

Ett hörseltest online ersätter inte ett hörseltest hos legitimerad audionom. Ett hörseltest online ger bara en indikation på hörselnedsättning.

Dina svar indikerar inte på nedsatt hörsel

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att fortsätta vårt hörseltest online. Testet fortsätter med ton- och taltest.  

 

Ett hörseltest online ersätter inte ett hörseltest hos legitimerad audionom. Ett hörseltest online ger bara en indikation på hörselnedsättning.

Steg 1 av 4

Audikas hörseltest online är gratis

Gör vårt online hörseltest som är helt gratis och ger dig direkt svar om du har indikation på nedsatt hörsel. Det tar bara några minuter att genomföra. Testet riktar sig till dig som inte tidigare testat din hörsel och är nyfiken på att veta hur du hör.

Förberedelser:

  1. Hitta en lugn och ostörd plats. 
  2. Använd hörlurar. 
  3. Du kommer att få tillfälle att testa ljudet innan testet börjar.
  4. Sena kan du starta testet.

Starta online hörseltestBild på man med hörlurar som gör gratis hörseltest online.


Så går Audikas online hörseltest till

Testet består av tre delar:

  1. Självutvärderingsfrågor: Vårt online hörseltest inleds med att du får besvara några korta frågor om hur du upplever att du hör i olika vardagssituationer.
  2. Ton-test: Du får lyssna på olika toner på olika frekvensnivåer där din uppgift är att svara ja eller nej på beroende på om du hör tonen eller inte.
  3. Lyssningstest: Du får lyssna på några korta konversationer som präglas av en del bakgrundsljud. Efter varje konversation får du även svara på en fråga om konversationen som förts.

Sedan är testet slut. Det tar ungefär 2 minuter att genomföra. Du får resultatet av ditt online hörseltest så fort du genomfört det. Då får du också rekommendationer baserat på ditt resultat.

Starta online hörseltest


Vad händer efter testet?

Du får resultatet direkt efter testet. Om dina resultat indikerar på att du har nedsatt hörsel rekommenderar vi att du bokar en komplett hörselundersökning hos någon av våra legitimerade audionomer som är experter på hörsel.

Du kommer därefter att få förslag på rekommenderade lösningar baserat på dina individuella behov.

 

Bild på audionom och människor som pratar om resultat av gratis online hörseltest.


Det visar ett online hörseltest

Resultatet av ditt online hörseltest kategoriseras in i två olika kategorier: normal hörsel eller indikation på nedsatt hörsel. Om resultatet av ditt online hörseltest visar på indikation på nedsatt hörsel är vår rekommendation att boka ett komplett hörseltest hos en legitimerad audionom på en hörselklinik nära dig. Läs mer om hur det går till på sidan: hörseltest.

Så vet du när det kan vara dags att göra ett hörseltest online

Märker du att din hörsel har förändrats? Har du aldrig testat din hörsel och är nyfiken på att veta hur du hör? Audikas online hörseltest kan vara ett första steg. Det kan ge dig information om din hörsel och en första indikation på hur du hör. Audikas online hörseltest är helt gratis!

Starta online hörseltest

Hörseltest online eller på klinik?

Henrik som är legitimerad audionom hos Audika förklarar när du bör göra vad.

Hörseltest online: ett online hörseltest riktar sig till dig som inte tidigare testat din hörsel och är nyfiken på att få en indikation på hur du hör.

Hörseltest på klinik: om har nedsatt hörsel och/eller har hörapparat sedan tidigare är vår rekommendation att du bokar in ett hörseltest hos en legitimerad audionom på en hörselklinik.

Starta online hörseltest Boka ett hörseltest

Bild på audionom som ger beskriver när du ska göra ett hörseltest online.

Vanliga frågor om hörseltest online