Bild på en kille som har en hand bakom sitt öra. Han har fler symtom på tinnitus

Symtom på tinnitus

Tinnitus är upplevelsen av ljud i öronen eller huvudet som bara du kan höra. I många fall kan det vara ett symptom på andra tillstånd t.ex en hörselnedsättning.

På den här sidan kan du läsa mer om olika tecken och symtom på tinnitus.

Gör vårt tinnitustest Behandling av tinnitus

Vad är tecken och symtom på tinnitus?

Tecken och symtomen på tinnitus inkluderar ljud i öronen eller huvudet som kan låta som:

  • Ringande
  • Surrande
  • Brummande
  • Svischande
  • Visslande

Symtomen på tinnitus kan variera beroende på de underliggande orsakerna till tinnitus och hur allvarliga besvären är. Fantomljuden kan variera i tonhöjd, från lågt brus till högt tjut, du kan uppleva det i ett eller båda öronen. Tinnitus kan vara konstant eller komma och gå periodvis.  

Vad kan tinnitus vara ett symtom på?
Orsaker till tinnitus

Vilka är symtomen på allvarlig/svår tinnitus?

Tinnitus är sällan ett tecken på ett allvarligt underliggande tillstånd, men vid allvarlig tinnitus kan det vara så höga och starka ljud så att det stör din koncentration eller orsaka att du har svårt att höra faktiska externa ljud. Om besvären varar i mer än sex månader kallas det kronisk tinnitus1

Kontakta en ÖNH läkare eller audionom om du är orolig för din tinnitus eller om den påverkar ditt dagliga liv. 

Tinnitustest online

Ta vårt onlinetest och få en indikation om om du har tinnitus eller nedsatt hörsel. Vi hjälper dig med hörapparater eller vidare rehabilitering.

Fråga 1 – Ringande eller surrande ljud
Upplever du någon gång ringande eller surrande ljud i dina öron när inget externt ljud är närvarande?
Har du ofta svårt att somna eller koncentrera dig på grund av ringande eller surrande öron?
Har du ibland svårt att följa med i samtal för att du inte hör ordentligt?
Måste du ibland höja volymen på TV:n eller radion högre än normalt?

Ditt resultat:

Tecken på tinnitus och hörselnedsättning

 

Dina svar visar tecken på tinnitus och hörselnedsättning. Vi rekommenderar ett besök på någon av våra kliniker. Det finns hörapparater som kan behandla din hörselnedsättning och ge lindring mot tinnitus.*


Boka ett GRATIS hörseltest i en klinik nära dig

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Ditt resultat:

Tecken på hörselnedsättning

 

Dina svar indikerar en grad av hörselnedsättning men inga tecken på tinnitus. Vi rekommenderar att du besöker någon av våra kliniker för att undersöka om du har en hörselnedsättning som bör behandlas.*

Boka ett GRATIS hörseltest i en klinik nära dig

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Ditt resultat:

Tinnitussymptom

 

Dina svar indikerar att du upplever tinnitussymptom. Vi rekommenderar att du läser om behandlingsalternativ för hantering och lindring av tinnitus.

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Ditt resultat:

Inga tecken på tinnitus eller hörselnedsättning

 

Dina svar visar tecken på tinnitus, eller att du har ej besvärande tinnitus som för närvarande inte påverkar dina rutiner. Om du upplever symtom på tinnitus i framtiden rekommenderar vi att du besöker din lokala vårdgivare.

* Testresultatet är endast avsett som vägledning. Officiella slutsatser om hörselnedsättning/tinnitus kan lämnas av våra licensierade hörselvårdsspecialister.

Steg 1 av 4

Tecken och symtom på olika typer av tinnitus

Bild på ett öra med stäck inuti som visar hur subjektiv tinnitus är
Subjektiv tinnitus

Det är när bara du hör tinnitusljuden. Det här är den vanliga typen av tinnitus.

Bild på ett öra som det går ut ljud från. Det symboliserar objektiv hörsel där både du och andra kan höra din tinnitus
Objektiv tinnitus

Det är när din tinnitus är hörbar för en annan person, som ett ljud som kommer från hörselgången. Vanligtvis orsakas det av en kärlsjukdom eller muskelsammandragning.

Bild på ett öra som har ett hjärta på sig, som symboliserar pulserande tinnitus
Pulserande

Det är när du (och ibland din läkare) kan höra ljud som är synkroniserade med dina hjärtslag. Det är den mest sällsynta typen av tinnitus. 

Bild på en kvinna som har symtom på tinnitus som har en hörapparat på sig som kan lindra symtomen

Kan tinnitus vara ett symtom på hörselnedsättning?

Tinnitus och hörselnedsättning är nära länkade. Ungefär 90% av alla personer som upplever tinnitus har någon grad av hörselnedsättning2.

Hörapparater kan vara till stor hjälp för personer med tinnitus. När du hör bättre får hjärnan mer ljudinformation att bearbeta, precis som det är tänkt att den ska ha3. Hörapparater hjälper till att bearbeta ljudet på ett naturligt sätt så att du kan lyssna med mindre ansträngning.

Hörapparater och tinnitus Orsaker till tinnitus
Bild på en kvinna som tittar ut genom ett fönster, hon har ett par hörapparater som lindrar hennes symtom av tinnitus

Lindring av tinnitus kan vara en känslomässig lättnad

Tinnitus kan vara psykiskt påfrestande4, särskilt eftersom andra kanske inte upplever det själva och förstår hur det är att leva med. Eftersom stress kan förvärra tinnitusbesvären kan det bli en ond cirkel.

Som tur är finns det sätt att lindra symtomen och beror din tinnitus på en hörselnedsättning kan hörapparater vara till stor hjälp.

Läs mer om de olika behandlingar av tinnitus.
Behandling av tinnitus

Upplever du plötslig hörselnedsättning eller tinnitus, kontakta genast en ÖNH läkare.

Källor:

1. https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/tinnitus-ringing-in-the-ears-and-what-to-do-about-it

2. https://hearinghealthfoundation.org/hearing-loss-tinnitus-statistics

3. https://www.oticon.global/hearing-aid-users/blog/2020/all-about-tinnitus

4. Fetoni, A. R., Lucidi, D., De Corso, E., Fiorita, A., Conti, G., & Paludetti, G. (2016). Relationship between subjective tinnitus perception and psychiatric discomfort. The international tinnitus journal, 20(2), 76-82.