Bild på en kvinna som har en  grad av hörselnedsättning vilket visas på diagrammet.

Olika grader av hörselnedsättning

Om du tror att du har en hörselnedsättning undrar du förmodligen hur nedsatt din hörsel faktiskt är. På den här sidan får du lära dig om olika grader hörselnedsättning och hur du söker hjälp oavsett vilken grad av hörselnedsättning du har.

Olika grader av hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan delas in i olika grader från mild till mycket grav. 
Graden av din hörselnedsättning mäts vanligtvis på två sätt: 

  1. Ljudstyrka: Hur högt måste ett ljud vara för att du ska höra det?
  2. Tonhöjd: Vilka frekvenser har du svårt att höra?

Tabellen nedan visar de olika graderna på hörselnedsättning med exempel på vilka ljud som kan vara väldigt svåra att höra vid en viss nivå (baserat på ljudstyrka och tonhöjd). 

Grader av hörselnedsättning Decibel Tecken och symptom på nedsatt hörsel Ljud som du inte kan höra
Normal hörsel ≤25 dB Inga upptäckta symptom på nedsatt hörsel. Inga missade ljud
Mild hörselnedsättning 26-40 dB Dämpat tal och situationer med vissa bakgrundsljud kan vara svåra att höra. Tickande klocka
Måttlig hörselnedsättning 41-60 dB Personer med måttlig hörselnedsättning kan ha svårt att höra ljud på nivån 41-60 dB. Högre volym krävs för radio och TV. Dammsugare
Grav hörselnedsättning 61-80 dB Personer med grav hörselnedsättning har svårt att höra ljud under 61-80 dB. Svårighet att höra tal och gruppsamtal, talförståelse omöjlig utan förstärkning. En gråtande bebis
Mycket grav hörselnedsättning ≥81 dB Personer med mycket grav hörselnedsättning kan inte höra ljud under 81 dB och högre. Svårt eller omöjligt att höra och förstå förstärkta enheter eller tal. Ett flygplan

3 sätt att förstå graden av din hörselnedsättning

Bild på en person med hörlurar som testar sin hörsel för olika grader av hörselnedsättning
Boka hörseltest
Ett hörseltest är första steget för att få reda på vilken grad på hörselnedsättning du har.
Boka hörseltest
Bild på en dator som visar att man kan göra ett testa online om man har någon grad av hörselnedsättning
Gör vårt online hörseltest
Vårt kostnadsfria online hörseltest ger en indikation på hur du hör.
Starta hörseltest online
Bild på ett öra med ljudvågor som symboliserar tecken någon grad av hörselnedsättning
Lär dig tecken på nedsatt hörsel
Att lära sig tecken på nedsatt hörsel kan hjälpa dig att söka hjälp i tid.
Tecken på nedsatt hörsel
Bild på en man som gör ett hörseltest för att ta reda på vilken grad av hörselnedsättning han har

Boka ett hörseltest

Du behöver ingen remiss och frikort gäller!
Första steget till bättre hörsel är ett hörseltest - Säkra din tid nu.

Fråga 1 av 2
Har du gjort ett hörseltest tidigare?
Fråga 2 av 2
Har du ett hörselhjälpmedel idag?

Steg 1 av 4

Så läser du av ett audiogram för olika grader av hörselnedsättning

Ett audiogram är ett diagram eller en tabell som visar resultatet av ditt hörseltest. 

X-axeln visar de olika tonlägen som spelas upp under testet. De lägre tonlägena visas till vänster och de högre tonlägena visas till höger. 

Y-axeln visar ljudstyrkan. Den lägsta styrkan börjar högst upp och ökar nedåt i diagrammet. 

Cirklar (röda) visar hörseln på höger öra och kors (blå) visar hörseln på vänster öra.

Boka ett hörseltest för att se ditt resultat och få ett eget audiogram.

Bild på ett audiogram som visar olika grader av hörselnedsättning
Bild på Audikas legitimerade audionom Michael som rehabiliterar olika grader av hörselnedsättning

Sök hjälp tidigt för din hörselnedsättning

Gradvis hörselnedsättning är en vanlig del av åldrandet men det betyder inte att man inte kan göra något åt det. 

Alla grader av hörselnedsättningar bör rehabiliteras för att man ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv utan att det påverkas negativt av din hörselnedsättning. En obehandlad hörselnedsättning kan bland annat riskera kognitiv försämring, även om den är mild.

Rehabilitera hörselnedsättning

Rehabilitering av olika grader av hörselnedsättning

Om du tror att du har nedsatt hörsel men har skjutit upp beslutet att söka hjälp och påbörja en rehabilitering är du inte ensam. 

Endast 1 av 4 personer som kan ha hjälp av hörapparater använder dem

Det kan vara svårt att ta första steget för att söka hjälp. Scripps Research Institute har funnit att odiagnostiserad eller obehandlad hörselnedsättning har potential att förvärras med tiden. Att proaktivt söka hjälp i de tidiga stadierna av din hörselnedsättning är fördelaktigt för din långsiktiga hälsa. 

Boka ett hörseltest

5 steg till bättre hörsel

Lär dig om de viktiga stegen till en bättre hörsel: 5 steg till bättre hörsel

Bild på ett öra som visar tecken på olika grader av hörselnedsättning
1. Lär dig tecken på nedsatt hörsel och sök hjälp.
Känn igen tecken
Bild på en kalender för att boka test för att ta reda på vilken grad av hörselnedsättning man har
2. Boka ett hörseltest. Ingen remiss krävs och frikort gäller.
Boka hörseltest
Bild på en hörapprat som man kan prova ut om man har någon grad av hörselnedsättning
3. Välj hörapparater ur brett sortiment och testa i 30 dagar.
30-dagars testperiod
Bild på en hand som tar emot pengar från en patient med hörselnedsättning av någon grad
4. Lär dig vad en hörapparat kostar och olika bidrag.
Kostnad och bidrag
Bild på en sköld ikon med ett hjärta som symboliserar audikas kunderbjudande för dig som har någon grad av hörselnedsättning
5. Service, garanti och rabatt på hörselhjälpmedel.
Kunderbjudande

Vanliga frågor om grader av hörselnedsättning

Bild på en av audikas audionomer
Anne-Marie Caron, audionom

Anne-Marie har en magisterexamen i audiologopedi (tal-, språk- och hörselvetenskap). Hon har arbetat både inom den privata och offentliga sektorn och har erfarenhet inom hörapparatsutprovning och hörselrådgivning. På sin nuvarande tjänst som audionom testar hon hörapparater i utvecklingsfasen.