Hjärnan & hörseln - så fungerar sambandet och hörapparater som stödjer hjärnan hos Audika.
Blogginlägg

Relationen mellan vår hjärna och vår hörsel

Skriven av:Audika

2020-03-10 00:00:00 • 2 minut att läsa

Tags • Hörsel

Vår hjärna har verkligen mängder av fantastiska egenskaper! Visste du exempelvis att vi hör med hjärnan och att det finns hörapparater som stöttar hjärnans naturliga processer? Lär dig mer här!

Vi hör med hjärnan

Våra öron tar emot ljud men det är vår hjärna som tolkar ljuden samt skapar betydelse av ljuden vi hör. Om hörseln är nedsatt, går vissa ljud förlorade. Öronen hör helt enkelt inte allt ljud runt omkring och hjärnan försöker då fylla ljudens tomrum. Det är ofta svårt och ansträngande för hjärnan. Det kan leda till att du svarar fel på frågor då du upplever att du hör ord som egentligen inte har sagts. Här kan hörapparater vara till stor hjälp, speciellt hörapparater som stödjer hjärnans naturliga processer att bearbeta och förstå ljud.

Hörapparater som stöttar hjärnans naturliga processer

Hjärnan identifierar, orienterar och förstår ljud på samma gång. Hjärnan lokaliserar var ett ljud kommer ifrån och skapar mening av ljudet man hör. Denna process går otroligt snabbt. Om hörseln är normal märker man knappt att det sker, det bara är så. Om hörseln däremot är nedsatt kan det bli svårare att lokalisera ett ljud och förstå vad ljudet betyder. Att endast tillsätta högre volym och jobba med riktningsverkan är inte en optimal lösning. Det ger inte tillgång till hela ljudbilden, istället begränsas den. 

Hörapparater som är utvecklade för att stödja hjärnans naturliga processer ger användaren en öppen ljudbild. Användaren får tillgång till alla ljud i sin omgivning och på så sätt blir ljudbilden mer naturlig. Hörapparaterna arbetar även effektivt med att reducera bakgrundsljud och skapar på så sätt bättre förutsättningar för att användaren ska kunna urskilja tal i komplexa lyssningsstationer. Dessutom kan den senaste modellen Oticon Opn S även förhindra återkoppling, innan den ens uppstår. Med Oticon Opn S kan du till och med njuta av en talförståelse som är i nivå med normal hörsel.

Behöver du en ny hörapparat som ger din hjärna bättre förutsättningar för att skapa förståelse av vad du hör?

Läs mer om våra smartaste hörapparater Oticon Own™ och Oticon More™ eller kontakta oss för hjälp.