Bild på en bild med #hörselintegration
Blogginlägg

Audika i Almedalen #hörselintegration

Skriven av:Audika

2018-11-06 00:00:00

Tags • Pressmeddelande

Audika finns på plats i Almedalen och arrangerar ett seminarium onsdag 4 juli. Temat är: det dolda hindret - kan allmän hörselscreening av nyanlända vara nyckeln till snabbare integration? #hörselintegration #Almedalen

Beskrivning av samhällsfrågan

SFI för hörselskadade erbjuds enbart på fyra orter i landet. Samtidigt visar undersökningar att en väsentlig andel nyanlända har problem med nedsatt hörsel. En oupptäckt hörselskada gör det svårare att tillskansa sig ett nytt språk om inte rätt hjälp sätts in. Kan allmän hörselscreening vara svaret?

Utökad information om evenemanget

Integration har seglat upp som en av valets viktigaste frågor. Det sätter ljuset på en angelägen fråga, språkinlärning. Idag skiljer sig utbudet av SFI-kurser åt mellan kommunerna och i synnerhet SFI-utbildning för de i behov av särskilt stöd. SFI för hörselskadade erbjuds i dagsläget enbart på fyra orter i landet, samtidigt visar en undersökning (2017) bland nyanlända syrier i Värmland att fyra av tio nyanlända hade nedsatt hörsel.

Tidigare undersökningar pekar i samma riktning. En oupptäckt hörselskada gör det svårare att tillskansa sig ett nytt språk om inte rätt hjälpmedel sätts in. Vi ställer oss frågan om allmän hörselscreening av nyanlända kan vara nyckeln till snabbare integration och hur stärker vi den kommunala SFI-undervisningen för personer med en hörselskada? Vad säger politikerna och vilka goda exempel finns att lära och inspireras av? Frukost serveras. Efter seminariet finns möjlighet till mingel eller varför inte passa på att testa din hörsel hos Audika.

Praktiska detaljer

  • Datum: 4/7
  • Tid: 08:30-09:45
  • Plats: Almedalen, Lilla Strandgatan, Strandgatan 30
Länkar och mer information

Besök Audika på MyNewsdesk
Program i Almedalen

Audika i Almedalen 2019

Hörselföretagarna: Utvärdering visar att vårdval och fritt val har lett till kortare vårdköer och ökad nöjdhet