Bild med #framtidenshörselvård
Blogginlägg

Summering av Audika i Almedalen 2019 - framtidens digitala hörselvård

Skriven av:Audika

2019-07-09 00:00:00 • 2 minut att läsa

Tags • Pressmeddelande

Audika bjöd in till seminarium kring framtidens hörselvård i Almedalen. På plats för att diskutera detta ämne fanns bland annat Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi och forskare vid IFN, Per Mosseby, styrelseordförande Doktor.se, Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna och Eva Halén, vd för Audika. Seminariet modererades av Artur Ringart från News55.#framtidenshörselvård #Audika #Almedalen2019

Köer till hörselvården är ett stort problem i stora delar av landet. Genom att hitta nya sätt att öka tillgängligheten och digitalisera vissa steg i processen öppnas nya möjligheter för många. Idag har 250.000 svenskar en obehandlad hörselnedsättning. Den kostar samhället 1,4% av BNP vilket är lika mycket som hela vår försvarsbudget. Vi vet att vid 65 års ålder har en av tre personer en obehandlad hörselnedsättning. Det skapar risker för demens samt problem rent socialt i form av isolering och utanförskap.

I och med framtidens digitala hörselvård finns en rädsla att det personliga mötet försvinner. Men, det kommer bara att ändra karaktär. Samtalen mellan kund och vårdgivare innebär att man istället kan fokusera på kärnfrågorna. Idag träffas kund och legitimerad audionom minst vid tre tillfällen under totalt tre timmar. Om man kan digitalisera något steg i processen är det till stor fördel för båda. Tillgängligheten till experthjälp är aldrig långt borta i en framtid då justeringar av en hörapparat enkelt kan göras på distans.

Tekniken finns idag men frågor kring säkerhet och personlig integritet behöver lösas innan digital hörselvård på allvar kan hjälpa till att höga tillgängligheten till hörseltester och utprovning av hörapparater. I Almedalens Gotland kan man behöva vänta i två år på att få hörapparater. Om regioner tillsammans med privata kliniker samarbetar mer skapas utrymme för mer jämlik och tillgänglig hörselvård i Sverige.

Se film från seminariet

 

Relaterade artiklar om Audika i Almedalen 2019