samarbete-sprakbruket-audika
Blogginlägg

Audika och Språkbruket arbetar för en ökad delaktighet i samhället

Skriven av:Audika

2021-03-08 00:00:00 • 1 minut att läsa

Tags • Pressmeddelande

Audikas nya samarbete med Språkbruket

Idag, på den internationella kvinnodagen, inleder Audika ett samarbete med den ideella föreningen Språkbruket. Målet är att tillsammans skapa bättre förutsättningar till ökad delaktighet i det svenska samhället genom att förbättra språkkunskaperna och hörselhälsan hos kvinnor i Järvaområdet i Stockholm. 

Språkbruket är en ideell förening med visionen att alla människor ska ha möjlighet till delaktighet i det svenska samhället genom att behärska det svenska språket och genom arbete. Föreningen erbjuder teoretisk och praktisk språkundervisning för vuxna med svenska som andra språk med fokus på kvinnor i Järvaområdet i Stockholm. En av många viktiga förutsättningar för att kunna lära sig ett nytt språk är att höra bra.

Nedsatt hörsel bland nyanlända är vanligt. En oupptäckt hörselnedsättning begränsar möjlighet till språkinlärning vilket gör att risken för socialt utanförskap ökar, något som Audika och Språkbruket vill förhindra.

Audika kommer att stödja Språkbrukets viktiga arbete genom att bland annat arrangera seminarier för att medvetandegöra vikten av att ta hand om sin hörsel samt olika rehabiliteringsinsatser.  

Jag känner mig väldigt stolt över att vi idag, på den internationella kvinnodagen, inleder ett samarbete med Språkbruket. Tillsammans är jag säker på att vi kan göra skillnad och förbättra förutsättningarna för kvinnor i utsatta områden så att de kan tillgodogöra sig språkinlärning på bästa möjliga sätt och på så sätt komma in i samhället, säger Mahsa Pourheidari, VD.

Läs mer om oss och om Språkbruket.