Hjärnan och hörseln hänger ihop - öronen tar emot ljud och hjärnan tolkar ljuden. Få koll på hur hjärnan tolkar ljuden vi hör och hur det påverkar din hörsel.
Blogginlägg

Hjärnan och hörseln hänger ihop - vi hör med hjärnan

Skriven av:Audika

2018-01-10 00:00:00 • 1 minut att läsa

Tags • Hörsel

Hjärnan skapar mening av ljuden vi hör

Öronen tar emot ljud men det är hjärnan som tolkar ljudet och ger det mening. Det är öronen som hör orden som sägs men det är hjärnan som hjälper oss att förstå vad orden betyder och innebär. Om hörseln är nedsatt, går vissa ljud förlorade. Öronen hör helt enkelt inte allt ljud runt omkring och hjärnan försöker då fylla ljudens tomrum. Det är ofta svårt, ansträngande och kan innebära att du svarar fel på frågor eller upplever att du hör ord som egentligen inte har sagts. 

Ta hand om din hörsel

Bra hörsel handlar inte bara om att ljuden ska vara tillräckligt höga för att du ska höra. Det handlar också om att hjälpa din hjärna att förstå ljuden som du hör. Om du upplever nedsatt hörsel, testa din hörsel och behandla din hörselnedsättning så att hjärnan faktiskt kan skapa mening av ljuden som öronen tar emot och du har större möjlighet att kunna höra vad som sägs. Dagens smarta hörapparater hjälper hjärnan att sortera ljuden och stöttar hjärnans meningsskapande process.