Bild på Audikas VD och Suavis ägare från pressmeddelandet över att Audika har köpt Suavis
Blogginlägg

Audika förvärvar gasellföretag - Hjälper fler att höra bättre

Skriven av:Audika

2021-12-14 00:00:00 • 3 minut att läsa

Genom förvärvet av Suavis, utsedd till Gasell av DI hösten -21, utökar Audika sin verksamhet som Sveriges största privata hörselaktör. Med köpet av en hörselklinik i Göteborg och fyra i Stockholm ökar Audika antalet kliniker från 29 till 34.

Förvärvet gör oss starkare i vår ambition att fler ska höra bättre, säger Mahsa Pourheidari, VD för Audika.

De två senaste åren har varit en stor utmaning för hörselvården. Ofta krävs fysiska möten med en legitimerad audionom för att få adekvat hjälp att höra bättre.

En hörselnedsättning i sig kan bidra till ökad social distansering. Det har gjort att vi behövt anstränga oss till vårt yttersta för att människor med nedsatt hörsel inte ska drabbas dubbelt. Jag är väldigt stolt över att vi bidragit till att tusentals av våra kunder även under pandemin har kunnat upprätthålla sin livskvalitet. Att höra är ju en central del av livet och blir än viktigare när man måste distansera sig, fortsätter Mahsa Pourheidari.

Suavis hörselkliniker kommer att fortsätta sin verksamhet som tidigare och vara verksamma under varumärket Suavis under första delen av nästa år. En integrering av bolagen kommer ske under 2022 som bygger på att tillvarata den prisbelönta verksamhet som Suavis byggt.

Jag ser med spänning framemot att fortsätta fokusera på vårt viktiga uppdrag och vägleda våra klienter under deras hörselresa tillsammans med Audika teamet, säger Roshanak Kiani, Grundare och verksamhetschef Suavis.

Det möjliggör ett ännu starkare Audika för både medarbetare och kunder. Mahsa Pourheidari, VD och leg Audionom, brinner för hörsel och vet vilken skillnad kvalificerad och personlig hörselvård kan bidra till.

Vi förändrar livet för människor dagligen. Jag är glad över att välkomna Suavis till vår växande Audikafamilj. Vi fördes samman av ett gemensamt mål – att hjälpa människor med hörselnedsättning till att nå sin fulla hörselpotential och därmed en ökad livskvalitet, avslutar Mahsa Pourheidari.

Artikeln i Dagens Industri 14 dec

Om Audika

Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904 med passionen att hjälpa människor med hörselnedsättning till en bättre hörsel och en ökad livskvalitet. Audika driver ett 29 hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. Audika är auktoriserade av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver tre helt privata kliniker i Västerås, Kalmar och Karlskrona. Vår vision är att hjälpa fler människor att höra bättre genom livsförändrande hörselhälsa och leverera den bästa personcentrerade hörselvården. Läs mer om oss här på vår hemsida. 

För mer information kontakta: Ezgi Eriksson, Marknadschef Audika: ezer@audika.se eller 0723 - 89 33 09 

Fakta om hörselnedsättning 

 • Åldersrelaterad hörselnedsättning är vanligt och är ofta orsakad av daglig utsättning för höga ljud under en lång tidsperiod
 • De vanligaste symptomen är att man har svårt att höra svaga röster och har svårt för att höra vad en annan person säger i miljöer med högt bakgrundsljud
 • Idag är 1 av 5 vuxna drabbade av någon form av hörselnedsättning i Sverige
 • Nya studier visar på att personer som inte behandlar sin hörselnedsättning med hörapparat löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa
 • Obehandlad hörselnedsättning kan påverka personer till att aktivt välja att undvika sociala sammanhang och kan leda till depression sam att de isolerar sig från omvärlden
 • Rätt behandling för hörselnedsättning är nyckeln till psykiskt välmående och ett aktivt socialt liv

Om DI Gasell

DI Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag och rankar dessa i 21 olika län.  För att utses till Gasell måste företaget uppfylla olika kriterier. Gasellen gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. De kriterier som vägs in är exempelvis: 

 • Företaget måste minst ha fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden
 • Företaget måste ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • Företaget måste ha ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
 • Företaget måste ha i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag och 600 företag tilldelas utmärkelsen. Läs mer på DI Gasellen.