Bild på audionom som hälsar på en kvinna utanför Audikas hörselklinik i Gävle
Blogginlägg

Audika öppnar ny hörselklinik i Gävle under september

Skriven av: Audika

2023-08-21 00:00:00

"Flera regioner har en utmanande situation vad gäller att möta behovet av hörselvård. Vi vet också att många väntar med att söka vård. Vi har ett ansvar att hjälpas åt och förbättra tillgängligheten samt öka kunskapen om hörsel i samhället." säger Mahsa Pourheidari, VD för Audika.

Den senaste forskningen visar på att obehandlad hörselnedsättning inte bara försämrar förmågan att höra, utan kan även öka risken för att drabbas av demens, depression, stress och sömnsvårigheter. Trots detta väntar många alldeles för länge med att söka hjälp.

"Vi skulle spara så mycket lidande för individer och närstående, men också kostnader för samhället om fler fick hjälp. Vår ambition är att vara ett komplement till den goda hörselvård som finns i Gävle idag och på så sätt bidra till att hjälpa fler att påbörja sin hörselresa och nå sin fulla hörselpotential." fortsätter Mahsa Pourheidari.

Audika driver idag 33 hörselkliniker med cirka 110 legitimerade audionomer i Sverige, både privata och med avtal med regioner. Kliniken i Gävle kommer att drivas i privat regi.

"Vi kommer att göra vårt yttersta för att kunna erbjuda individanpassad hörselrehabilitering baserat på dina specifika behov. Bättre socialt umgänge, bättre arbetsförmåga, ökad trygghet samt säkerhet och framför allt en förbättrad livskvalitet är bland de viktigaste områden som vi kommer att fokusera på." avslutar Mahsa Pourheidari.

Önskas mer information; kontakta Ezgi Eriksson, tfn 0723893309, mail ezer@audika.se

 

Källor: HRF – hörselskadades riksförbund uppskattar att 1,5 miljoner människor i Sverige lider av någon form av hörselnedsättning – hrf.se

Medicinsk vetenskap nr 2 2023 - nyheter.ki.se/tidningen-medicinsk-vetenskap

Audika – audika.se