Bild på synundersökningstavla som visar skillnaden mellan en synnedsättning och hörselnedsättning
Blogginlägg

Hörselnedsättning kontra synnedsättning

2017-02-07 00:00:00 • 2 minut att läsa

Tags • Hörsel

Både hörsel och syn är viktiga sinnen och båda kan skapa problem för oss om de inte fungerar.

Synnedsättning

När du är hos en optiker så får du titta på en bokstavstavla och om du har en synnedsättning kan det vara svårt att läsa nedersta raden med de små bokstäverna, de ser suddiga ut. Dina ögon kan inte fokusera på bokstäverna. Tänk på hur det fungerar när man åldras, synen försämras gradvis och det blir svårare att fokusera, att läsa på nära håll blir suddigt. All aktivitet som kräver att du ska fokusera på något nära dina ögon blir en svårt. Den här typen av nedsättning är oföränderlig och du får inte tillbaka den syn som du hade tidigare.

Hörselnedsättning

Våra öron förlorar även de gradvis förmågan att höra ljud på höga frekvenser, både på grund av åldrande men även på grund av skador. Tal byggs upp av många olika toner och frekvenser. Om vi inte kan höra talljud med hög tonhöjd så blir det svårt att förstå specifika bokstäver som till exempel f, s och t. Det beror på att de består av höga frekvenser. Dessa bokstäver kan även drunkna och försvinna bland mer lågfrekventa ljud som vokalerna a, o och u. Till skillnad från när man har synnedsättning så påverkar en hörselnedsättning många olika delar av talet.

För att förstå tal måste vi få hela bilden

Personer med hörselnedsättning kan ofta höra tal men har svårt för att tyda vad som sägs. Man hör men förmågan att lyssna och kommunicera med andra personer blir begränsad. Det räcker inte med att enbart förstärka alla ljud utan det är viktigt att förhöja de specifika delar som man inte kan höra så bra, som olika toner och frekvenser. Därför är det viktigt att få en grundlig utvärdering av en hörselexpert – audionom.

Glasögon eller hörapparat?

När en person har dålig syn är det vanligaste att man skaffar sig glasögon. Glasögon kan man anpassa för att till exempel arbeta framför en dator eller för läsning. Det är även vanligt att köpa bågar som passar för sin personliga stil.

Även om moderna hörapparater är diskreta, snygga och man kan få dem med skal i olika färger – så undviker många personer att besöka en hörselexpert – audionom för att skaffa en hörapparat. Det kan ha olika orsaker som stolthet och även att man tycker att det är generande. Det tar i genomsnitt 8 år för personer med hörselnedsättning att boka hörseltest och få hjälp med hörapparater.

Likheter mellan hörselnedsättning och synfel:

  • Kan bli hjälpta av en expert
  • Är enkla undersökningar
  • Kan med rätt hjälpmedel höja livskvaliteten
  • Kan om man inte tar hand om nedsättningen få konsekvenser som trötthet och social isolering