Bild på en kvinna som läser på om online hörseltest innan hon gör det
Blogginlägg

Vi ger dig tre tips på hur du förbereder dig inför ett hörseltest

Skriven av:Audika

2018-02-23 00:00:00

Tags • Hörsel

Ibland kan det vara nervöst inför ett hörseltest. Vad kan du egentligen förvänta dig, vad kan du göra för att förbereda dig och hur går det egentligen till? Vi hjälper dig med 3 enkla tips!

1. Ta med dig någon till ditt besök

Vi rekommenderar att du tar med en anhörig eller nära vän till besöket på hörselkliniken. Det underlättar både för dig och audionomen att någon som känner dig väl kan hjälpa till att ge en rättvis bild av dig och din livssituation. Ju bättre en hörsellösning kan anpassas för dig som individ, desto nöjdare kommer du att bli.

2. Förbered dig inför besöket – det kommer underlätta

För att få ut så mycket som möjligt av ditt första besök hos audionomen är det bra om du kan beskriva hur du uppfattar din hörsel och livssituation. Till exempel vilka utmaningar du har och hur ditt liv skulle kunna förbättras om du fick en personligt anpassad hörsellösning. Det är bra om du funderar på följande frågor:

  • Har du haft några infektioner i öronen?
  • Upplever jag att jag hör likadant på båda öronen?
  • Har du haft ett jobb där du utsatts för mycket höga ljud? Om Ja, vad för jobb?
  • Upplever jag att det svårt att höra när flera pratar samtidigt?
  • Upplever jag att det är svårt att höra i telefonen?
  • Upplever jag att det är svårt att höra ljudet på Tv:n?
  • Har jag lätt att få vaxpropp och har jag gjort rent mina öron?

3. Så här går det till

Vid första besöket genomförs ett hörseltest. Det innebär att vi kommer att testa din hörsel genom olika mätningar som görs ljudisolerad miljö. Du kommer bland annat få sätta på dig hörlurar och lyssna med ett öra i taget på en serie av toner. När du hör en ton visar du det genom att trycka på en knapp. Resultatet av dina mätningar visas i ett så kallat audiogram. Det visar din hörselkurva och vilka toner du kan och eventuellt inte kan uppfatta.

Under besöket informerar vi också allmänt om hörsel, hur det är att leva med en hörselnedsättning och vad det finns för hörselhjälpmedel. Om det är aktuellt rekommenderar audionomen vid det här besöket en eller två hörapparater som passar just din hörselnedsättning, dina behov och dina önskemål. Du bestämmer om du vill beställa hörapparat direkt eller avvakta. Valet är alltid ditt.

Om du upplever att din hörsel har förändrats rekommenderar vi dig att boka en tid för ett hörseltest.

Behöver du höja ljudet på TV:n? Har svårt att delta i samtal där många pratar samtidigt? Eller undviker du att prata i telefon för att ljudet hörs så dåligt? Då råder vi dig att boka en tid för ett hörseltest.

Det är viktigt att behandla sin hörselnedsättning i tid. Det finns forskning som visar på att en obehandlad hörselnedsättning kan få fler konsekvenser än att du inte hör. Det finns ökad risk för demens om man inte behandlar en hörselnedsättning. Därför är det viktigt att behandla sin hörsel i tid.

Relaterade sidor: 

Ta första steget och boka ett hörseltest

Steg 1 av 4