Bild på Audikas VD från artikel om att livet är värt att höra
Blogginlägg

Livet är värt att höra

Skriven av:Audika

2021-10-20 00:00:00 • 2 minut att läsa

Tags • Pressmeddelande

Idag är vi mer medvetna om vikten av en god hälsa och att ta hand om oss. Vi går till tandläkare för att undersöka tänderna och vi går till optikerna för att kontrollera synen. Men hur är det med hörseln? I Sverige lever en och en halv miljon människor med en hörselnedsättning, och det tar mellan sju och nio år innan vi söker hjälp. Detta trots att en obehandlad hörselnedsättning kan leda till ett utanförskap, värk, sjukskrivning och depression. Audika tycker att det är dags att kunskapen om vår hörsel ökar i samhället!

Vi kopplar fortfarande en nedsatt hörsel till den som är äldre, men en hörselnedsättning kan komma så långt mycket tidigare. För att tidigt fånga upp en begynnande och pågående nedsättning behöver vi testa öronen på samma sätt som vi regelbundet kontrollerar vår syn och tänder. Om man misstänker att man har en nedsättning ska man alltid göra ett hörseltest. Kan vi göra en tidig insats med rådgivning och kanske hjälpmedel kan man besparas ett stort lidande i framtiden, säger Mahsa Pourheidari som har en lång erfarenhet från att ha jobbat inom området hörsel och som idag är vd för Audika hörselklinik.

Audika är spunnen ur en stark drivkraft och omtanke. I början av 1900-talet var framgångsrika affärsmannen Hans Demant fast beslutsam att hjälpa sin fru Camilla, som hade en hörselnedsättning, till ett liv av högre livskvalitet. Att hjälpa henne blev hans kall. Med samma passion och fokus på forskning som när Demant grundade bolaget 1904, drivs danska hörselkoncernen Demant än idag. 

Koncernen Demant har över 14 000 medarbetare, mer än 5 000 experter, 2 000 hörselkliniker och vi hjälper människor över hela världen.  Audika är en del av koncernen. Vi är världsledande i att erbjuda lösningar och tjänster för att hjälpa personer med en hörselnedsättning, med hjälp av rehabilitering, hjälpmedel och forskning. Passionen att hjälpa människor att höra bättre, är vad som fortfarande driver oss framåt och vad som gör att vi alltid strävar efter att bli bättre i alla led av vår verksamhet, säger Mahsa. 

Audika har ett 30-tal hörselkliniker runt om i Sverige. De erbjuder hörseltest hos legitimerad audionom och hörseltest online. Om du inte upplever ett problem idag eller endast har en låg grad av nedsättning, ger de rådgivning, information och upplysningar om vad du kan göra den dagen som du upplever att din förmåga att höra ljud har förändrats eller kräver mer av din koncentration. 

Vi ser inte bara till din hörsel och lämpliga hjälpmedel, vi ser till din upplevelse av ljud och individanpassar tekniken. Hur hör du? Vilka behov har du? Hur ser din miljö ut? Har man gått i förnekelse länga kan man även behöva hjälp med att acceptera sin hörselnedsättning, förklarar Mahsa.

Konsekvenserna av att gå med en hörselnedsättning under flera år, är långt större än vad allmänheten och också vården i övrigt har kunskap om. 

Du hamnar i ett utanförskap, får värk, anspänningar och känner stress som i förlängningen kan leda till utmattning och depression. Flera rapporter visar på ett samband mellan en obehandlad nedsättning och demens. En nedsättning kommer ofta succesivt och vi märker inget förrän människor omkring oss börjar klaga. Då kanske man redan kämpat med koncentration och nack- eller huvudvärk i flera år. Det är inte ovanligt att också vården misstar symptom för annat än just en hörselnedsättning, berättar Mahsa.

Samhällets kunskap om hörseln måste bli större. Vi måste bli mer medvetna om betydelsen av vår hörsel, konsekvenserna av en nedsatt hörselförmåga och korta ner söktiderna. Vi pratar mycket om ljud och sätter gärna airpods i öronen, men frågar vi oss någonsin: hur hör jag egentligen? Den tekniska utrustning som finns i dag, kan hjälpa människor i ett tidigt skede. Desto tidigare vi får göra en insats, desto snabbare kommer hjärnan att kunna vänja sig vid förstärkta ljud. När hörseln sedan blir sämre med åldern, är det enklare för hjärnan med nya justeringar. Att ha ljud omkring sig, uppleva ljud och känslan som upplevelsen av ljud för med sig, är fantastiskt och vi önskar att alla ska få den upplevelsen. Med hjälp av tekniken går det att njuta av livet, avslutar Mahsa. 

Läs artikeln på Enterprise Magazine.

Mahsa ny VD 2019