Bild på ett öra och hörselgången som visar hur hörseln fungerar
Blogginlägg

Så fungerar hörseln - ljudets väg genom örat

Skriven av: Audika

2023-06-08 00:00:00

Så påverkar örat olika delar hörseln

Örat består av tre olika delar - ytterörat, mellanörat och innerörat 

  • Ytterörat – består av öronmusslan och hörselgången som samlar upp ljud.
  • Mellanörat – består av örontrumpeten, trumhinnan och hörselbenskedjan (hammaren, städet och stigbygeln).
  • Innerörat – består av hörselsnäckan och intill ligger balansorganet.

Bild på örat där det står vad alla delar heter

Bilden på ett öra är lånad från Demant Sweden. 

Vill du läsa mer om örats olika delar hittar du information på vår sida om örat

Hörselns funktion från ljudvågor till hjärnsignaler

Ljud fångas upp av ytterörat (öronmusslan). Ljudvågor leds genom yttre hörselgången in bakom trumhinnan som sätts i svängning och ljudet förs vidare till mellanörat. Med hjälp av de tre små hörselbenen (hammaren, städet och stigbygeln) förflyttar sig ljudet vidare till innerörat. Stigbygeln täcker en av öppningarna till innerörat som kallas det ovala fönstret. 

Inuti innerörat finns det vätska som för ljudet vidare. Utöver det ovala fönstret finns det en till öppning till innerörat som kallas det runda fönstret.  De två öppningarna (det ovala fönstret och det runda fönstret) gör att vätskan kan röra sig i de kanaler som finns inuti innerörat. 

Inne i innerörat sitter hörselsnäckan som har hårceller. När vätskan kommer in i örat böjs hårcellerna och omvandlar rörelsen i vätskan till nervsignaler. Nervsignalerna i sin tur går genom hörselnerven till hörselcentrumet i hjärnan. 

Hjärnan tolkar nervsignalerna som kommer från hörselnerven och då blir vi medvetna och uppfattar ljudet.

Eftersom vi har två öron kan vi lokalisera vilket håll ljudet kommer ifrån.

Varför förändras hörseln?

Det finns olika typer av hörselnedsättningar, de vanligaste orsakerna är antingen en sensorineural hörselnedsättning eller ett ledningshinder i den yttre delen eller mellersta delen av örat. 

En sensorineural hörselnedsättning uppstår när de små hårcellerna i innerörat har skadats vilket kan orsakas av att man exponerats för höga ljud men är också en del av det naturliga åldrandet. 

Ett ledningshinder hindrar ljudet från att nå innerörat, det kan exempelvis vara en vaxpropp, vätska i örat eller en skada på trumhinnan. 

Läs mer på våra sidor om hörselnedsättning och olika typer av hörselnedsättningar