Bild på en audionom och två kvinnor som är på Audikas hörselklinik i Uppsala
Blogginlägg

Världshörseldagen den 3 mars – vi bidrar med en rättelse och en inbjudan till dialog om hörselvården i Uppsala

Skriven av: Audika

2024-03-01 00:00:00

World Hearing Day är ett initiativ av WHO för att uppmärksamma hörsel och behovet av att fler ges möjlighet till hörselvård och hjälpmedel. WHO uppskattar att kostnaden för oåtgärdad hörselnedsättning ligger på 980 miljarder dollar per år. För att uppmärksamma denna dag i Uppsala inbjuder vi till en dialog om framtidens hörselvård i Uppsala och vill samtidigt göra en rättelse. Audika har sagt upp avtalet gällande hörselvård med Region Uppsala, men kommer finnas kvar med en klinik.

Den 3 mars uppmärksammas hörsel och behovet av hörselvård över hela världen. World Hearing day är ett initiativ av WHO. Enligt WHO behövs mer resurser avsättas för att informera om vikten av att ta hand om sin hörsel och att ge fler hörselvård och hjälpmedel.

Även i Uppsala är frågan i fokus i samband med att Audika valt att säga upp sitt avtal med Regionen fr o m den 28 februari. Det innebär inte att Audika lämnar Uppsala som felaktigt framkommit i media och i andra informationskanaler. Audikas klinik på Kålsängsgränd 10 C kommer finnas kvar, men drivas i egen regi. “Vi hoppas att vi kan bidra till att lätta den ansträngda situation hörselvården har i Uppsala med att erbjuda ett privat alternativ”, säger Mahsa Pourheidari, VD för Audika Sverige.

I insändare och på debattplats i UNT har flera efterfrågat en dialog om framtidens hörselvård i Uppsala vilket Audika nu tar initiativ till. “Vi tror på att dialog och samtal kan göra att vi tillsammans, de som ger vård, de som betalar för den och de som behöver vård, kan hitta lösningar som gör hörselvården ännu bättre”, avslutar Mahsa Pourheidari.

Datum och Tid: 16e april kl. 14 – 16
Plats: Missionskyrkan, Uppsala
Medverkande/inbjudna gäster: alla som vill prata hörsel med oss, du kanske är politiker, engagerad i en organisation eller i behov av hjälp med din hörsel

Mer information om WHO:s kampanj: www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2024

Önskas mer information från Audika, foton eller intervju; kontakta:  Ezgi Eriksson, tfn 0723 – 89 33 09, mail ezer@audika.se

Audika har lång erfarenhet och hög expertis

Vår vision är att hjälpa fler att höra bättre och våra experter hjälper människor att nå ökad livskvalitet. Vi erbjuder den allra senaste tekniken inom hörapparater så att alla ska kunna nå sin fulla hörselpotential. Våra legitimerade audionomer är specialister på Oticons hörapparater och Oticon är världskända för att ge en enastående ljudkvalitet, lyssningskomfort och har unik teknik som kan framhäva tal i alla ljudmiljöer. Vi är en del av Demant Group, en världsledande koncern inom hörselhälsa och teknologi som bygger på över 120 års erfarenhet inom audiologi, forskning och innovation.

Information och fakta om hörselnedsättning

  • Åldersrelaterad hörselnedsättning är vanligt och är ofta orsakad av daglig exponering för höga ljud under en lång tidsperiod.
  • De vanligaste symptomen är att man har svårt att höra röster och har svårt för att höra vad en annan person säger i miljöer med bakgrundsljud.
  • Idag är 1 av 5 vuxna drabbade av någon form av hörselnedsättning i Sverige.
  • I genomsnitt tar det 7 år för en person att skaffa en hörapparat från det att hörselnedsättningen upptäckts.
  • Nya studier visar på att personer som inte behandlar sin hörselnedsättning med hörapparat löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och demens.
  • Obehandlad hörselnedsättning kan påverka personer till att aktivt välja bort och undvika sociala sammanhang som i sin tur kan leda till isolering och depression.
  • Rätt behandling för hörselnedsättning är nyckeln till psykiskt välmående och ett aktivt socialt liv.
  • En hörselnedsättning påverkar inte enbart den drabbade utan även närstående, kollegor och personens arbetsförmåga, att upprätthålla sociala kontakter, trygghet och säkerhet.