Bild på Audikas audionom Henrik som håller i kostnadsfria föreläsningar om hörsel
Blogginlägg

Kostnadsfria digitala föreläsningar om hörsel - hör med Audika

Skriven av:Audika

2022-03-02 00:00:00

I samband med World Hearing Day lanserar nu Audika en serie med kostnadsfria digitala föreläsningar som är öppna för allmänheten att kunna ta del av. Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning men bara 250 000 använder hörapparat. Många väntar i snitt 10 år med att söka hjälp för sin hörsel. Det vill Audika försöka förändra.

”Vi kontrollerar våra ögon och tänder regelbundet men hörseln kommer nästan aldrig upp på tal. Vi måste våga prata om hörsel och örat samt upplysa om konsekvenser av att inte få hjälp med sin hörselnedsättning. Vi vet att hörsel är grunden till all kommunikation och en viktig aspekt när det gäller det sociala samspelet med omgivningen. Min förhoppning och vår ambition på Audika är att vi ska fortsätta sprida kunskap om hörsel och de stöd och hjälp som finns att få. Denna gång via kostnadsfria digitala föreläsningar. Det är vårt viktigaste fokus att hjälpa fler att höra bättre och minimera konsekvenserna av en försenad hörselrehabilitering.” Säger Mahsa Pourheidari VD för Audika.

Nedsatt hörsel är idag väldigt vanligt och förekommer i alla åldrar. Det finns olika faktorer som påverkar vår hörsel, bland annat höga ljud. Höga ljud kan ha en skadlig påverkan om du utsätter dig för dem under en längre tidsperiod och inte skyddar dina öron. Under våra kostnadsfria öppna föreläsningar kommer vi öka kunskapen om hörsel samt prata om hörselhälsan som en viktig del i den allmänna hälsotillståndet.

Det är viktigt att öka vår medvetenhet om hur olika faktorer påverkar hörseln och vilka steg som är viktiga att ta för att ta hand om vår hörselhälsa. Det är också viktigt att få en ökad kunskap om de vanligaste symptomen för en hörselnedsättning för att vara uppmärksam och skaffa hjälp i tid.  I genomsnitt tar det 10 år för en person att skaffa hjälp från det att hörselnedsättningen upptäckts.

Med dagens tekniska utveckling finns många alternativ till bra hjälpmedel som underlättar hörseln och varje individs möjlighet till att höra så bra som möjligt. ”Dagligen träffar vi hundratals människor där vi dels kartlägger hörseln, upplyser om olika lösningar baserad på var och ens behov samt erbjuder hörapparater och andra kompletterande hjälpmedel. Alltför att maximera varje persons hörselpotential och på så sätt bidra till en ökad livskvalitet.” säger Mahsa Pourheidari, VD på Audika.

Information om kostnadsfria digitala föreläsningar

 • En serie med öppna digitala föreläsningar som alla kan delta på kostnadsfritt
 • Varje föreläsning kommer att handla om olika teman
 • Första öppna föreläsningen äger rum 28 mars kl 10:30-11:00
 • För att se hela serien av digitala föreläsningar, se digitala föreläsningar
 • Anmälan sker via länk, för anmälningslänk, se digitala föreläsningar

Fakta om hörselnedsättning
 • Åldersrelaterad hörselnedsättning är vanligt och är ofta orsakad av daglig utsättning för höga ljud under en lång tidsperiod
 • De vanligaste symptomen är att man har svårt att höra svaga röster och har svårt för att höra vad en annan person säger i miljöer med högt bakgrundsljud
 • Idag är 1 av 5 vuxna drabbade av någon form av hörselnedsättning i Sverige
 • I genomsnitt tar det 7 år för en person att skaffa en hörapparat från det att hörselnedsättningen upptäckts
 • Nya studier visar på att personer som inte behandlar sin hörselnedsättning med hörapparat löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa
 • Obehandlad hörselnedsättning kan påverka personer till att aktivt välja att undvika sociala sammanhang och kan leda till depression sam att de isolerar sig från omvärlden
 • Rätt behandling för hörselnedsättning är nyckeln till psykiskt välmående och ett aktivt socialt liv


Om Audika

Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904 med passionen att hjälpa människor med hörselnedsättning till en bättre hörsel och en ökad livskvalitet. Audika driver ett 29 hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. Audika är auktoriserade av regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver tre helt privata kliniker i Västerås, Kalmar och Karlskrona. Vår vision är att hjälpa fler människor att höra bättre. Vi tycker att alla detaljer i livet är värda att höra och vill att du ska nå din fulla hörselpotential. Hos oss jobbar legitimerade audionomer som är experter på hörsel.

För mer information kontakta:
Ezgi Eriksson, Marknadschef Audika
ezer@audika.se 0723893309


Källor

John Hopkins Medicine, https://www.hopkinsmedicine.org/research/index.html

SCBs befolkningsstatistik, 2014–2016