Ditt resultat

Indikation på hörselnedsättning


Resultatet visar att det kan vara en utmaning för dig att höra vad som sägs i olika vardagssituationer. Vi rekommenderar dig att boka ett komplett hörseltest hos en av våra legitimerade audionomer.

Boka ett hörseltest

Du får bland annat det här på ett hörseltest:

 • Utförlig hörselundersökning med direkt resultat 
 • Rådgivning av legitimerad audionom

Ett online hörseltest ger dig endast en indikation på hur du hör. Säkra din tid för ett hörseltest hos en legitimerade audionom genom att fylla i formuläret.

Steg 1 av 4

Indikation på hörselnedsättning

Med en hörselnedsättning kan det vara utmanande att höra i vissa situationer exempelvis vid samtal med flera personer eller att höra vad som sägs på TV utan att höja volymen. 

Det är viktigt för din livskvalitet att börja rehabilitera din hörselnedsättning. 

Boka ett hörseltest

Bild på en kvinna som har gjort ett online hörseltest som visar indikation på hörselnedsättning

Visste du att...

 • En obehandlad hörselnedsättning gör att det blir svårare att följa med i samtal och det kan kan orsaka en ökad känsla av trötthet eftersom hjärnan behöver anstränga sig mer.
 • En obehandlad hörselnedsättning kan påverka ditt social liv. När det är svårare att höra kan man börja undvika sammanhang som exempelvis större sammankomster och middagsbjudningar för att det är ansträngande för hörseln. 
 • En obehandlad hörselnedsättning kan göra det svårare att höra din TV och telefon. 

Det händer på ditt hörseltest

Bild på en person som pratar med din audionom
15 minuter

1. Samtal om hur du upplever din hörsel, dina behov och din livsstil.

Bild på en audionom som undersöker en persons hörsel
5 minuter

2. Undersökning av ditt öra och hörselgång. 

Bild på en person som tar en person som gör ett hörseltest
20 minuter

3. Genomförande av olika hörselmätningar (ton- och taltest). 

Bild på en audionom och en patient som pratar
15 minuter

4. Genomgång av resultat och rekommendation av lösningar för dig. 

Det här får du under ett hörseltest

 • Undersökning av dina öron och öronstatus.
 • Utförlig hörselundersökning (taltest och tontest).
 • Förklaring av din hörselkurva och vilka frekvenser du kan och inte kan höra. 
 • Individanpassad rådgivning av legitimerad audionom.
 • Information om olika hörapparater och hörselhjälpmedel. 
 • Kommunikationstips för dig och dina nära.

Boka ett hörseltest

Bild på en man som gör ett hörseltest efter att ha gjort ett online hörseltest

Varför är det viktigt att rehabilitera en hörselnedsättning snabbt?

Din hörsel är sammankopplad med din allmänna hälsa. Människor med hörselnedsättning har ofta svårigheter med socialt umgänge då man tyvärr begränsa av sin nedsatt hörsel. Socialt umgänge är viktigt för att stimulera hjärnan och minska risken för kognitiv försämring. Det pågår forskning om alla möjliga kopplingar mellan hörsel och hälsa.

Boka ett hörseltest  Rehabilitera hörselnedsättning

Bild på en man och ett ansikte med en hjärna som lyser som betonar vikten av att ta hand om sin hörsel efter ett online hörseltest

Fakta om hörselnedsättning

En hörselnedsättning är vanligare än man tror

Bild på en ikon med tre staplar som symboliserar att en av tre vuxna har en hörselnedsättning
Hörselnedsättning är det tredje vanligaste hälsotillståndet bland vuxna.
Bild på en ikoner av fem personer där en är blå. Vilket symboliserar att 1 av 5 vuxna har en hörselnedsättning
Runt 1 av 5 vuxna har en hörselnedsättning.
Bild på en ikon med 7-10-år för hur länge det tar för personer att söka hjälp för nedsatt hörsel
I genomsnitt tar det 7-10 år innan personer söker hjälp för sin hörselnedsättning.
Bild på ikon med 80% för hur många det är som skulle ha användning av hörapparater men inte använder det
80% av personer i åldern 55-74 med hörselnedsättning använder inte hörapparater trots att de kan ha användning för dem.

Michael är en av våra experter

Hos Audika jobbar legitimerade audionomer som är experter på hörsel och hjälper dig att nå din fulla hörselpotential.

Din hörsel är lika unik som dina fingeravtryck och vårt fokus är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska kunna höra det som är viktigast för just dig. Vi kan hjälpa dig till en ökad livskvalitet. 

Med över 30-tal hörselkliniker och cirka 110 legitimerade audionomer hjälper vi 10 000-tals människor varje år till en bättre hörsel.

Boka ett hörseltest 

  En av våra audionomer Michaela berättar om resultatet av ett online hörseltest,

  Sources

  1 hearinghealthfoundation.org/hearing-loss-tinnitus-statistics

  2 Collins, J. G. (1997). Prevalence of selected chronic conditions: United States 1990–1992. Vital and Health Statistics, 10(194). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. Cited at www.asha.org/Articles/Untreated-Hearing-Loss-in-Adults/ Accessed September 16, 2019.

  3 who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss