Så använder och felsöker du din laddstation

Har du en hörapparat från Oticon och ska starta din laddstation för första gången eller har problem med laddning av dina hörapparater eller laddstation?

På den här sidan kan du läsa mer vad som är viktigt att tänka på när du startar, hanterar eller har problem med din laddstation till dina hörapparater. 

Du hittar även mer information om hur du felsöker din hörapparat här: Felsök dina hörapparater.

Information laddare 1.0 Information laddare till Oticon Intent

Laddningstid för laddstationer till hörapparater

Se till att du laddar hörapparaterna helt innan du använder dem första gången. Genom att ladda dina hörapparater varje natt, garanterar du att börja dagen med fulladdade hörapparater. Laddningstiden kan variera beroende på om det är vänster eller höger hörapparat samt batteriets återstående liv.

Temperaturförhållanden
Den bästa temperaturen för laddstationen är 10-35 grader. Vid lägre och högre temperaturer kan laddningstiden förlängas eller så laddas inte hörapparaterna alls. 

Kom igång med laddare 1.0

Instruktionerna avser laddare 1.0 miniRite som passar Oticon RealTM, Oticon MoreTM, Oticon Opn STM, Oticon OpnTM.

 1. Förberedd laddningen
  Anslut laddstationen till strömkälla genom att sätta i USB-kontakten i elkontakten på laddstationen och sätt i elkontakten i eluttaget. När laddaren är ansluten tänds den gröna LED-indikatorn.
 2. Placera hörapparaterna i laddstationen
  När du placerar hörapparaterna i laddsationen, se till att hörapparaterna överensstämmer med färgindikatorerna för vänster och höger sida. Röd avser höger hörapparat och blå avser vänster hörapparat.
 3. Laddning
  Hörapparatens LED-indikator tänds när hörapparaterna är rätt placerade. Laddningsstatus på hörapparatens LED-indikator.
  Orange/röd = laddar och grön = Helt laddat.

Felsökning av laddare 1.0 och hörapparater

 Problem Möjlig orsak   Lösning
Laddarens LED-indikator förblir avstängd när laddaren är ansluten till en strömkälla Laddaren är inte påslagen  Kontrollera att nätkontakten är korrekt ansluten. Se till att laddningen har startat för att vara säker på att strömkällan levererar tillräckligt med ström till din laddare
Laddarens LED-indikator blinkar orange långsamt Hörapparaterna eller laddaren är för varm Flytta laddaren och hörapparaterna till en plats med en temperatur mellan 5-40 grader
Laddarens LED-indikator blinkar orange tre gånger upprepande Laddaren är för kall Flytta laddaren och hörapparaterna till en plats med en temperatur mellan 5-40 grader
Systemfel Kontakta din audionom
Hörapparatens LED-indikator blinkar grönt när hörapparaterna är placerade i laddaren Hörapparaterna har inte använts under en längre tid Beroende på hur urladdat batteriet i hörapparaten är, återgår hörapparaten automatiskt till normalt laddningsläge inom 10 minuter. Lämna hörapparaten i laddaren under denna processHörapparatens LED-indikator förblir avstängd när hörapparaterna sitter i laddaren
Laddaren är inte påslagen  Kontrollera att laddarens USB-kabel och/eller elkontakt är korrekt ansluten.  
Flytta laddaren och hörapparaten till n plats med temperatur mellan 5-40 grader 
Hörapparaten eller laddaren är för varm eller för kall 
Laddaren avslutas ej (rumstemperaturen har överstigit 35 grader, vilket förlänger batteritiden). Laddaren har slutat ladda för att skydda batteriet
Sätt tillbaka hörapparaten i laddaren. Detta slutför laddningen inom 15 minuter
 Hörapparaten sitter fel i laddaren Kontrollera att laddningsportarna inte är blockerade
Hörapparatens lampa blinkar orange/röd när hörapparaterna sitter i laddaren Systemfel  Kontakta din audionom

Kom igång med laddare till Oticon Intent

Instruktionerna avser laddstation till Oticon IntentTM.

 1. Förberedd laddningen
  Anslut laddstationen till strömkälla. Genom att placera USB-kabeln i strömadaptern och laddarens baksida. Sätt i elkontakten i eluttaget. När laddaren är ansluten tänds den gröna LED-indikatorn. 
 2. Placera hörapparaterna i laddaren
  När du placerar hörapparaterna i laddaren är det viktigt att hörapparaternas färgmarkeringar överensstämmer med färgindikatorerna för vänster och höger sida av laddaren. Den röda avser höger hörapparat och den blå avser vänster hörapparat. 
 3. Laddning
  Hörapparaternas LED-indikatorer tänds när hörapparaterna är rätt placerade i laddaren. 
  Orange blinkning = laddar - lågt batteri
  Orange = laddar - Minst fyra timmars användning*
  Grön = Fulladdat

* Förväntad användningstid för laddningsbara batterier beror på användarmönster, aktiva funktioner, hörselnedsättning, ljudmiljö, batteriets ålder samt användning av trådlösa tillbehör. 

Felsökning av laddare till Oticon IntentTM

Problem Möjlig orsak  Lösning 
Laddarens LED-indikator förblir avstängd när laddaren är ansluten till en strömkälla Laddaren är inte påslagen Kontrollera att nätkontakten är korrekt ansluten. Se till att strömkällan är placerad korrekt och levererar tillräckligt med ström till laddaren. 
Laddarens LED-indikator blinkar orange långsamt Hörapparaten eller laddaren är för varm Flytta laddaren och hörapparaten till en plats med en temperatur mellan 5-40 grader
Laddarens LED-indikator blinkar orange tre gånger upprepande Laddaren är för kall Flytta laddaren till en plats med en temperatur mellan 5-40 grader 
Systemfel   Kontakta din audionom 
Hörapparatens LED-indikator blinkar orange när hörapparaten placeras i laddaren och slås inte PÅ när de tas ut ur laddaren Batteriet är mycket lågt och räcker inte för att slå PÅ hörapparaten Sätt hörapparaten i laddaren för att fortsätta ladda 
Hörapparatens LED-indikator förblir avstängd när hörapparaten sitter i laddaren  Laddaren är inte påslagen  Kontrollera att laddarens elkontakt är korrekt ansluten 
Hörapparaten eller laddaren är för varm eller för kall
 
Flytta laddaren och hörapparaten till en plats med en temperatur mellan 5-40 grader 
Laddningen avslutades ej. Laddaren har slutat ladda för att skydda batteriet  Sätt tillbaka hörapparaten i laddaren
Hörapparaten sitter fel i laddaren  Kontrollera att laddningsportarna inte är blockerade
Hörapparatens LED-indikator blinkar orange när hörapparaten sitter i laddaren Systemfel   Kontakta din audionom