Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Så felsöker du dina hörapparater

Har du problem med dina hörapparater? Ibland kan det vara så att dina hörapparater inte riktigt fungerar som de ska. Hörapparaterna kanske inte förstärker ljudet på samma sätt som tidigare eller tjuter när de kommer i kontakt med andra digitala enheter (exempelvis en telefon). Det betyder nödvändigtvis inte att dina hörapparater är trasiga. Det kan exempelvis bero på något enkelt som att hörapparaternas vaxfilter är fulla och behöver bytas. På den här sidan kan du lära dig vad som kan vara bra att kontrollera om du upptäcker att det är något fel på dina hörapparater.

Felsökning - tysta hörapparater
Felsökning - hörapparaterna tjuter i samband med återkoppling

felsok-horapparater

Misstänker du att det är något fel på dina hörapparater? Är ljudet svagare än normalt eller är dina hörapparater helt tysta? Då kan det vara bra att göra en enkel felsökning av dina hörapparater för att ta reda på om du kan åtgärda felet eller om hörapparaterna behöver lämnas in på reparation. Felsök med hjälp av vår checklista nedan.

Checklista – felsökning av tysta hörapparater

Börja med att undersöka ljudvolymen. Lägg hörapparaten i handen och kupa handen. Om hörapparaten är tyst kan det bero på flera olika faktorer. Felsök hörapparaten med hjälp av checklistan nedan:

• Ljudvolymen kanske är på lägsta nivån. Se till att ljudvolymen är på normal nivå och testa ljudvolymen igen.
• Batteriet kan vara slut. Sätt i ett nytt batteri och testa ljudvolymen igen.
• 
Vaxfiltret kan vara fullt. Byt vaxfilter och testa ljudvolymen igen.
• Domen eller insats kan vara smutsiga. Rengör/byt domen eller rengör insatsen och testa ljudvolymen igen. 
• Tillbehören kan vara fuktiga. Se till att alla tillbehör är torra och test ljudvolymen igen.
• Det kan vara så du har en vaxpropp. Kontrollera att din hörselgång är fri från vax och testa ljudvolymen igen.

Om dina hörapparater är tysta trots att du har vidtagit åtgärderna ovan är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice. Då kan det vara så att dina hörapparater behöver repareras.

Har du problem med att dina hörapparater tjuter när hörapparaterna kommer för nära andra digitala enheter? Då kan det vara bra att göra en enkel felsökning av dina hörapparater för att ta reda på om du kan åtgärda felet eller om hörapparaterna behöver lämnas in på reparation. Felsök med hjälp av vår checklista nedan.

Checklista – felsökning av hörapparater som tjuter i samband med återkoppling

• Kontrollera så att domen/insatsen är fria från vax. Om du har insats, kontrollera även att slangen är ren och torr. Testa sedan igen.
• Kontrollera att alla tillbehör är torra och testa igen.
• Det kan vara så du har en vaxpropp. Kontrollera att din hörselgång är fri från vax och testa igen.

Om problemet kvarstå även om du har gjort allting som står på ovan checklista är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice. Då kan det vara så att dina hörapparater behöver repareras.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik