Kostnaden för en hörapparat skiljer sig åt beroende på vart i Sverige du bor. Vi arbetar på uppdrag av flera regioner/landsting runt om i Sverige och följer deras regler och riktlinjer. Audika erbjuder dig valmöjligheten att antingen prova ut hörapparat ur regionens/landstingets sortiment eller ur Audikas privata sortiment. 

Hörapparat i...

 • Uppsala

  Bor du i Uppsala betalar du 300 kr om du provar ut en eller två hörapparater ur Regionens sortiment. Köper du hörapparat ur Audikas privata sortiment betalar du kostnaden för hörapparaten. En eventuell kostnad för hörapparat ur Audikas privata sortiment betalas på uppföljningsbesöket. Du får alltså prova din hörapparat innan du betalar för den.


 • Stockholm

  Om du provar ut hörapparat i Stockholm har du två val:

  1. Låna hörapparat. Om du väljer att låna hörapparat ur landstingets sortiment betalar du 600 kr som är landstingets förskrivningsavgift.

  2. Köpa hörapparat. I Stockholm finns ”Fritt val” som innebär att du kan få en hörselcheck (rekvisition) på 3 040 kr per hörapparat. Om den hörapparat du väljer kostar mer, betalar du mellanskillnaden vid uppföljningsbesöket. Du får alltså prova din hörapparat innan du betalar för den. Även vid detta val betalar du landstingets förskrivningsavgift på 600 kr.

  Förskrivningsavgiften på 600 kr betalar du vid detta besök oavsett om du väljer att låna hörapparat eller köpa hörapparat.

 • Östergötland

  I Östergötland betalar du 500 kr per hörapparat om du provar ut hörapparat ur Regionens sortiment. Du betalar också en besöksavgift för besöket på 200 kr (frikort gäller). 

  Du kan också välja att köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment. Då betalar du den faktiska kostnaden för hörapparaten. En eventuell kostnad för hörapparat ur Audikas privata sortiment betalas på uppföljningsbesöket. Du får alltså prova din hörapparat innan du betalar för den.

 • Skåne

  Om du provar ut hörapparat i Skåne har du två val:

  1. Prova ut hörapparat ur Regionens sortiment. Om du väljer att prova ut hörapparat ur regionens sortiment betalar du 1 000 kr som är regionens utprovningsavgift.

  2. Köpa hörapparat.  I Skåne finns ”Det fria valet” som innebär att du kan få en hörselcheck (rekvisition) på 1 800 kr per hörapparat. Om den hörapparat du väljer kostar mer, betalar du mellanskillnaden vid uppföljningsbesöket. Du får alltså prova din hörapparat innan du betalar för den. Även vid detta val betalar du regionens utprovningsavgift på 1 000 kr.

  Utprovningsavgiften på 1 000 kr betalar du vid detta besök oavsett om du väljer att prova ut hörapparat ur regionens sortiment eller köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment.

 • Övriga Sverige

  I Kalmar, Karlskrona och Västerås driver Audika helt privata kliniker. Köper du hörapparat betalar du den faktiska kostnaden för hörapparaten. En eventuell kostnad för hörapparat betalar du på uppföljningsbesöket. Du får alltså prova din hörapparat innan du betalar för den. Vid det här besöket betalar du en utprovningsavgift på 1 000 kr. 

Hörseltest eller ny hörapparat?

Var det längesedan du testade din hörsel och provade ut en ny hörapparat? Hörseln kan förändras med åren och för att du ska höra så bra som möjligt rekommenderar vi dig att du var fjärde år gör ett hörseltest och provar ut en ny hörapparat. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Boka ett besök 0200-111450 Oticon Opn

Hörapparater är värda att investera i. Du investerar inte bara i din hörsel, utan också i din livskvalitet.

Investera i din hörsel

Prioritera din hörsel, ditt välmående och din livskvalitet genom att välja den hörapparat som bäst uppfyller dina behov. Den senaste och smartaste hörapparaten är framtagna med en helt ny teknologi och kan hantera ljudmiljöer där flera personer pratar samtidigt som på restauranger eller i bilen. Det gör att talförståelsen ökar och ansträngningen för att lyssna minskar. Dessutom kan du med din smartphone styra ljudet från telefonen, Tv:n eller bilen direkt in i hörapparaten. Läs mer här.

Välj den hörapparat som motsvarar dina krav på livskvalitet.

Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik