Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Vad kostar en hörapparat?

Kostnaden för att prova ut en hörapparat skiljer sig åt beroende på vart i Sverige du bor och vilken hörapparat du väljer att prova ut. Audika jobbar på uppdrag av olika landsting och regioner runt om i Sverige och erbjuder dig valmöjligheten att antingen prova ut hörapparat ur Audikas privata sortiment eller ur landstingets/regioners sortiment. Hitta information om vad som gäller i din region:

Bidrag/rekvisition

Inom vissa landsting/regioner kan du få bidrag (rekvisition) för att prova ut en hörapparat ur Audikas privata sortiment. Det beror på om ”Fritt val”/”Det fria valet” finns inom landstinget/regionen.

 • Faktaruta Fritt val/Det fria valet

 • Fritt val innebär att du kan vara berättigad ett bidrag (en rekvisition) för att köpa en produkt som inte ingår i landstingens/regionens sortiment. Vart Fritt val/Det fria valet ska finnas, bestäms av politiker. I dagsläget finns Fritt val/Det fria valet i Stockholm och Skåne.

 • Om du bor i Stockholm, väljer att prova ut hörapparat och är berättigad hörapparat efter Region Stockholms regler har du två alternativ som kostar olika mycket:

  1. Låna hörapparat. Om du väljer att låna hörapparat ur regionens sortiment betalar du 600 kr som är landstingets förskrivningsavgift.

  2. Köpa hörapparat. I Stockholm finns ”Fritt val” som innebär att du kan få en hörselcheck (rekvisition) på 2380 kr per hörapparat. Om den hörapparat du väljer kostar mer, betalar du mellanskillnaden. Även vid detta val betalar du regionens förskrivningsavgift på 600 kr.

  Oavsett vilket alternativ du väljer betalar du en patientavgift på 250 kr (frikort gäller, gratis för dig som är över 85 år) för besöket.

 • Räkneexempel Stockholm

  Vi ger dig ett räkneexempel på vad det skulle kosta att prova ut hörapparat i Stockholm:

  1. Låna hörapparat ur regionens sortiment:
  600 kr i förskrivningsavgift oavsett modell, märke eller om du provar ut en eller två hörapparater + 100 kr i patientavgift (frikort gäller).

  2. Köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment:
  kostnad för hörapparaten + 600 kr i förskrivningsavgift + 250 kr i patientavgift (frikort gäller) – 2380 kr i bidrag (rekvisition). 

 • Om du bor i Skåne, väljer att gå vidare och är berättigad hörapparat enligt Region Skånes regler och riktlinjer har du som patient hos Audika två alternativ som kostar olika mycket:

  1. Du kan välja att prova ut hörapparat från regionens upphandlade sortiment. Då betalar du 1 000 kr som är Regionens utprovningsavgift.

  2. Du kan välja att prova ut hörapparat som inte ingår i regionens upphandlade sortiment utan ur Audikas privata sortiment (Friare val). Då får du en rekvisition på 1 800 kr per hörapparat av regionen. Om den hörapparat du väljer kostar mer, betalar du själv mellanskillnaden. En utprovningsavgift på 1 000 kr betalas även vid detta val.

   
 • Räkneexempel Skåne

  Vi ger dig ett räkneexempel på vad det skulle kosta att prova ut hörapparat i Skåne:

  1. Prova ut hörapparat ur regionens sortiment:
  1000 kr i utprovningsavgift oavsett modell, märke eller om du provar ut en eller två hörapparater.

  2. Prova ut hörapparat ur Audikas privata sortiment:
  kostnad för hörapparaten + 1000 kr i utprovningsavgift – 1800 kr i bidrag (rekvisition). 

 • Om du bor i Uppsala är kostnaden för att prova ut hörapparat 340 kr (i egenavgift) oavsett om du provar ut en eller två hörapparater ur Region Uppsalas sortiment av hörapparater.

  Du kan också välja att köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment. Då betalar du den faktiska kostnaden för hörapparaten.

 • Räkneexempel Uppsala

  Vi ger dig ett räkneexempel på vad det skulle kosta att prova ut hörapparat i Region:

  1. Låna hörapparat ur regionens sortiment: 340 kr i egenavgift oavsett modell, märke eller om du provar ut en eller två hörapparater.

  2. Köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment: kostnad för hörapparaten.

   
 • Om du bor i Östergötland är kostnaden för att prova ut hörapparat 500 kr (i utprovningsavgift) per hörapparat om du provar ut hörapparat ur Region Östergötlands sortiment. Du betalar också en besöksavgift för besöket på 200 kr (frikort gäller). 

  Du kan också välja att köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment. Då betalar du den faktiska kostnaden för hörapparaten. 

 • Räkneexempel Östergötland

  Vi ger dig ett räkneexempel på vad det skulle kosta att prova ut hörapparat i Region Östergötland:

  1. Låna hörapparat ur regionens sortiment: 500 kr i utprovningsavgift per hörapparat oavsett modell eller märke.

  2. Köpa hörapparat ur Audikas privata sortiment: kostnad för hörapparaten.


 • I Kalmar, Karlskrona och Västerås driver Audika helt privata kliniker. Om du väljer att gå vidare och prova ut en hörapparat betalar du den faktiska kostnaden för hörapparaten. Vid det här besöket betalar du en utprovningsavgift på 1 000 kr.

 • Räkneexempel Övriga Sverige

  1. Köpa hörapparat helt privat: kostnad för hörapparaten + 1000 kr i utprovningsavgift.

Om du väljer att prova ut hörapparat ur Audikas privata sortiment betalar du ett pris för hörapparaten du provar ut. Priset för hörapparaten betalar du först på ditt uppföljningsbesök. Det betyder att du, hos Audika, får lov att prova din hörapparat under cirka en månad innan du betalar priset för hörapparaten. Den enda kostnaden du betalar på ditt utprovningsbesök, är kostnaden för att skriva ut hörapparaten (förskrivningsavgiften/utprovningsavgiften/egenavgiften för hörapparaten).

Om du väljer att prova ut hörapparat ur regionens/landstingets sortiment betalar du kostnaden för att skriva ut hörapparaten (förskrivningsavgiften/utprovningsavgiften/egenavgiften för hörapparaten) på ditt utprovningsbesök.

Var det längesedan du testade din hörsel och provade ut en ny hörapparat? Hörseln kan förändras med åren och för att du ska höra så bra som möjligt rekommenderar vi dig att du gör ett hörseltest efter några år för att se om din hörapparat fortfarande hjälper dig på bästa sätt. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Boka ett hörseltest 0200-111450

Lär dig mer om hörapparater

Källa

*Den minsta modellen av Oticon Opn allt-i-örat är osynlig i örat för 8 av 10 användare.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik