Bild på hjärna som visar oticons hörapparater med brain hearing teknik

Vad är BrainHearing™?

BrainHearing™ är en teknik som har utvecklats av hörapparatsföretaget Oticon. Med tekniken får användaren tillgång till hela ljudmiljön eftersom att hjärnan tar upp hela ljudbilden så du kan fokusera på rätt ljud. På den här sida kan du läsa mer om BrainHearing™ genom att använda länkarna eller scrolla ned.

4 fördelar med BrainHearing™

Bild på man och kvinna som genom oticons hörapparater med brain hearing har bättre talförståelse
1. Bättre talförståelse
Bild på äldre man med oticons hörapparater med brain hearing
2. Förbättrat minne
Bild på kvinna som sitter utomhus och lyssnar på andra som pratar med Oticons hörapparater med brain hearing
3. Minskad lyssningsansträngning
BIld på två par som har Oticon hörapparater med brain hearing
4. Förstärkt fokus på valda ljud
Bild på Oticons hörapparater med brain hearing som ligger på en marmorbricka

Prova hörapparater med BrainHearing™

Oticons banbrytande teknologi - Bättre talförståelse - Minskad lyssningsansträngning - Laddningsbara batterier
Fråga 1 av 1
Har du använt hörapparater förut?

Steg 1 av 4

Vad har BrainHearing™ för betydelse för dig som hörapparatsanvändare?

Dina öron samlar in ljuden och din hjärna bearbetar dem. Om du har normal hörsel hör du alla ljud omkring dig. När du har en hörselnedsättning får hjärnan mindre information om dessa ljud. Detta kan leda till:

  • Ökad mental belastning
  • Social isolering och depression
  • Försämrad balans och fallolyckor
  • Demens och Alzheimers sjukdom

Oticons hörapparater med BrainHearing™ ger hjärnan åtkomst till hela ljudmiljön och stödjer hjärnans arbete.

Tillgång till hela ljudbilden hjälper hjärnan att höra bättre med mindre ansträngning.

Din hjärna mår bättre när du hör bättre. Kontinuerliga hjärnaktiviteter är viktiga för att minska risken för en kognitiv försämring.

Vill du prova hörapparater med BrainHearing™?

30-dagars testperiod 

Bild på ett par vid vattnet som visar fördelar med oticons hörapparater med brain hearing teknik

Vad är speciellt med Oticon BrainHearing™?

Visste du att du hör med hjärnan? Dina öron samlar in ljud, men det är hjärnan som tolkar dem.

Oticons BrainHearing™-teknik fokuserar på hur hjärnan tolkar ljud, så att hörapparater med denna teknik kan stödja din hjärnas naturliga arbetssätt.

Hörapparater från Oticon

Hur fungerar Oticons BrainHearing™-teknik

BrainHearing™ stödjer hjärnans naturliga ljudbearbetning. Hjärnan får tillgång till hela ljudbilden så att du kan fokusera på de viktigaste ljuden och förstå mer, med mindre ansträngning.

  • BrainHearing™ balanserar den övergripande ljudbilden så att du kan fokusera på de viktigaste ljuden runt omkring dig.
  • BrainHearing™ låter dig höra tal tydligare eftersom det förstärker och förtydligar tal omkring dig.

Hörapparater från Oticon

En bild på hjärnan som visar vad oticons hörapparater med brain hearing teknik gör

Hur ger hjärnan mening åt ljud?

Hjärnans hörselcentral består av två undersystem: orienteringssystemet och fokuseringssystemet.

  • Orienteringssystemet scannar din omgivning och skapar en överblick av de olika ljuden.
  • Fokuseringssystemet väljer vilka ljud som är viktiga och filtrerar samtidigt bort irrelevanta ljud.

Dessa två system interagerar ständigt för att hjärnan alltid ska fokusera på de viktigaste ljuden. Hörapparater med BrainHearing™ stödjer hjärnans naturliga ljudbearbetning. Du hör så mycket som möjligt, med minsta möjliga ansträngning.

Rådgivning av audionom på Audika

Om du har en hörselnedsättning är det viktigt att hitta bästa möjliga lösning – utan att kompromissa med kvaliteten. Bästa möjliga vård och hörsellösning kommer få en positiv inverkan på din allmänna livskvalitet.

Hos oss på Audika får du individuell rådgivning baserat på din hörselnedsättning och dina behov. Våra audionomer hjälper dig att hitta den hörapparat som passar dig bäst passar din livssituation. Moderna hörapparater ger tillgång till hela ljudmiljön så att din hjärna kan bearbeta ljud så naturligt som möjligt (istället för att bara förstärka ljuden omkring dig).

Boka ett hörseltest

Bild på audionom på Audikas hörselklinik
Dr. Husmita Ratanjee-Vanmali, chefsaudionom - Audika Global

Husmita har avlagt sin doktorsexamen i audiologi med inriktning på hybridmodeller för hörselvård. Hon har haft olika roller inom audiologisektorn, från klinisk audionom, forskare, kursledare inom hörapparats- och anslutningsprodukter till arbete inom den offentliga och privata hörselvårdssektorn. Hon är engagerad i att hjälpa fler människor att höra bättre via personcentrerade vårdprinciper.

Källor:


1. Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., & Dartigues, J. (2018, January 03). Death, Depression, Disability, and Dementia Associated With Self-reported Hearing Problems: A 25-Year Study. Hämtad från https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/73/10/1383/4783130

2. Hearing aids, information on hearing loss and tinnitus. (n.d.). Hämtad från https://www.oticon.global/hearing-aid-users/blog/2019/why-healthy-hearing-is-vital-in-fighting-dementia


3. Lin, F. R.. (2011, February 1). Hearing Loss and Incident Dementia. Archives of Neurology. https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/802291.


4. Lin, F. R., & Ferrucci, L. (2012). Hearing loss and falls among older adults in the United States. Archives of internal medicine, 172(4), 369–371. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2011.728


5. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. . Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. (2020). https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext


6. Oticon BrainHearing™. (n.d.). Hämtad från https://www.oticon.com/your-hearing/hearing-health/brainhearing-technology


7. Rönnberg J;Lunner T;Zekveld A;Sörqvist P;Danielsson H;Lyxell B;Dahlström O;Signoret C;Stenfelt S;Pichora-Fuller MK;Rudner M;. (n.d.). The Ease of Language Understanding (ELU) model: Theoretical, empirical, and clinical advances. Hämtad från https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23874273/