Vår hörsel är ett av våra viktigaste sinnen. Det hjälper oss att kommunicera, skapa relationer och förenar oss med andra. Hur fungerar egentligen hörseln och varför är det viktigt att behandla en hörselnedsättning?

Vår hörsel

Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Men hur? Vår legitimerade audionom Lotta förklarar berättar om hur vår hörsel fungerar, hur du upptäcker nedsatt hörsel och varför det är viktigt att behandla en hörselnedsättning.

Upplever du nedsatt hörsel? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Boka ett hörseltest 0200-111450

Så fungerar din hörsel

Hur fungerar din hörsel - vad har ytterörat för roll?

Ytterörat

Formen på vårat ytteröra liknar en tratt. Formen gör att det blir enklare för örat att fånga upp och förstärka ljud. Ytterörat fångar upp ljudvågorna som finns i vår omgivning. Sedan styrs ljudvågorna vidare genom hörselgången till trumhinnan.

Hur fungerar vår hörsel och vad har mellanörat för funktion?

Mellanörat

Förutom trumhinnan består mellanörat av tre små ben: hammaren, städet och stigbygeln. Benens uppgift är att förstärka ljudet och föra det vidare till innerörat samt att dämpa ljud så att hörseln skyddas.

Hur fungerar vår hörsel och vilken roll spelar innerörat?

Innerörat

När ljudvågorna når det så kallade Ovala fönstret börjar det vibrera. Det leder till att vätskan i hörselsnäckan sätts i rörelse. På så sätt stimulerar flimmerhåren i hörselsnäckan som i sin tur skapar elektriska impulser som, via hörselnerven, överförs till hjärnan.

Hur fungerar vår hörsel? Hjärnan har en stor roll i vår hörselprocess.

Hjärnan

När de elektriska impulserna skickas vidare till hjärnan behandlas informationen av hjärnan. Det är hjärnan som bearbetar och tolkar information. Det är först när hjärnan tar emot de elektriska impulserna som vi faktiskt förstår vilka ljud vi hör.

Visste du att vi hör med hjärnan?

Vi hör med hjärnan

Visste du att det är hjärnan ger betydelse till ljuden vi hör? Öronen tar emot ljud men det är hjärnan som tolkar ljudet och ger det mening. Det är öronen som hör orden som sägs men det är hjärnan som hjälper oss att förstå ordens innebörd och betydelse.

Varje tolkning är unik eftersom vi uppfattar saker på olika sätt. Därför är vår hörsel är lika unik som våra fingeravtryck.

Se förklaringsfilm

Hur upptäcks nedsatt hörsel?

Nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt. Märker du att du börjar få svårt att höra när många pratar samtidigt? Har du lite extra hög volym på tv:n? Eller behöver du ofta be andra att upprepa sig? Det är frågor som kan vara bra att ställa till sig själv för att reflektera över sin hörsel.

Nedsatt hörsel brukar graderas som lätt, måttlig eller grav. Om du upplever att du har nedsatt hörsel och det visar sig att du har svårt att höra ljud mellan 25 till 40 decibel kan det innebära att du har en lätt hörselnedsättning. Vid måttligt nedsatt hörsel har du svårt att höra mellan 41 till 70 dB och om du har en grav hörselnedsättning hör du inte ljud mellan 71 till 90 dB. Den lägsta ljudnivå som personer med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB.

Tecken på nedsatt hörsel

 • Nedsatt hörsel i siffror

 • Ungefär en av sex har nedsatt hörsel (ungefär 1,5 miljoner människor).

 • Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.

 • Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.

 • I genomsnitt väntar människor i åtta år innan de söker hjälp.

Är din hörsel nedsatt?

Nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt. Gör vårt digitala hörseltest genom att svara på fem enkla frågor om hur du hör i olika vardagssituationer och få en förståelse för din hörsel.
Gör vårt digitala hörseltest
 • Fråga 1/5

  Upplever du att människor omkring dig mumlar eller talar tyst?
  Ja Nej
 • Fråga 2/5

  Behöver du skruva upp volymen för att höra tv:n?
  Ja Nej
 • Fråga 3/5

  Ber du ofta dina familjemedlemmar och dina vänner att upprepa vad de just sagt?
  Ja Nej
 • Fragå 4/5

  Måste du titta på människor för att förstå vad de säger?
  Ja Nej
 • Fråga 5/5

  Har du upptäckt att du inte längre hör vissa vardagliga ljud, som fågelsång, fotsteg och ljudet från blinkersen i bilen?
  Ja Nej

Varför bör nedsatt hörsel behandlas?

 • Upplev fördelarna med att behandla nedsatt hörsel

  Fördelar

  Genom att behandla din hörselnedsättning är det möjligt att du kan behålla ditt aktiva och sociala liv utan att ditt välmående eller livskvalitet påverkas negativt av din nedsatta hörsel. Gå på caféer och restauranger igen, hör vad andra säger utan att behöva fråga om och ha möjlighet att delta i konversationer där många pratar samtidigt. 

 • Konsekvenser av obehandlad hörselnedsättning

  Konsekvenser

  Hörselnedsättningar påverkar människor på olika sätt, men studier har kopplat obehandlade hörselnedsättningar till ett antal känslomässiga och sociala konsekvenser. Bland annat kan obehandlad hörselnedsättning leda till mer ansträngning för hjärna, trötthet och att personer undviker sociala tillställningar.

Hörseltest

Första steget till en bättre hörsel är ett hörseltest. Testa din hörsel utan remiss hos Audika. Hörseltestet tar bara en timme och du får reda på resultatet direkt. Om resultatet visar att du kan vara hjälpt av hörapparat ger våra legitimerade audionomer dig rekommendationer baserat på ditt behov och dina önskemål. 

Boka ett hörseltest Hitta din hörselklinik

Mer om hörsel

Kom i kontakt med oss!

0200-111450 Skicka ett mail Vi ringer dig

Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik