Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Din hörsel är unik, lika unika som dina fingeravtryck. Få information om hur din hörsel och hur hörseln fungerar. Så fungerar din hörsel.

Din hörsel

Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Hörseln har stor betydelse för oss och för våra liv. Hörseln hjälper oss att höra vad personer säger, att kommunicera och att klara av vardagliga saker.

Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Din hörsel är unik, lika unika som dina fingeravtryck. Få information om hur din hörsel och hur hörseln fungerar.

Hörseln sinnet som är aktivt hela tiden, till och med när vi sover. Din hörsel ger dig information om vad som händer i din omgivning och tack vare din hörsel, kan du enklare delta i olika vardagssituationer. Din hörsel hjälper dig bland annat att kommunicera med andra, att höra ljud som varnar för fara och att behålla ditt aktiva samt sociala liv.

Hur fungerar din hörsel om du har normal hörsel och hur samspelar din hörsel med din hjärna? Lär dig mer om din hörsel lite längre ned på sidan.

 • Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Din hörsel är unik, lika unika som dina fingeravtryck. Få information om hur din hörsel och hur hörseln fungerar. Så fungerar din hörsel.

  Normal hörsel

  Om din hörsel är normal, kan din hörsel identifiera både låga ljud (trafik eller motorljud) och höga ljud (fågelkvitter eller prasslande löv). Det betyder att din hörsel kan uppfatta ljud som ligger på frekvenser mellan 20 och 20 000 hert (hertz är ett mått för tonhöjden). 

   

  Ditt öra är utformat för att underlätta för din hörsel. Örats olika delar hjälper dig att höra ljud i din omgivning.

   

  Ditt öra

 • Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Din hörsel är unik, lika unika som dina fingeravtryck. Få information om hur din hörsel och hur hörseln fungerar.

  Din hörsel & din hjärna

  Din hörsel samspelar med din hjärna, det är vår hjärna som gör att vi förstår ljuden vi hör. Öronen hör orden som sägs men det är hjärnan som hjälper oss att förstå ordens innebörd och betydelse. Vi hör alltså med vår hjärna. Det gör att din hörsel är unik, eftersom varje tolkning är unik.

   

  Din hjärna scannar omgivningen 360-grader. Det är anledningen till att du kan lokalisera vart ett ljud kommer ifrån.

   

  Film om hörseln & hjärnan

Se förklaringsfilm om hur din hörsel och din hjärna samverkar.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/DYfLOoEhONI?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen][/iframe]
Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Din hörsel är unik, lika unika som dina fingeravtryck. Hur fungerar din hörsel och hur vet du om hörseln är nedsatt? Hur fungerar din hörsel och hur hör vi med hjärnan?
Hörseln är sinnet som förenar oss med omvärlden. Din hörsel är unik, lika unika som dina fingeravtryck. Få information om hur din hörsel och hur hörseln fungerar. Så fungerar din hörsel.

Det är viktigt att ta hand om din hörsel. Det är vanligt att din hörsel förändras under åren som går. Om hörseln försämras, försämras den oftast gradvis. Det betyder att du kanske inte själv märker att din hörsel har försämrats. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och testa hörseln regelbundet. Vi hjälper dig med din hörsel, gör en bokningsförfrågan.

Boka ett hörseltest Hörseltest

Mer om hörsel

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik