Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Om du känner någon med nedsatt hörsel

Det är inte bara den hörselskadade som påverkas av nedsatt hörsel – även familjemedlemmar och vänner påverkas. När en hörselnedsättning behandlas är det bra för hela familjen. Ge din närstående en omtänksam knuff i riktning mot hörselkliniken och stötta honom eller henne under processen.

Hjälp din närstående

Som anhörig finns det flera saker som du kan hjälpa din närstående med. En viktig del är att försöka få personen ifråga att förstå att det kan finnas en hörselnedsättning. Berätta om hur du upplever situationen, försök förklara på vilket sätt det kan påverka personens livskvalitet och poängtera att det finns hjälp att få.

En annan viktig del är att ge din närstående en omtänksam knuff i rätt riktning: mot att faktiskt kolla sin hörsel. Men den kanske viktigaste delen är att stötta, alltså att vara närvarande vid alla besök och vara bollplank i alla beslut.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

0200-111450 Skicka ett mail Kontakta oss

Ett steg i taget – mot bättre livskvalitet

Även om tecknen på nedsatt hörsel kan tyckas uppenbara är många människor inte själva medvetna om det, eller har svårt att förstå det. Det kan vara så att föreställningen om att hörapparater är stora, klumpiga och inte kan förbättra din hörsel speciellt mycket kan påverka din uppfattning om nedsatt hörsel. Men med dagens teknik och design är hörapparater små och diskreta – nästan osynliga. Dessutom är ljudkvaliteten förbättrad. Ljudet i de allra senaste hörapparaterna är så lik normal hörsel som möjligt.

För att hjälpa en person med nedsatt hörsel till en bättre hörsel är det viktigt att ta ett steg i taget. Steg ett som anhörig är att stötta och hjälpa personen att boka ett hörseltest. Ett hörseltest är det första steget till en bättre hörsel. En annan rekommendation är att ta reda på information om hörsel, hörselnedsättningar och hörapparater – för ju mer du känner till, desto bättre kan du hjälpa till. Berätta för din närstående om fördelarna med hörselvård, helt utan att ställa krav - ge en omtänksam knuff i rätt riktning. 

Ta hand om dina nära och kära

Sök hjälp från vänner och familj

Ta hjälp av flera personer i omgivningen för att påvisa fördelarna med att behandla nedsatt hörsel. Ju fler personer som kan komma med olika perspektiv på hur en hörapparat kan hjälpa personen som har nedsatt hörsel, desto större kan chansen vara att personen börjar resan mot en bättre hörsel.

Det är också viktigt att fortsätta stötta personen som har nedsatt hörsel genom hela hörselprocessen. Det kanske inte är helt enkelt att fatta beslut själv, det kan vara bra med hjälp från sina anhöriga. Det är också alltid bra med ett par extra öron för att få hjälp med att ta emot och tolka in informationen som ges. Ibland kan det vara svårt att komma ihåg all information som man får vid besöken, då kan det vara bra att haft en person med sig som kommer ihåg vissa delar av informationen som personen kanske missat. 

Hörselprocessen

Sju goda kommunikationsvanor

Det finns ett antal saker du kan göra för att hjälpa din närstående och göra det lättare för honom eller henne att lyssna och kommunicera – både under tiden du försöker uppmana din närstående att göra ett hörseltest och efter att han eller hon fått sin hörapparat.Vad kan du göra?

  • Se till att personen som du pratar med är vänd mot dig så att de lättare kan fokusera på vad du säger.

  • Tala tydligt och med naturlig hastighet – skrik inte.
  • Rör dig närmare och sitt så att ljuset faller på ditt ansikte, så att det blir lätt att tyda ditt ansiktsuttryck.
  • Försök att inte tala med mat i munnen och dölj inte din mun eller haka när du talar.

  • Dämpa bakgrundsljud, vrid ned volymen på tv:n eller hitta en tystare plats för ert samtal.

  • Om ni befinner er i en grupp, försök låta bli att avbryta varandra.

  • Istället för att upprepa dig, försök formulera om meningen.

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik