*
*
*
*
*

Online hörseltest - kostnadsfritt

Testa din hörsel online och få en indikation på hur du hör - det tar bara 2 minuter och du får reda på resultatet direkt.
Get Results
  •  
    Starta online hörseltest

Vårt online hörseltest kan ge dig en indikation på hur du hör och om det kan vara dags att boka in ett komplett hörseltest på en hörselklinik. Testet riktar sig till dig som inte tidigare testat din hörsel och är nyfiken på att veta hur du hör. Det tar bara några minuter att genomföra testet och du får reda på resultatet direkt. Gör vårt online hörseltest.

Hörseltest online - helt gratis hos Audika - gör ett online hörseltest.

1. Självutvärderingsfrågor: Vårt online hörseltest inleds med att du får besvara några korta frågor om hur du upplever att du hör i olika vardagssituationer.

2. Ton-test: Du får lyssna på olika toner på olika frekvensnivåer där din uppgift är att svara ja eller nej på beroende på om du hör tonen eller inte.

3. Lyssningstest: Du får lyssna på några korta konversationer som präglas av en del bakgrundsljud. Efter varje konversation får du även svara på en fråga om konversationen som förts.

Sedan är testet slut. Det tar ungefär 2 minuter. Du får resultatet av ditt online hörseltest så fort du genomfört det. Då får du också rekommendationer baserat på ditt resultat. 

Så vet du när det kan vara dags att göra ett online hörseltest

Märker du att din hörsel har förändrats? Har du aldrig testat din hörsel och är nyfiken på att veta hur du hör? Audikas online hörseltest kan vara ett första steg. Det kan ge dig information om din hörsel och en första indikation på hur du hör. Audikas online hörseltest är helt gratis!

Resultatet av ditt online hörseltest kategoriseras in i två olika kategorier: normal hörsel eller indikation på nedsatt hörsel. Om resultatet av ditt online hörseltest visar på indikation på nedsatt hörsel är vår rekommendation att boka ett komplett hörseltest hos en legitimerad audionom på en hörselklinik nära dig. Läs mer om hur det går till på sidan: Hörseltest.

Gratis online hörseltest hos Audika - gör ett hörseltest online helt kostnadsfritt.

Vårt online hörseltest är ett enkelt och snabbt test av din hörsel. Vårt online hörseltest kan hjälpa dig att få en förståelse för din hörsel. Med hjälp av vårt online hörseltest, får du reda på om det kan vara så att det finns en indikation på att din hörsel kan vara nedsatt och om det kan vara dags att boka in ett komplett hörseltest på en hörselklinik. Därför är ett online hörseltest jättebra för dig som aldrig tidigare har testat din hörsel men är nyfiken på att få en indikation på hur du hör.

Bra online hörseltest kombinerar självutvärderingsfrågor med lyssningstest av situationer med mycket bakgrundsljud eftersom de kan testa din förmåga att urskilja tal i miljöer med mycket bakgrundsljud. Dock ersätter inte ett online hörseltest ett komplett hörseltest som görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik.

Online gratis hörseltest hos Audika - gör ett hörseltest online som är helt kostnadsfritt.

Hörseltest online eller hörseltest hos en legitimerad audionom?

Ett online hörseltest riktar sig till dig som inte tidigare testat din hörsel och är nyfiken på att få en indikation på hur du hör. Om du vet med dig att du har nedsatt hörsel och/eller har hörapparat sedan tidigare är vår rekommendation att du istället bokar in ett komplett hörseltest hos en legitimerad audionom på en hörselklinik. Ett online hörseltest kommer inte kunna ge dig information om din hörsel förändrats sedan du senast testade den. Är du intresserad av att boka ett komplett hörseltest hos en legitimerad audionom på en hörselklinik? Ring oss på 0200-111450 eller boka ett hörseltest via vårt formulär.

Frågor & svar om hörseltest online

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik