Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Audikas huvudkontor

Audikas huvudkontor ligger i Sundbyberg utanför Stockholm. Där sitter delar av Audikas ledning, Audikas kundservice, och Audikas specialister. Större delen av Audikas ekonomiavdelning sitter i Linköping.

Ledningen

 Vill du komma i kontakt med vår kundservice?

Besök vår sida om Kundservice. Du kan också ringa oss på 0200-111450 eller skicka ett mail till oss på kundservice@audika.se

 

Besöksadress till Audikas huvudkontor:

Audika, Löfströms allé 5,  172 66 Sundbyberg